MANGE SPØRSMÅL: – Informasjonsflyten har vært dårligere denne gangen. Ledelsen er veldig opptatt av at kundene skal bli godt ivaretatt, men jeg synes de også kunne vært mer interessert i hvordan de ansatte håndterer dette. Mange sitter med masse spørsmål og skulle hatt noen å prate med, sier Wangberg. 

Mye usikkerhet i Danske Bank

For lite informasjon og stor usikkerhet preger de ansatte på personmarkedet ved Danske Banks norske hovedkontor i Trondheim. – Det har kommet veldig lite informasjon, sier Siv-Merethe Wangberg.  

TRONDHEIM: – Det er veldig spennende dager og stemningen går opp og ned her på huset, fra sinne og frustrasjon til øyeblikk av optimisme. Det er mye funderinger om hva som skjer og hvilke jobber som blir igjen her og hva som skjer med resten av banken fremover. Det er også en del ansatte som server både PM og BM. Og hvordan blir det her på huset når halvparten av de ansatte forsvinner? Det mye spekulasjoner og funderinger på ulike scenarier. Det er vanskelig når alt er så flytende. Man vet veldig lite og at det har kommet svært lite informasjon. Det er forståelig at detaljer ikke er på plass, men jeg synes allikevel vi burde fått mer informasjon. Det er til dels dårlig stemningen og mye funderinger blant oss. Skal jeg finne noe nytt, skal jeg vente og se hva som skjer, hva er det fornuftig å gjøre i denne situasjonen? Spørsmålene er mange, sier Siv-Merethe Wangberg, som har vært i banken side begynnelsen av 2000-tallet.  

Det var i begynnelsen av juni nyheten om at Danske Bank ville selge sin norske personmarkedsvirksomhet. Det kom som et sjokk.  

– At salg skulle være løsningen kunne vi aldri forestilt oss. Vi visste at noe måtte gjøres, men dette ble et kjempesjokk. Vi har hatt jevnlige jobbundersøkelser, der trygghet i arbeidsforholdet var et av momentene. De alle fleste oppga at de var trygge. Plutselig er det kjempeutrygt. Det var veldig spesielt å gå inn i ferien med denne usikkerheten, sier Wangberg, som beskriver at stemningen er svært spent blant de Danske Bank-ansatte.  

NORDEA KJØPTE 

Midt i sommerferien sto det klart at Nordea kjøpte Danske Banks norske personmarkedsvirksomhet. De ansatte fikk beskjed via en SMS på morgenen 19. juli. I tillegg kom det informasjon på epost.  

– Vi fikk i alle fall varsel før det kom ut i mediene, sier Wangberg, som er forsiktig optimistisk.  

– Første reaksjon var at Nordea var en fin ting. De er litt like oss og måten de jobber på. Etter hvert ble jeg mer usikker. Det er en Oslobank, med et lite miljø i Trondheim. Vi har hovedsete her, så det er veldig mye usikkerhet på hvordan dette blir. Her har vi 100-150 ansatte uten kundekontakt. I Nordea ligger mange av backofficefunksjonene i Oslo. Disse er fort enda mer utsatt, sier hun. Selv jobber hun med dokumenthåndtering, men har bakgrunn som rådgiver.  

– Det kan fort bli at jeg går tilbake som rådgiver, men jeg er åpen for alt. Jeg har en bred kompetanse og kan brukes til mye. Det er jeg glad for, i og med at mange funksjoner sannsynligvis havner i Oslo, sier Wangberg.  

FLERE PROSESSER 

Dette er ikke første omstillingsprosessen Wangberg har vært med på. Da hun begynte i banken het den Fokus Bank, og dagens Danske Bank er et resultat av flere konsolideringer i Trondheim, der Fokus Bank var en av de store aktørene.  

– Informasjonsflyten har vært dårligere denne gangen. Ledelsen er veldig opptatt av at kundene skal bli godt ivaretatt, men jeg synes de også kunne vært mer interessert i hvordan de ansatte håndterer dette. Mange sitter med masse spørsmål og skulle hatt noen å prate med, sier Wangberg.  

Jeg vil vite hva som er tenkt rundt vår fremtid. 

Siv-Merethe Wangberg, Danske Bank

Hun merker også at det er flere som ser seg om etter ny jobb og at folk søker seg bort. Selv har hun ikke søkt andre jobber foreløpig.  

– Jeg vil vite hva som er tenkt rundt vår fremtid. Faren er at jeg ødelegger mulighetene ved å vente. Det er et stort finansmiljø i Trondheim, men det kan bli mange om beinet hvis man venter for lenge. Hvis ikke alle skal være med over må man få vite det så snart som mulig, avslutter Wangberg.