Pensjon viktig ved valg av arbeidsgiver

For Thomas Fjelldal Gaarder var en god pensjonsavtale viktig ved valg av arbeidsgiver. Men han sparer ved siden av for å sikre seg god nok inntekt som pensjonist. Pensjonsekspert Alexandra Plathe råder 30-åringene til å samle pensjonskapitalbevisene hos en leverandør.

Tekst: Svein Åge Eriksen, foto: Vidar Langeland.

Navn: Thomas Fjelldal Gaarder

Alder: 37 år

Stilling: Fagansvarlig utgående forsikring i SR-Bank, Bergen

 

– Hvor viktig er pensjonsordningen ved valg av arbeidsgiver?

– Det er svært viktig, og det har vært stort søkelys på dette de senere år. Likevel er det noe folk flest ikke tenker mye på.

– Hvilken tjenestepensjonsordning gjelder for deg hos din arbeidsgiver?

– Vi har en innskuddsordning syv-prosent innskudd fra 0 G opp til 7,1 G og 22 prosent på innskudd mellom 7,1 G og 12 G. Finansforbundet i SR-Bank gjorde en suveren jobb med å få ordningen på plass. Det viste seg at det lønner seg å ha god relasjon til ledelsen for å få til gode løsninger for medlemmene.

– Sparer du til pensjon eller planlegger du å starte pensjonssparing?

– Jeg har undersøkt hva jeg trenger for å opprettholde samme levestandard som i dag. Med den pensjonsordningen vi har, trenger jeg en liten spareavtale i tillegg.

Hvordan sparer du i dag?

– Jeg har en spareavtale som jeg tenker skal gå til pensjon.

– Hva er viktigst for deg og din fremtidige pensjon?

– Å kunne leve et godt liv etter man slutter å jobbe.

– Har du undersøkt hvor mye du får utbetalt som pensjonist?

– Ja.

– Hvor lenge planlegger du å arbeide før du går av med pensjon?

– Så lenge jeg har det kjekt på jobb, ønsker jeg å jobbe så lenge som mulig.

– Er det noe du tenker kan bli utfordrende som pensjonist?

– Det er et stort usikkerhetsmoment hva man egentlig kommer til å få fra folketrygden. Derfor kan det være lurt å spare litt ekstra.

– Hvilke planer og drømmer har du for pensjonisttilværelsen?

– Da skal vi reise og kose oss med livet.

Ekspertens råd

For 30-åringene vil IPS vil kunne være et godt sparealternativ. Det samme gjelder ASK (aksjesparekonto), gitt at man ønsker å ta risiko, sier Alexandra Plathe.

Med ny opptjeningsmodell og alle-årsregel vil som regel år med redusert stilling, normalt påvirke pensjonsopptjeningen din negativt.

Har du omsorg for barn under skolepliktig alder, gjelder særlige regler. Da får du pensjonsopptjening hos Nav tilsvarende en inntekt på 4.5 G, for tiden kroner 421 353, selv om den faktiske lønnsinntekten er lavere.

I utgangspunktet tilskrives omsorgspengene den som får utbetalt barnetrygden. Det endrer imidlertid ikke at pensjonspoengene kan overføres til den andre, noe man bør være bevisst på. Dersom for eksempel mor har hatt høy lønn mens far har hatt en lønn under 4,5 G, vil det lønne seg å overføre pensjonsopptjeningen til far ettersom han da får en høyere pensjonsopptjening enn det lønnen hans tilsier.

Alderspensjon gjennom arbeidsforhold

Vurderer du å bytte jobb, er det viktig å ikke se deg blind på lønnslippen. Sjekk også øvrige personalgoder.

Mange har allerede byttet jobb en eller flere ganger og fått utstedt pensjonskapitalbevis (opparbeidet pensjon fra innskuddsordninger). Disse bør samles og plasseres hos den leverandøren som du tror gir deg høyest netto-avkastning. Det er stor forskjell på gebyrene, ikke minst administrasjonskostnadene. Gå inn på «Gebyrsjekken» på Finansportalens nettside. Der finner du oversikt over gebyrene de ulike leverandørene tar.

Private spareordninger

Mange i denne aldersgruppen sparer allerede ved at de nedbetaler lån på egen bolig. Mange vil også ha behov for pensjon utover det de får fra folketrygden og gjennom arbeidsforhold. Ny IPS vil kunne være et godt sparealternativ. Det samme gjelder ASK (aksjesparekonto), gitt at man ønsker å ta risiko.