Unge fornøyd med pensjonen

Unge sparer mer enn eldre, og ingen under 35 år er misfornøyd med pensjonsordningen! Det er de mest oppsiktsvekkende funnene i en ny pensjonsundersøkelse Finansfokus har gjennomført blant medlemmer i Finansforbundet.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Shutterstock

Undersøkelsen ble sendt ut til 5 000 medlemmer i oktober og 1 683 deltok. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge kunnskap og interesse for pensjon i ulike aldersgrupper i Finansforbundets medlemsmasse. Nå foreligger svarene som kanskje kan utfordre noen myter om unge og pensjon.

Dette mener finansansatte om pensjon.

Tradisjonelt har pensjon vært et ikke-tema for unge, men desto viktigere fra 50-års alderen og oppover. Nå er dette bildet i ferd med å endres. Pensjonsundersøkelsen til Finansfokus viser at de unge er langt mer opptatt av pensjon enn tidligere. De sparer mer, er mer fornøyd med pensjonsordningen og har planer om å jobbe lenge, helt i tråd med arbeidslinjen i regjeringens politikk. Bare én av 10 i aldersgruppen under 30 år planlegger å gå av som 62-åring.

Men fortsatt er det huller i kunnskapen hos de unge. 15,3 prosent i aldersgruppen 26 til 30 år vet ikke hvilken pensjonsordning de har hos arbeidsgiver. En forklaring på dette kan være at det er lenge til de unge skal pensjoneres, og derfor har de ikke pensjon like høyt oppe i bevisstheten.

ELDRE MISFORNØYD

Ett annet funn i undersøkelsen er at eldre er dårligere rustet til å møte pensjonsalderen enn de yngre, stikk motsatt av hva man skulle tro. Dette kan skyldes at mange ansatte opplever at de har fått dårligere pensjon etter at bedriftens pensjonsordning ble omdannet fra ytelse til innskudd. Undersøkelsen viser at eldre med ytelsespensjon er mindre fornøyd enn unge med innskuddspensjon.

Også spareviljen hos eldre er mindre enn hos unge. Mens knapt halvparten i aldersgruppen 56–60 år sparer, så sier hele 75 prosent av de unge i aldersgruppen 26–30 år at de sparer. Aksjer og fond er de mest populære spareformene for begge aldersgrupper og med eiendom som en god nummer to. Hvis vi sammenligner sparingen hos ansatte med innskuddspensjon vs ansatte med ytelsespensjon, er det store forskjeller. Det er 50 prosent flere som sparer blant dem som har innskuddspensjon.

Men det er flere overraskelser i undersøkelsen. Det viser seg nemlig at to av tre eldre tror de får dårligere levestandard enn de har i dag. I tillegg viser det seg at 41,3 prosent i den eldste aldersgruppen heller ikke har undersøkt hvor mye de vil få utbetalt som pensjonist. Tilsvarende tall i den yngste aldersgruppen er 37,4 prosent.

UNGE FORNØYD

Det er naturlig nok en forskjell på hvor fornøyde medlemmene er med sin pensjonsordning. Undersøkelsen viser at unge med innskuddspensjon er mer fornøyd enn eldre med ytelsespensjon. Jo yngre medlemmene er, jo mer fornøyde er de med sin pensjonsordning. Men hvis vi ser bort fra alder, så er arbeidstakere med innskuddspensjon mindre fornøyd enn dem som har ytelsespensjon.

Avtalefestet førtidspensjon er svært viktig for at medlemmene skal få en god pensjon. Jo eldre du er, jo viktigere er AFP. I disse dager legger partene i arbeidslivet frem en evaluering av den nye AFP-ordningen.