FEIL KURS: – Vi tillitsvalgte har i flere år vært tydelige på at banken har vært på feil kurs og i en nedadgående spiral, sier hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene. (Foto: Svein Åge Eriksen)

Sterke reaksjoner i Danske Bank

Hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene i Danske Bank forteller at reaksjonene blant de rundt 400 ansatte i personmarkedet er preget av stor uro, selv om det ikke var helt uventet at noe skulle skje.

I dag ble det kjent at Danske Bank selger sin privatkundevirksomhet i Norge. Nå skal banken satse på bedriftsmarkedet. De ansatte er urolige.

Danske Bank har etter en strategisk gjennomgang besluttet å fokusere sin satsing i Norge innen bedrifts- og storkundesegmentet. Det betyr at banken ikke lenger skal videreføre investeringene i personmarkedet, og at den dermed har innledet en prosess for et mulig salg av denne delen av filialen, skriver banken på sine nettsider.

FLOTTE ANSATTE

– Det er en dag med litt blandede følelser. Det er mange flotte ansatte som jobber innenfor personmarkedet som vi setter pris på og er stolte av. De vil få beskjed i dag om at det ikke vil skje endringer over natten, men at vi nå ser i en retning der vi ikke lenger kan jobbe sammen. Fokuset fremover vil bli å finne et nytt hjem for hele personmarkedsegmentet, sier Angelfoss til FinansWatch.

TØFF SITUASJON: Landsjef Erlend Angelfoss i Danske Bank sier til FinansWatch at det har vært en dag med blandede følelser. (Foto: Lars Holand)

– Finansforbundet står klare til å yte de berørte ansatte all den hjelpen de trenger i forbindelse med endringene som nå skjer i Danske Bank, sier forbundsleder Vigdis Mathisen til Finansfokus.

STERKE REAKSJONER

– Jeg ble fryktelig skuffet og ikke minst veldig lei meg på de ansattes vegne, da vi ble informert om beslutningen som var tatt. Samtidig vet jeg at de ansatte på personmarkedet har stått på dag og natt for at banken skulle lykkes. Dessverre fikk vi ikke den digitale satsingen i Norge som vi ble lovet av konsernledelsen i Danmark. Det har ført til at vi ikke har lykkes i konkurransen om denne kundegruppen og da ble investeringene for store for å satse videre i dette markedet, sier Lorentzen Stene.

Beslutningen om at Danske Bank i Norge skal selge sine personkunder er tatt av konsernledelsen i Danmark og de tillitsvalgte ble først orientert etter at beslutningen var tatt i København. Banken har meislet ut en ny strategi for konsernet frem til 2028 og der var det ikke plass til personkundene. Nå vil banken selge denne enheten til en aktuell kjøper for å satse tyngre i bedriftsmarkedet.

GODT SAMARBEID

Hun understreker at samarbeidet mellom de tillitsvalgte og ledelsen i Norge har vært godt gjennom hele prosessen. Hun roser også de ansatte som har stått på og gjort alt om har vært mulig for å vinne kampen om personkundene.

– En mer omstillingsdyktig gjeng skal du lete lenge etter. Det må være en gullgruve for en potensiell kjøper å få en så sterkt og motivert gjeng med ansatte. I mellomtiden er jeg helt overbevist om at de vil gjøre en fortsatt god jobb der de er i dag. Vi blir jo ikke en ny bank i morgen og det er en lang prosess å gjennomføre et salg av vårt personkundeområde. Det som er viktig er at vi nå tar godt vare på hverandre i den situasjonen som har oppstått. Forbundet stiller også opp med det som trengs av ressurser, sier hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene på vei inn i Oslo-flyet på Værnes.

I en uttalelse som de tillitsvalgte har sendt til pressen, så er hun sterkt kritisk til at Danske Bank offentliggjør en slik beslutning før sommerferien og uten å ha et reelt tilbud eller kjøper. Dette skaper unødvendig risiko for å miste ansatte og kunder. De tillitsvalgte har vært meget tydelig i tilbakemelding på dette til konsernet. 

Nå forventer de tillitsvalgte at de raskt finner en løsning og kjøper, slik at både kundene og de ansatte slipper unødvendige bekymringer for fremtiden. De tillitsvalgte skal jobbe tett på ledelsen, slik at de finner en løsning som er til det beste for ansatte og at de blir ivaretatt på en god måte frem til salget og etter overtakelsen.