Norske banker bør ha like rammevilkår som utenlandske

– Bank og finans lider under at næringen betraktes som infrastruktur og ikke en selvstendig næring. Det har både politikere og banker et ansvar for å endre på, sier Senterpartiets Geir Pollestad i Stortingets Næringskomité.

TEKST: KARI KRISTENSEN FOTO: LENA KNUTLI

TRONDHEIM: Pollestad deltok i debatten om sparebankenes fremtid.

Under samme debatt uttrykte Sparebank 1s Finn Haugan at det ikke hersker tvil om at finansskatten rammer Klæbu Sparebank mer enn Danske Bank. Pollestad tror på en mer rettferdig skatteløsning som gagner distriktene.

– For det første har jeg god tro på at sparebankene vil bestå i fremtiden. De representerer et tilbud og verdier som også vil være etterspurt fremover. Finansskatten vil merkes. Senterpartiet er opptatt av at det velges en modell som ikke rammer de lokalt forankrede bankene hardere enn strengt tatt nødvendig. Det vil si at skatten legges på overskudd.

Finansskatten vil merkes

Pollestad sammenligner småbankenes død med kommunesammenslåingen.

– Når banker legger ned filialer med begrunnelse av at folk ikke oppsøker banken, mener jeg bankene glemmer at når banken flytter, vil ikke lenger kundene føle seg sett. Det er som når kommuner legges ned for at folk ikke lenger besøker rådhuset, sier Pollestad.

LIKE RAMMEVILKÅR

Erik Haugane i oljeselskapet OKEA mente at de norske sparebankene har ligget på etterskudd med å tilby de samme tjenestene som utenlandske selskaper tilbyr, som blockchain og crowdfunding. Altså tjenester som gjør at de fortsatt kan være relevante i lokalsammenheng.

Haugane kritiserte også det norske regelverket for at det ikke er mulig for bankene å ta opp kampen med utenlandske aktører.

Hva kan gjøres? Kan vi endre regelverket for å skape norske arbeidsplasser innen finans?

– Det er selvsagt at norske banker bør ha like rammevilkår som utenlandske banker.

Bør finansnæringen bli likestilt med andre næringer, eller blir dette en slags redningspolitikk?

– Bank og finans lider under at næringen betraktes som infrastruktur og ikke en selvstendig næring. Det har både politikere og banker et ansvar for å endre på, understreker Erik Haugane.

LIK OPPMERKSOMHET

Pollestad understreket at vi må se på de store lokomotivene og det nye og spennende samtidig.

– Dette handler om næringsutvikling. Det er et misforhold i debatten. Gründere og nye bedrifter får svært mye oppmerksomhet. De etablerte bedriftene får liten oppmerksomhet i debatten om hva vi skal leve av fremover. Det bør endres. De eksisterende bedriftene vil være svært sentrale også i fremtidens næringsliv, avsluttet Pollestad.