DEBATTERTE FREMTIDEN: Fra venstre: Vigdis Mathisen, Bård Bjerkholt, Kjerstin Braathen, Turid Grotmoll og Jan-Frode Janson. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Bankene konkurrerer og samarbeider intenst

Samtidig som norske banker konkurrerer intenst, samarbeider de også rundt innovasjon i produktselskaper. Er det å søke sammen løsningen på morgendagens konkurranse fra internasjonale teknologigiganter?

– Hva gjør vi i vår næring når konkurrenten heter Apple eller Google? Jo, vi søker sammen. Vi har en felles baby, Vipps. En fantastisk case på hvordan bankene går sammen, driver innovasjon og bygger merkevare, sier Jan-Frode Janson, konsernsjef i SpareBank 1 SMN.

Vi har en felles baby, Vipps.

Jan-Frode Janson, SpareBank 1 SMN

– Det er ikke nye produkter som trengs, men vi må se på hvordan vi tilbyr produktene til kundene. Betalingsoverføring er ikke et nytt produkt, men du verden hva Vipps gjorde med kundeadferd og hvordan du flytter penger til og fra barna dine, sier Turid Grotmoll. Hun er administrerende direktør i Fremtind Forsikring.

Grotmoll tror innovasjon i finansnæringen i stor grad vil dreie seg om faktorer som nye prosesser, digitale komponenter og kundedata.

KRAFTFULLT SAMARBEID

Når finansnæringens rolle og betydning diskuteres under Finansforbundets Vårkonferanse, trekker ledere fra bransjen frem kraften i samarbeidet om produktselskapene.

Vipps er ikke et enkeltstående tilfelle. BankAxept, som gjør at Norge har det billigste betalingssystemet i hele verden, er et annet felles initiativ. Og BankID, som ble lansert av næringen i 2004, har senere blitt en viktig brikke i digitaliseringen av det offentlige Norge.

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev

Legg igjen e-postadressen din og motta vårt ukentlige nyhetsbrev med de siste nyhetene fra finansbransjen.

– Posisjonen til BankID er det mange som kan tenke seg. Apple og Google kan godt tenke seg den. Men ønsker vi det? Det blir viktige spørsmål i samfunnsdebatten, mener Janson.

TILLIT OG KOMPETANSE

Innovasjon og endring er krevende. De færreste mennesker liker endringer, med mindre de skjønner hvorfor og selv deltar i prosessen. I forhold til innovasjon, endring og konkurransekraft står dialog for å skape forståelse, ny kunnskap og samarbeid helt sentralt.

4000 TILLITSVALGTE: På Finansforbundets vårkonferanse fikk de tillitsvalgte økt kunnskap om hvilke utfordringer finansnæringen står foran. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

– Dette har en plattform. Plattformen heter tillit og er uavhengig av om det er mellom banker eller forsikringsselskaper og kunder, eller om det er mellom ansatte og arbeidsgivere. Den plattformen er det viktig at vi ikke tukler med, men greier å forsterke så mye som mulig. Det er i hvert fall etter min mening det aller viktigste fortrinnet som finnes i det norske samfunnet, sier Finansforbundets leder, Vigdis Mathisen.

Hun understreker videre at innovasjon alene ikke er nok. Næringen trenger også kompetanse som ligger helt i forkant.

– Vi har gjennom de siste årene vært gode på å tilby kurs og kompetansehevende tiltak utover det de ansatte får i sin nåværende jobb, fordi vi ser det er viktig at de ansatte forbereder seg på det neste steget. Det skal vi fortsette med, selvsagt også i samarbeid med arbeidsgiverne våre, sier Mathisen.

FOLK ER DNA-ET I BRANSJEN

Fremtiden er ikke lik fortiden. Nye jobber dukker opp og gamle faller bort. Nyvinning er ferskvare, endringstakten er stor og reisen skjer hver eneste dag for de titusenvis av ansatte i finansnæringen.

FOLKA VIKTIGERE: – Jo viktigere teknologien blir, jo viktigere vil jeg hevde at menneskene blir, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB. (Foto: Sverre Jarild)

– Jo viktigere teknologien blir, jo viktigere vil jeg hevde at menneskene blir. Og det er det som er DNAet i denne næringen, det er folka, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen.

– Tillit og samarbeid er åpenbart nøkkelord, og tillit generelt er jo mer utfordret i dagens samfunn. Det å kjenne trygghet knyttet til bank- og finansnæringen, tror jeg blir enda viktigere å levere på fremover, sier Braathen.