TO MILLIARDER: – Sparebanken Vests samfunnsengasjement betyr mye for oss ansatte, sier hovedtillitsvalgt Stig Standal Taule. I løpet av de seks siste årene har banken delt ut to milliarder kroner til samfunnsnyttige formål.

Vest klart best

Sparebanken Vest var best av de store bankene i Norge med en kapitalavkastning på 21,6 prosent i første kvartal i år. Veksten har for det meste kommet innen konseptet Bulder, som er bankens heldigitale mobilbank, etablert i 2019.

BERGEN: Det er god stemning etter solide kvartalstall i Sparebanken Vest. Ambisjonene i Sparebanken Vest stiger i takt med suksessen Bulder, som har enorm kunde- og utlånsvekst. Tallene for første kvartal viser en egenkapitalavkastning på 21,6 prosent for hele banken. Nå søkes det om merkevaren Sparebanken Norge, men Patentstyret sier foreløpig nei.

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev

Legg igjen e-postadressen din og motta vårt ukentlige nyhetsbrev med de siste nyhetene fra finansbransjen.

INGEN BLØTKAKEFEST

– Ingen bløtkakefest, men vi kjenner på en ekte stolthet over resultatene, sier hovedtillitsvalgt Stig Standal Taule. Bulder har grovt sett doblet utlånsvolumet hvert år siden starten. Banken vant også EPSI sin kundetilfredshetsmåling i fjor, og rev dermed Sbanken ned fra topplasseringen, som denne har innehatt de siste 20 årene.

Stig Standal Taule er heltids-hovedtillitsvalgt for Finansforbundet og er også valgt av de ansatte i bedriftens styre.

BARE BULDER?

– Er du bekymret for at nesten all veksten skjer i Bulder?

– Vel, jeg vil understreke at Bulder er et konsept som ligger innenfor Sparebanken Vest, med samme organisasjonsnummer. Mens Bulder retter seg kun mot privatmarkedet, retter Sparebanken Vest seg også mot bedriftsmarkedet. Vi ansatte får absolutt med oss de gode resultatene for mobilbank-konseptet vårt og er stolte av det, sier Taule.

GODE RESULTATER: – Vi ansatte får absolutt med oss de gode resultatene for mobilbank-konseptet vårt og er stolte av det, sier hovedtillitsvalgt Stig Taule til tillitsvalgt Fredrik Andersen. (Foto: Rune Solheim)

­Bare 0,3 prosent av utlånsveksten kan spores til Sparebanken Vest privatmarked. Taule viser til at kredittveksten i privatmarkedet er lavere enn den var for noen år siden, så han undrer seg ikke over at dette også rammer Sparebanken Vest.

– Dette er ikke noe vi mister nattesøvnen av. Disse størrelsene svinger og jeg regner med at vi kommer oss opp igjen, sier han.

STYRKING AV FLANKENE

Han understreker at de ansatte i Sparebanken Vests personmarkedsdel må jobbe enda hardere. 

Jeg ser ikke bort fra at vi får flere kontorer

Stig Taule, Sparebanken Vest

– Vi må styrke oss på flankene, det vil si i Møre og Romsdal og i Rogaland. Så vi har helt klart en målsetting om å få en vekst også i denne delen av virksomheten og jeg ser ikke bort fra at vi får flere kontorer, framholder han.

Sparebanken Vest fikk nylig et foreløpig nei fra Patentstyret til å registrere varemerket Sparebanken Norge og konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth sier til Bergens Tidende at banken ønsker et «nasjonalt fotavtrykk».

– Er det et uttalt mål å bli en landsdekkende bank?

– Jeg noterer meg at Kjerpeseth går lengre i sine ambisjoner enn han har gjort tidligere. Vi har tradisjonelt hatt et definert markedsområde på Vestlandet for Sparebanken Vest, mens Bulder skal være landsdekkende. Sånn sett så er vi jo i ferd med å dekke hele landet allerede, sier Taule med et smil.

OSLO-KONTOR?

– Er det en sjanse for at Sparebanken Vest følger med på reisen? Når åpner det første kontoret i Oslo?

– Akkurat dét ville overrasket meg mye, men jeg ser ikke bort fra at vi vokser ut over kjerneområdet Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, sier Taule.

Det har vært en rekke mediesaker på at mange av kundene til Sbanken var misfornøyde med å bli kjøpt opp av DNB.

– Det kan synes som om mange av Sbanken-kundene er kommet over til Bulder på grunn av dette. Er det også ditt syn?

– Vi liker å tro at kundene kommer over til oss fordi vi har et konsept som var ønsket. Sbanken er en nettbank, vi har en ren mobilbank, så løsningene er ikke like. Men jeg skal ikke legge skjul på at støyen rundt Sbanken-oppkjøpet har gitt Bulder ekstra vind i seilene. På den annen side tar vi kunder fra alle banker, og jeg tror ikke vi har tatt uforholdsmessig mange fra DNB, uten at jeg sitter på tall for dette, sier Taule.

MEDIESTORM GIR KUNDESTORM

Hver gang renteøkningene i mediene plinger, kundene til Bulder springer. Banken hadde 52 milliarder kroner i utlånsvolum ved første kvartal og guiden for 2024 er 60 milliarder kroner ved årsskiftet.

STOR PÅGANG: Fredrik Andersen kom som nyutdannet til Bulder for to år siden. – Det har vært hektisk i bølger knyttet til saker i mediene, sier han. (Foto: Rune Solheim)

– Vi merker stor pågang av nye kunder, det er hektiske tider, men det går litt i bølger, påvirket av nyhetsbildet. Det skal ikke mer til enn en sak om renteøkning i mediene, så strømmer det på, sier Fredrik Andersen. Han har vært ansatt i to år. Foruten å være tillitsvalgt i Finansforbundet, jobber han som rådgiver i Bulder. Han var nyutdannet fra Universitetet i Bergen og BI da han begynte i jobben.

45 ANSATTE

Bulder ble for fem år siden organisert som et eget konsept i Sparebanken Vest. Det er altså to atskilte avdelinger i samme bank, selv om det fins synergier mellom dem. Dette gjelder for eksempel utvikling av programvare. 45 ansatte jobber i Bulder og to personer til skal ansettes i år.

HENTET INN PENSJONISTER

Det har vært nødvendig å jobbe overtid og under de mest travle periodene har de også fått hjelp av sine kolleger i Sparebanken Vest.

Vi får mer og mer erfaring i å håndtere pågangen.

Fredrik Andersen, Bulder Bank

– Vi har også hentet erfarne pensjonister tilbake på jobb over kortere tidsrom. Men vi får mer og mer erfaring i å håndtere pågangen. Vi har også kort vei til systemutviklere som kan hjelpe oss med å forbedre tekniske løsninger, sier Andersen.

SELVBETJENTE KUNDER

Mye av hemmeligheten ligger i at digitale løsninger hjelper til med å ta luven av travelheten. Kundene er selvbetjent, for eksempel er prosessen rundt søknad om boliglån automatisert.

– Etter hvert har vi lært oss å takle en høy pågang hele tiden og vi håndterer det mer effektivt, sier Andersen.