Drømmer om feriehus i Italia

For 27 år gamle Alexander Granum er pensjonstilværelsen langt unna. Men han drømmer om et feriehus i Italia. I følge pensjonsekspert Alexandra Plathe skal dagens 20-åringer være flinke til å spare for å få frihet som pensjonist.

 

Navn: Alexander Granum

Alder: 27 år

Stilling: Saksbehandler/student i Svea Finans, Oslo

– Hvor viktig er pensjonsordningen ved valg av arbeidsgiver?

– Ved første jobbtilbud etter studiene var det en ikke-eksisterende faktor, siden jeg visste lite om pensjon. Men etter å ha vært tillitsvalgt i en periode, ble jeg klar over hvor viktig pensjon er. Ved neste jobbtilbud gjorde jeg meg kjent med hvilken type pensjon og prosentsats som gjelder hos nåværende arbeidsgiver.

– Hvilken tjenestepensjonsordning gjelder for deg hos din arbeidsgiver?

– Det er i dag innskuddspensjon med syv prosent sparing. I tillegg til dette er det lagt til en uførepensjon i ordningen.

– Sparer du til pensjon eller planlegger du å starte pensjonssparing?

– Jeg har i de seneste årene spart til bolig og har nå nylig kommet meg inn på boligmarkedet som lenge har vært første prioritert.  Men jeg planlegger å starte pensjonssparing innen jeg fyller 30 år.

– Hva er viktigst for deg og din fremtidige pensjon?

– Det vil i hovedsak være å ha en pensjon som gir muligheter i stedet for begrensninger som pensjonist. Samtidig må jeg være bevisst på at jeg ikke kan ha et like høyt forbruk som om jeg skulle vært i fast jobb. Jeg har altfor mange ganger behandlet saker hvor pensjonister har fått trekk i pensjonen grunnet misligholdt gjeld. Derfor blir det viktig å planlegge overgangen til pensjonstilværelsen for å unngå betalingsproblemer.

– Har du undersøkt hvor mye du får utbetalt som pensjonist?

– Jeg oppdaterer meg et par ganger i året for å sjekke status og hvilke pensjonsutsikter jeg har. Selv om det fortsatt føles litt fjernt, synes jeg det er viktig å være bevisst på utviklingen og hvordan jeg kan påvirke den.

– Hvor lenge planlegger du å arbeide før du går av med pensjon?

– Det er vanskelig å si. Jeg håper jeg kan jobbe så lenge som mulig ved å opparbeide meg en god pensjon og forhåpentligvis ikke starte for tidlig med pensjonsuttak. Ideelt sett vil det nok være til jeg er 70 år.

– Hvilke planer og drømmer har du for pensjonisttilværelsen?

– Jeg drømmer litt om ha et lite feriehus i Italia, men jeg tviler på at den drømmen kan gå i oppfyllelse. Men å reise utenlands i lengre perioder er en god plan. Jeg har nylig begynt å sykle litt landevei, så kanskje det å sykle rundt i Norge og utenlands også kan være en fin ting å gjøre når jeg er blitt pensjonist.

Generelt

Altfor mange ser seg blind på lønnsslippen ved jobbskifte. Da glemmer de at pensjon – med rette – ofte omtales som det mest verdifulle, men minst synlige godet utover lønn, anser Alexandra Plathe.

Alderspensjon kommer som kjent normalt fra tre kilder; folketrygden, tjenestepensjon og privat sparing. Med pensjonsreformen er den siste pilaren – privat sparing – for mange blitt mye viktigere enn tidligere. Det er liten tvil om at ansvaret for egen pensjon i langt større grad er overlatt til den enkelte i dag.

Nedenfor følger oversikt over hva man bør tenkte på når det gjelder samtlige tre pilarer samt noen råd om hva de ulike aldersgruppene bør være ekstra oppmerksomme på.

 

Alderspensjonen fra Nav

Det er unektelig den yngre generasjonen som rammes hardest av pensjonsreformen. Med mindre dagens 20-åringer kompenserer med å jobbe lenger/utsette uttaket av pensjon adskillig lenger enn i dag, må de ta til takke med vesentlig lavere årlig pensjon fra folketrygden.

Alderspensjon gjennom arbeidsforhold

Altfor mange ser seg blind på lønnsslippen ved jobbskifte. Da glemmer de at pensjon – med rette – ofte omtales som det mest verdifulle, men minst synlige godet utover lønn. Glem heller ikke andre personalgoder som forsikringer, lønn under sykdom, fri avis og lignende.

Dersom du ansettes i privat sektor, vil du høyst sannsynlig bli omfattet av en innskuddsordning. Så godt som alle innskuddsordninger er med fritt investeringsvalg. I dette ligger at du – innenfor visse forhåndsdefinerte profiler – selv kan bestemme hvor midlene skal plasseres.

Husk at alderspensjon for deg er langsiktig sparing. Tenk på innskuddsordningen som en investeringskonto der pengene er låst til fylte 62 år. Med dagens lavrentemarked vil lav risiko gi lav avkastning og dermed også lav pensjon.

Ikke glem at pensjon er mer enn alderspensjon. Sjekk hvilke dekninger du har i tilfelle uførhet og død.

Private spareordninger

Det sier seg selv at det definitivt er en fordel å starte sparing tidlig. Da vil selv beskjedne månedlige sparebeløp monne i det lange løp. Det finnes mange måter å spare på. For de fleste i din aldersgruppe vil BSU (Boligsparing for Ungdom) være en fornuftig spareform. Har du fylt opp kvoten på BSU kan ny IPS (individuell pensjonsspareavtale) være et godt alternativ. Begge ordninger er skattefavorisert, noe som gjør at du må ha skattbar inntekt for å nyte godt av skattefradragene som ligger i disse to spareordningene.

I etableringsfasen har imidlertid de færreste mye ekstra å rutte med. Da kan det være fornuftig å prioritere å bruke det lille ekstra man måtte ha, til å kjøpe risikodekninger med tanke på uførhet og eventuelt død.