Viktigt å leve godt nå, ikke bare som pensjonist

For Kari Weisser er det viktig å kunne gå av ved 62. For henne er det like viktig å leve bra når som å leve når hun blir pensjonist. Pensjonsekspertens klare råd er å ikke bytte jobb til arbeidsgiver som ikke har AFP.

Navn: Kari Weisser
Alder: 54 år
Stilling: Senior kunderådgiver/hovedtillitsvalgt i Danica, Trondheim

– Hvor viktig er pensjonsordningen ved valg av arbeidsgiver?
– Pensjonsordningen er veldig viktig. Man skal være flink til å spare om man skal kompensere for en god pensjonsordning fra arbeidsgiver. Det er stor forskjell på en syv-prosent ordning og en to-prosent ordning. Jeg er veldig glad for at jeg har en av de bedre ordningene.

– Hvilken tjenestepensjonsordning gjelder for deg hos din arbeidsgiver?
– Da jeg tjener mindre enn 7,1 G, havner jeg i gruppen mellom 0 og 7,1 G. Jeg har en ordning hvor det spares syv prosent av lønn. I tillegg er det tilknyttet en uførepensjon på det maksimale av det regelverket gir.

– Sparer du til pensjon eller planlegger du å starte pensjonssparing?
– Jeg planlegger stadig å spare mer, men er veldig god til å nyte og bruke. Men selvsagt sparer jeg. Det viktigste er vel å få oversikt og å ha et bevist forhold til egen økonomi.

– Hva er viktigst for deg og din fremtidige pensjon?
– Jeg synes det viktigste er å kunne ha muligheten til å gå av ved 62 år, dersom man ønsker det. Så får jeg håpe at jeg har råd til god kaffe og god vin som pensjonist.

– Har du undersøkt hvor mye du får utbetalt som pensjonist?

– Ja, det har jeg sjekket, både via Norsk Pensjon og via interne verktøy som pensjonssjekken. Å ja, jeg bør fortsette å spare.

– Hvor lenge planlegger du å arbeide før du går av med pensjon?
– Det er det for tidlig å si noe om. Både fremtidig helse og jobbsituasjonen bestemmer det. Jeg tar stilling til det på et senere tidspunkt.

Hvilke planer og drømmer har du for pensjonisttilværelsen?
– Jeg ønsker å reise mer, også med barnebarn. Mine barnebarn skal forhåpentligvis bli ivrige West Ham-supportere, slik jeg er. Men det er like viktig å leve i dag, som å leve når jeg blir pensjonist. Jeg er kjempeheldig som er frisk og derfor går jeg pensjonsalderen lyst i møte, men har jo mange drømmer jeg skal oppfylle før jeg kommer så langt. Men det er en annen historie.

Pensjonsekspertens råd til 50-åringen

Pensjonsekspert Alexandra Plahte råder alle til å sette seg inn i konsekvensene ulike valg får for pensjonsopptjeningen hos Nav. Maksimal pensjonsopptjening utgjør 18,1% av lønn opptil 7,1 G, for tiden kroner 664 801.

 Alderspensjon gjennom arbeidsforhold

Vurderer du jobbskifte? Foruten lønnslipp, tjenestepensjonsordning og øvrige personalgoder er det viktig å være klar over den økonomiske verdien som ligger i AFP. Vilkårene er mange, og det er lett å trå feil. Det sier seg selv at det kan koste dyrt dersom du skulle miste retten til AFP, som for mange har en nåverdi på godt over en million kroner.

Et hovedvilkår for AFP i privat sektor er at du må ha vært omfattet av AFP-ordningen i syv av de siste ni årene ved fylte 62 år. Du kan ikke «reparere» ved å jobbe utover 62 år. Det er heller ikke slik at man kan få «litt» AFP. Reglene er brutale; full AFP eller ingen AFP.

En klassisk fallgruve er overgang fra en arbeidsgiver der man er omfattet av en AFP-ordning til en arbeidsgiver som ikke har AFP. Husk også at AFP i privat sektor er noe helt annet enn AFP i offentlig sektor. Mens sistnevnte er en tidligpensjonsordning med avkortningsregler for annen inntekt, er AFP i privat sektor et livsvarig gode som fritt kan kombineres med annen inntekt.

Private spareordninger

En del i denne aldersgruppen har barn som har/skal flytte hjemmefra og velger å investere i eiendom for dermed å hjelpe barna inn på boligmarkedet. For mange vil IPS være et godt sparealternativ. Det samme gjelder ASK (aksjesparekonto), gitt at man ønsker å ta risiko.