FLEST SKADER: Nord-Aurdal i Valdres topper listen over skader, og søndag kveld har Gjensidige registrert 100 skademeldinger herfra. (Foto: Gjensidige.)

Samsvar mellom flomtopp og skademeldingstopp

Det er lange og hektiske dager for de som jobber med kundekontakt i forsikringsselskapene. Status mandag morgen er likevel at skademeldingstoppen ser ut til å være nådd.

Antallet skademeldinger hos forsikringsselskapene har steget jevnt og trutt, sammen med vannet, siden 7. august.

FLATER UT: Økningen i antall skademeldinger har flatet ut, sier kommunikasjonssjef Line Marcelius i Gjensidige. (Foto: Marie Brudevold, Gjensidige)

-Økningen i antall meldinger har flatet ut siden fredag kveld. Fortsatt vil det komme flere skademeldinger, men det kan se ut til at skademeldingstoppen samsvarer godt med flomtoppen, sier kommunikasjonssjef Line Marcelius i Gjensidige.

5500 SKADER NÅ

Gjensidige hadde søndag kveld registrert 2.200 skademeldinger. Skadene gjelder alt fra hus og innbo til driftsbygninger og fjøs, hager, biler, båter og campingvogner, oversvømte næringsbygg hvor virksomheten er stanset, til kunder som er på reise.

E16 FLOMSTENGT: E16 ved Sperillen var flomstengt gjennom helgen, men er mandag morgen åpnet for manuell dirigering. (Foto: Siri Gjelsvik).

-Forsikringsselskapene hadde fredag ettermiddag registrert rundt 5 500 forsikringsmeldte skader på bygninger, innbo og tomter, sier administrerende direktør i Norsk Naturskadepool, Ståle Solem Ingebrigtsen.

I Norge må alle forsikringsselskapene som selger brannforsikring være en del av Naturskadeordningen. Bygninger og innbo som forsikres mot brannskader er automatisk også forsikret mot naturskade. Prisen er den samme, enten du bor i leilighet midt i Oslo eller har hus ved Glomma: 0,065 promille av brannforsikringsgrunnlaget. For en bolig som koster tre millioner å gjenoppbygge etter totalskade, utgjør naturskadedekningen 195 kroner i året.

– Naturskadeordningen er sannsynligvis verdens beste ordning, og sørger for at vi ikke kommer i samme situasjon som enkelte andre land har opplevd etter flom der huseiere ikke har råd til naturskadeforsikring, sier Solem Ingebrigtsen.

FRYKTER BETYDELIGE SKADER

Hans-relaterte skader forårsaket av flom og skred dekkes av naturskadeforsikringsordningen, mens noe dekkes av forsikringsselskapenes ordinære dekninger.

FERJA INNSTILT: Kaianleggene på begge sider av Randsfjorden er nylig bygget om og tilpasset ny el-ferge. Etter flommen er fergeforbindelsen mellom Tangen og Horn innstilt på ubestemt tid, etter at ekstremværet Hans gjorde store skader på fergeleiet. Her fra Tangen fredag kveld. (Foto: Siri Gjelsvik.)

-De allerede innmeldte skadene etter ekstremværet «Hans» er estimert til å koste omtrent 1,3 milliarder, men vi venter en betydelig økning fremover. Både skader som har oppstått, men ikke er innmeldt, skader som ikke er oppdaget enda, og skader som vil oppstå i tiden fremover. I tillegg kommer skader på blant annet campingvogner og biler. Ekstremværet har dessuten forårsaket store ødeleggelser på veier og annen infrastruktur som ikke er med i våre beregninger, sier Solem Ingebrigtsen.

– Anslagene kun gjelder allerede innmeldte skader, og er foreløpige. Vi frykter betydelig flere skader i tiden fremover, og følger situasjonen og varslingene tett. Svært mange er berørt av ekstremværet. Og mange av de skadelidte har store belastninger nå, sier Solem Ingebrigtsen.

TRENGER Å SNAKKE MED NOEN

Det kan Line Marcelius bekrefte:

– Mange trenger bare å snakke med noen. De vet kanskje ikke hvordan de skal gå fram når de trenger hjelp fra forsikringsselskapet. Vi gir både råd rundt skader, og informasjon om hva forsikringsselskapet kan bidra med. Mange vet for eksempel ikke at innboforsikringen dekker nødpenger til klær og toalettsaker hvis man må evakuere, og utgifter til leie av midlertidig bosted hvis det tar tid før man kan flytte hjem igjen, sier Marcelius.

Alle forsikringsselskapene har omprioritert ressurser for å bistå de som er rammet av ekstremværet. Takst- og leverandørapparatet er også i full sving, for å besiktige skadeomfang.

HARDT RAMMET: Hus, hytter og campingplasser på nedsiden av veien ble hardt rammet av flommen. Fredag kveld steg vannet fortsatt. (Foto: Siri Gjelsvik.)

-Vi jobber også med å skaffe utstyr fra utlandet til tørking, pumping og annet. Det er ikke alle steder vi kan rykke ut til, enten fordi det er for farlig, eller fordi områdene fortsatt står under vann. Vi sender også skademedarbeidere ut til noen av de hardest rammede områdene, og vurderer om vi skal være til stede på flere steder, sier Marcelius.

MANGE STERKE INNTRYKK

-Det er mange sterke kundehistorier, som vi blir berørt av. Vi er opptatt av kundene, men en beredskapssituasjon kan være krevende også for de som jobber. Vi har gode rutiner også for å ta vare på medarbeiderne våre i en slik situasjon. Enn så lenge ser det heldigvis ut som flomskadene kun er materielle, sier Marcelius.