– Bra at det er en stor og seriøs aktør

I dag morges ble det kjent at Nordea kjøper Danske Banks personmarkedsvirksomhet. Hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene er glad for at det ble Nordea.

TIL HØSTEN: Foreløpig vet man lite konkret om overdragelsen, men Ellen Lorentzen Stene forventer at ting faller på plass utover høsten. Foto: Sverre Chr. Jarild.

– Dette er en stor og seriøs aktør, som overtar både kunder og ansatte. For våre medlemmer er dette en god match, der det vi være gode karriere- og utviklingsmuligheter. Nordea har også investert mye på teknologi og har gode digitale løsninger, sier Stene. I dag er det om lag 400 ansatte i Danske Banks personmarkedsavdeling og det ble tidligere i sommer kjent at banken ønsket å selge denne.

At dette ble en virksomhetsoverdragelse, er særlig viktig. Ifølge Arbeidsmiljøloven skal de ansattes rettigheter og plikter som følge av arbeidsavtale eller arbeidsforhold, overføres til ny arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver blir forpliktet overfor arbeidstakerne på samme måte som den tidligere arbeidsgiver, dette omfatter både lønn, kjøregodtgjørelse, firmahytte osv. Les mer om virksomhetsoverdragelse her.

SKJER MER TIL HØSTEN

Hva dette kjøpet vil innebære konkret er det for tidlig å si noe om.

– Hvem som vil inngå i overdragelsen er for tidlig å si noe om. Vi er midt i ferien så det skjer ikke noe før midten og slutten av august. Vi som tillitsvalgte skal uansett jobbe sammen med bankene for å få til en god overgang for de ansatte. Jeg forventer at de som havner i Nordea blir tatt godt imot av de tillitsvalgte der. Det blir mye som skjer fremover, og vi skal være tett på prosessen, og sikre de ansatte og våre medlemmer, sier Stene.

STYRKER MARKEDSPOSISJON

Kjøpet ble kjent via en pressemelding fra Nordea. Der heter det blant annet at Nordea har inngått en avtale med Danske Bank om å kjøpe deres norske personkundevirksomhet, Private Banking-virksomhet og tilhørende fondsporteføljer. Overtagelsen ventes å ville gi Nordea en markedsandel på det norske boliglånsmarkedet på rundt 16 prosent, en økning med fire prosent.

– Vi er veldig fornøyde med å kunngjøre dette oppkjøpet. Det er et viktig steg i gjennomføringen av den nordiske strategien vår, og det øker den lokale tilstedeværelsen i Norge og supplerer dagens virksomhet. Oppkjøpet innebærer en betydelig økning i personkundevirksomheten i Norge og åpner for verdiskapning gjennom åpenbare inntekts- og kostnadssynergier. Men først og fremst vil det gagne de nye kundene våre, som kan dra nytte av vårt brede tilbud av finansielle tjenester, ekspertise og ledende digitale løsninger, sier Frank Vang-Jensen, konsernsjef i Nordea, i pressemeldingen.

ØNSKER KOLLEGER VELKOMMEN

Virksomhetene vil integreres i Nordea og drives under Nordeas merkenavn. Frem til avtalen sluttføres, vil Danske fortsette å betjene kundene sine som før. Kundene trenger ikke gjøre noe som helst nå, og de vil få god informasjon underveis videre i prosessen.

– Vi gleder oss til å ønske de nye kundene og kollegaene våre velkommen til Nordea. De nye kundene får tilgang til Nordeas brukervennlige digitale løsninger, et høyt servicenivå, proaktiv og personlig rådgivning fra kunnskapsrike lokale rådgivere og et produktutvalg som dekker alle behov. Nordea er en fantastisk arbeidsplass med gode karriere- og utviklingsmuligheter, og vi gleder oss til å ønske nye kollegaer i Trondheim og resten av Norge velkommen, sier Randi Marjamaa, leder av Nordea Personal Banking i Norge.

Ved utgangen av 2022 omfattet virksomheten som skal overtas, følgende:

–          Cirka 285 000 kunder.

–          Utlåns- og innskuddsvolumer på henholdsvis 18 milliarder euro og 4 milliarder euro.

–          Cirka 2 milliarder euro i forvaltningskapital.

Overtagelsen forutsetter godkjenning fra myndighetene og ventes å sluttføres i slutten av 2024.