Alt som kan digitaliseres, vil digitaliseres

Christoffer Hernæs i SpareBank 1 hadde stor tro på digitalisering under Finansforbundets sparebankkonferanse.

TEKST: KARI KRISTENSEN FOTO: LENA KNUTLI

 TRONDHEIM: På konferansen snakket Christoffer Hernæs, direktør for forretningsstrategi og innovasjon i SpareBank 1, varmt om blockchain og crowdfunding, og om hvordan bankene selv kunne tilby slike løsninger.

”Alt som kan digitaliseres, vil digitaliseres”, sa Hernæs. Han var inne på at de som var tiltenkt den åpenbare rollen som arvtaker av en produksjon, ikke nødvendigvis blir det. Han brukte arven etter Kodak som et kroneksempel.

 NYE DIGITALE KONKURRENTER

– Gårsdagens kunder og partnere blir fort til digitale konkurrenter, og de globale teknologiselskapene er godt posisjonert for å ta en tydelig rolle. Investeringer innen fintech økte til 18 milliarder i 2015, fortalte Hernæs. Han fortsatte: – Argumented reality, som er teknologi som pålegger et datagenerert bilde på brukerens syn på den virkelige verden, og dermed kan gi et sammensatt syn, kan brukes til mer enn å fange Pokémon.

Hernæs nevnte også blokkchain, og om hvordan disse kunne operere uten det samme behovet for tillit som vi ser i de tradisjonelle bankene, og dermed kan bidra til nye forretningsmuligheter innen trade finance. Så hvordan bevare kunderelasjonen? Ligger svaret i mobiltelefonen? spurte Hernæs.

– Morgendagens utfordrere fokuserer på relevans og engasjement utover tradisjonelle banktjenester som virtuelle banker. Fellestrekkene er at de utnytter smarttelefonens mulighetsrom og tilbyr virtuell hverdagsrådgivning. Aktører som ikke tilpasser seg utviklingen vil bli marginalisert, hevdet han.