Vil reise og skjemme bort barnebarn

Grete Elin Gaulen sparer litt hver måned for å kunne ha en god pensjonistøkonomi. Det mener pensjonsekspert Alexandra Plathe er smart gjort.

Navn: Grete Elin Gaulen

Alder: 47 år

Stilling: Fagspesialist i Tryg Forsikring, Bergen

– Hvor viktig er pensjonsordningen ved valg av arbeidsgiver?

– Jeg tenkte ikke pensjon da jeg søkte jobb i Tryg, tidligere Vesta, for over 20 år siden. Jeg hadde hørt at det var en bra arbeidsplass, og det var det. Derfor jobber jeg her ennå.

– Hvilken tjenestepensjonsordning gjelder for deg hos din arbeidsgiver?

– Frem til rundt 2008 hadde jeg ytelsesbasert pensjon. Da fikk vi mulighet til å endre til innskuddsbasert pensjon. Jeg var veldig i stuss på om jeg skulle beholde YTP, men ble overbevist om å endre til innskuddsbasert. Så tiden får vise om det var et klokt valg. Avkastningen er jo ikke noe å skryte av i dag.

– Sparer du til pensjon eller planlegger du å starte pensjonssparing?

– Ja, jeg sparer litt hver måned til pensjon. Jeg tror jeg er nødt til det for å kunne ha en grei pensjonisttilværelse.

– Hva er viktigst for deg og din fremtidige pensjon?

– Det viktigste for meg er at jeg har en forutsigbar “inntekt” slik at jeg kan ha en grei pensjonisttilværelse, og at jeg har nok penger til å gjøre det jeg ønsker. Det er også kjekt å ha mulighet til å reise en del sammen med min mann.

– Har du undersøkt hvor mye du får utbetalt som pensjonist?

– Jeg har prøvd å beregne litt selv, men har ikke gått aktivt inn for å sjekke hos noen som kan pensjon. Det burde jeg kanskje fått gjort snart.

– Hvor lenge planlegger du å arbeide før du går av med pensjon?

– Jeg er opptatt av å øke kompetansen min kontinuerlig, og jeg planlegger å jobbe til pensjonsalder, så sant helsen holder og jeg ser at det er bruk for meg i arbeidslivet.

 Hvilke planer og drømmer har du for pensjonisttilværelsen?

– Mine planer og drømmer for pensjonstilværelsen er å reise med mannen og å ha tid til å hjelpe barna i deres liv, og forhåpentligvis har jeg noen barnebarn jeg kan få skjemt bort. Jeg ønsker å bruke tid på å strikke og å lese bøker. I dag får jeg bare gjort det i ferier, for det er så mye annet å ta seg til.

Alderspensjonen fra Nav

Med ny opptjeningsmodell og alle-årsregel vil som regel år med redusert stilling, normalt påvirke pensjonsopptjeningen din negativt.

Har du omsorg for barn under skolepliktig alder, gjelder særlige regler. Da får du pensjonsopptjening hos Nav tilsvarende en inntekt på 4.5 G, for tiden kroner 421 353, selv om den faktiske lønnsinntekten er lavere.

I utgangspunktet tilskrives omsorgspengene den som får utbetalt barnetrygden. Det endrer imidlertid ikke at pensjonspoengene kan overføres til den andre, noe man bør være bevisst på. Dersom for eksempel mor har hatt høy lønn mens far har hatt en lønn under 4,5 G, vil det lønne seg å overføre pensjonsopptjeningen til far ettersom han da får en høyere pensjonsopptjening enn det lønnen hans tilsier.

Alderspensjon gjennom arbeidsforhold

Vurderer du å bytte jobb, er det viktig å ikke se deg blind på lønnslippen. Sjekk også øvrige personalgoder.

Mange har allerede byttet jobb en eller flere ganger og fått utstedt pensjonskapitalbevis (opparbeidet pensjon fra innskuddsordninger). Disse bør samles og plasseres hos den leverandøren som du tror gir deg høyest netto-avkastning. Det er stor forskjell på gebyrene, ikke minst administrasjonskostnadene. Gå inn på «Gebyrsjekken» på Finansportalens nettside. Der finner du oversikt over gebyrene de ulike leverandørene tar.

 Private spareordninger

Mange i denne aldersgruppen sparer allerede ved at de nedbetaler lån på egen bolig. Mange vil også ha behov for pensjon utover det de får fra folketrygden og gjennom arbeidsforhold. Ny IPS vil kunne være et godt sparealternativ. Det samme gjelder ASK (aksjesparekonto), gitt at man ønsker å ta risiko.