SIKRER ANSATTE: – Vi vil om kort tid gi Siv-Merethe og resten av staben i Danske Bank ytterligere informasjon om hvordan prosessen knyttet til salget av vår personmarkedsvirksomhet vil bli fremover. Vi vil sikre at våre ansatte blir ivaretatt på en trygg og god måte her, skriver landsjef Erlend Angelfoss til Finansfokus. (Foto: Lars Holand)

Danske Bank informerer

Ledelsen i Danske Bank har fått kritikk for manglende informasjon til de ansatte i forbindelse med salget av personmarkedsvirksomheten. Nå vil banken gi ytterligere informasjon til de ansatte.

Det var i et intervju med Finansfokus at Siv-Merethe Wangberg kritiserte ledelsen for manglende informasjon i prosessen. Etter at banken 19. juli offentliggjorde at de selger personmarkedsvirksomheten til Nordea, så har det vært stor usikkerhet blant de ansatte på hovedkontoret i Trondheim. Om kort tid gi ledelsen i Danske Bank gi ytterligere informasjon om hvordan prosessen knyttet til salget vil bli fremover, skriver banken i et tilsvar til Finansfokus.

FULL FORSTÅELSE

Erlend Angelfoss, landssjef Danske Bank Norge understreker at ledelsen i banken har full forståelse for Siv-Merethes historie.

Vi respekterer på alle vis hennes synspunkter.

Erlend Angelfoss, landsjef Danske Bank

– Vi respekterer på alle vis hennes synspunkter knyttet til prosessen vi nå er midt oppi. Vi er naturlig nok også klar over at mange av våre ansatte og kolleger nå føler på en viss usikkerhet og at mange vil sitte med spørsmål knyttet til hva som skjer fremover.

Han viser til at helt fra banken i juni kunngjorde at banken skulle ut av personmarked i Norge har de vært klare på at de ønsker å gjennomføre denne prosessen på en så trygg, ryddig og ordentlig måte som mulig – både overfor ansatte og våre kunder.

BEGRENSET INFORMASJON

– For å komme i mål med dette, spesielt med tanke på egne ansatte, kreves det imidlertid at vi har mulighet til å nå ut til hele organisasjonen med god og velformulert informasjon, presentert i alle de kanaler vi har til rådighet internt. Dette er imidlertid en utfordring gjennom sommermånedene, da de fleste av våre ansatte har fri, kanskje er på ferie utenfor Norges grenser, og der mange ønsker å ta en velfortjent pause fra jobb-PC og mobil. Dette er da også bakgrunnen for at informasjonsflyten internt helt korrekt har vært begrenset så langt. Nå som høsten så smått har startet vil imidlertid Siv-Merethe og resten av staben vår om kort tid få ytterligere informasjon om hvordan prosessen knyttet til salget av vår personmarkedsvirksomhet vil bli fremover, slik at vi sikrer at våre ansatte blir ivaretatt på en trygg og god måte her, skriver landsjef Erlend Angelfoss til Finansfokus.