Siv går til angrep

Siv gjør det enkelt for seg.  Flå noen, sier hun med utestemme.

Jeg påstår ikke at det er enkelt å være finansminister.  Jeg påstår heller ikke at å lage et budsjett for Norge, er gjort uten at det vil merkes.  Men jeg påstår at å lage et budsjett mot en enkeltgruppe av arbeidstakere, er stygt. Det hjelper ikke at hun beskytter seg bak et skatteforlik.  Dette bærer preg av mangel på helhetstanke, og at det ikke er så farlig med ofre.  Jeg banner høyt og lurer på om Jesus siste ord på korset skal gjelde også for meg: ‘Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.’  De gjelder ikke!  Jeg har ingenting å forlate, men jeg håper at Stortinget har mer fornuft.

Meget bevisst har regjeringen foreslått å hente nye milliarder kroner fra en næring som allerede betaler enorme summer til fellesskapet. Innretningen er delvis å gjøre finansansatte så kostbare at det blir den rene folkevandringen ut av norske finansbedrifter, mens arbeidsoppgavene havner i land hvor sysselsetting og personskatteinngang er viktige nasjonale faktorer.

I tillegg har Siv og co neppe vurdert at finansnæringen er til for både verdisikring og verdiskaping.  Det hadde sett glissent ut i Norge uten lokalbankers evne og vilje til å investere i gode ideer og ny bærekraft.  Det hadde sett nakent ut uten forsikringsselskapenes vilje til å forsikre folk og bygg i rasutsatte områder.  I det hele tatt, Norge ville ha vært en land med mye natur og en håndfull byer.

Finansnæringen er en stor og viktig verdiskaper.  Næringen skatter, og vil nettopp det.  Næringen skal være regulert og kapitalisert, og er nettopp det.  Men skatteforslaget innebærer at det kommer en toppbyrde som får en svært negativ side.  Finansforbundet er imot den ekstra belastningen. Næringen selv bekrefter at det vil gå ut over ansatte.  Siv sier at finansansatte må betale prisen.

Vi har tradisjon for å lempe på vilkår ved spesielle behov.  Det ber jeg ikke om, ikke næringen heller.  Men jeg ber om at en skatteinnretning er rettferdig, og fordelt slik at den direkte skadevirkningen opphører.  Finansansatte vil beholde jobben og betaler sin skatt med glede.

Jeg håper på Stortingets fornuft!  Imens banner jeg stille.

 

PÅL ADRIAN HELLMAN

forbundsleder

Twitter: @Pahfinans

Mobil: 938 33 550

pah@finansforbundet.no