TROLIG BLIR det ikke bli mindre ekstremvær i fremtiden, så vi i Finansforbundet har bedt ledelsen vurdere om vi skal ansette flere, sier Ellen Kristin Enger til Finansfokus.

Står i stormen

Ansatte i skadeforsikring er vant til topper i arbeidsmenge, men det siste halvåret har toppene vært mange og de har kommet tett. Situasjonen har vært krevende, bekrefter de hovedtillitsvalgte i forsikringsselskapene.

– Det har gått i ett. Det har vært både ekstremvær som har gitt mange skader på bygg, men det har også vært ekstremt mange skader på bil i forbindelse med dette. På tross av at det har vært ekstreme tilstander, har de ansatte håndtert dette på en svært god måte. De ansatte har stilt med et fantastisk pågangsmot, så selv om det er utfordrende er ting stort sett under kontroll. Men det er nok mange som kjenner på antydninger til slitasje nå, sier hovedtillitsvalgt i Gjensidige, Ellen Kristin Enger, til Finansfokus.

EN OPPSUMMERING fra Gjensidige viser at forsikringsselskapene kan passere 250 millioner kroner i erstatningsutbetalinger etter «Ingunn». Foto: Vivian Sødahl / Gjensidige

Ekstremvær har gitt mange bygningsskader. Men også reiseforsikring og motorvogn har fått kjent på det ekstra «kjøret» etter sprengkulda, Hans og Ingunn. Opplevelsen ute blant Finansforbundets tillitsvalgte er at ledelse og ansatte sammen har klart å stå i brasene og levere på samfunnsoppdraget sitt.

– Som hovedtillitsvalgt er jeg jo bekymret for de ansattes ve og vel, så vi følger med og hjelper til i enkeltsituasjoner. Samtidig har vi en tett dialog med ledelsen om denne situasjonen. Vi opplever at ledelsen prøver å ha empati og prøver å håndtere situasjonen så godt som mulig, sier Enger.

Det er foreløpig ingen av forsikringsselskapene Finansfokus har vært i kontakt med som opplever at det høye arbeidspresset har resultert i økt sykefravær. Sindre Ryan, som er hovedtillitsvalgt i IF, berømmer de ansatte som har stått på.

– Hos oss er det klart det har vært en stor arbeidsbelastning over tid. Skadeapparatet vårt har alltid vært en god og lojal stab med høy kapasitet. De har alltid stilt opp når det har vært hektisk. Innen skadeoppgjør er det jo av naturlige årsaker topper, men normalt har det balansert seg utover i tid. Nå har det vært mange topper i løpet av en kortere periode, så det er ingen tvil om at det har vært høy arbeidsbelastning, sier Ryan.

IF har en god del nyansatte, men hovedtillitsvalgt Sindre Ryan påpeker at det vil ta tid før de ser effekten av dette, da det er en periode på 6-12 måneder med opplæring før den nyansatte opererer selvstendig.

Han legger til at de per nå ikke frykter økning i sykefraværet, men at de selvsagt også håper det ikke kommer så mange nye topper i tiden fremover:

– Det har vært mange hendelser over en lengre periode, og fortsetter det på denne måten skaper det jo stress i organisasjonen

LITE PÅLAGT OVERTID

Situasjonsrapportene fra de tillitsvalgte viser at bransjen står i samme stormen. Gjennomgangstonen er at det er travle dager, men at staben står på og tar et stort ansvar for å lose kundene gjennom.

De ulike aktørene har tatt i bruk flere verktøy for å møte den store pågangen. Det meldes om noe vikarbruk og en del overtidstimer, og hovedtillitsvalgt i Fremtind, Anne Marit Benjamin, er en av flere som forteller at de også har fått hjelp fra andre avdelinger.

 – Vi ser mye mer utstrakt lån av personell på tvers av avdelingene. I tillegg har vi forenklet mange av oppgjørene for å sikre raskest mulig erstatningsutbetaling til kundene. Vi har hatt kundebrillene på oss hele veien her. Samfunnsoppdraget vårt er noe vi tar på alvor, det å være der når noe skjer, sier Benjamin til Finansfokus. 

DET HAR foreløpig ikke vært mange henvendelser til Finansforbundet fra Fremtinds fagorganiserte. Hovedtillitsvalgt Anne Marit Benjamin venter imidlertid at det vil komme flere innspill på den krevende perioden når medlemmene får trukket pusten og reflektert litt over situasjonen. 

Tillitsvalgte melder om få tilfeller av pålegg om overtid. Opplevelsen av at de som har lyst og anledning til å trå til har gjort det er samstemt. Samtidig er Finansforbundets representanter oppmerksomme på problemstillingene rundt dette: 

– Det er alltid en gjeng som ønsker å stå på og jobbe. Vi er opptatt av at det ikke skal bli normalen, og ledelsen er også opptatt av å passe på at folk ikke jobber seg halvt i hel, sier Mette Osvold, hovedtillitsvalgt i Tryg.

Også Benjamin i Fremtind opplever at ledelsen hensyntar og er flinke til å prøve å se den enkelte.

– Jeg hører sjeldnere og sjeldnere om pålagt overtid. Den enkelte blir møtt av ledelsen i sin livsfase, og det er oftest slik at de som kan jobbe ekstra gjør det, enn at alle blir pålagt overtid. Og så er jo vi opptatt av at det skal fordeles, slik at det ikke blir for stor belastning på den enkelte, sier Benjamin

STÅR IKKE «KUN» PÅ FORSIKRINGSSELSKAPENE

Selv om det settes inn stor innsats for å få jobben gjort, og de tillitsvalgte melder at det foreløpig går greit, så er det ikke bare forsikringsselskapene det står på for at kundene skal kunne se tilbake på skademarerittene som historie.   

– Det settes inn enorme krefter for å ivareta kunder som har blitt utsatt for tragiske hendelser. Ikke bare overtid og vikarer, men internt i selskapet trår folk til og hjelper hverandre. Vi har både interne og eksterne skadeteam ute på befaring. Men samtidig som våre ansatte jobber under høyt press, er det også mangel på håndverkere der ute.Rørleggere og snekkere har timebøkene fulle, så det kan være kunder som føler de ikke får hjelp raskt nok, sier Enger i Gjensidige.

Leder for takst bygning hos Fremtind, Ragnar Johansen, står ikke i førstelinjen. Men også hans avdeling er blant de mange innen bransjen som har fått kjenne på «trøkket».

– Det har vært travelt, og vi benytter både interne og eksterne fagfolk. På det aller travleste ble det mest akutte tatt først, og noen av kundene måtte vente litt. Vår opplevelse er at dette er noe kundene har hatt forståelse for. I ekstra travle perioder har også partnerne våre fått inn ekstra bemanning fra andre steder i landet som har vært mindre berørt av skadetoppene, sier leder for takst bygning hos Fremtind, Ragnar Johansen.

INTERNE SKADETEAM blir raskt fullbooket når uværet herjer. Leder for takst bygning hos Fremtind, Ragnar Johansen, forteller at de også har god hjelp i eksterne fagfolk når de skal på befaring på skadestedene. Foto: Fremtind

Akkurat nå står de ansatte i forsikringsbransjen på og «slukker brannene», men flere hovedtillitsvalgte sier at mens de hører lite nå, så tror de at det kommer flere innspill når folk får trukket pusten og reflektert litt over situasjonen.