INFORMER KUNDENE: De som har et godt omdømme og høy kundetilfredshet skårer også høyt på bærekraft. På grunn av pandemi og krise har det vært vanskeligere for bedriftene å nå få fram om hva de gjør på bærekraft de siste årene, men Pål R. Silseth tror dette til å endre seg. (Foto: Bengt Lorentzen.)

Fire finansbedrifter på topp ti i bærekraft

Mens Sbanken kommer på andreplass, så får Handelsbanken bronse hos Norsk bærekraftbarometer 2023. Dette er banker som også skårer høyt på kundetilfredshet.

Finans- og forsikringsbransjen er den bransjen som gjør det best på årets bærekraftbarometer (se fakta). Mens Sbanken og Handelsbanken stikker av med andre og tredjeplass, kommer Eika på sjuende plass og Gjensidige som nummer ni.  

– Banker er kjent for å være åpne, transparente og ærlige, og for å ta vare på kundene sine. De skårer spesielt høyt på den økonomiske og sosiale dimensjonen av bærekraftbegrepet, sier Pål R Silseth, prosjektleder for Norsk Bærekraftbarometer ved Handelshøyskolen BI. 
 
Bærekraft dreier seg ikke bare om miljø slik mange tror, men har også en økonomisk og sosial dimensjon. 

Banker er kjent for å være åpne, transparente og ærlige.

Pål R Silseth, prosjektleder for Norsk Bærekraftbarometer, Handelshøyskolen BI.

Skårer også høyt på kundetilfredshet 

Silseth er ikke overrasket over at finansbransjen kommer så bra ut. De selskapene som gjør det bra på bærekraftbarometeret skårer også høyt på kundetilfredshet. 
 
– Hvorfor er det viktig å bli oppfattet som bærekraftig av kundene?  
– Det påvirker atferden vår. Jo mer bærekraftig en bedrift oppfattes som, jo mer vil en like bedriften og jo større sannsynlighet er det for at en kjøper varer og tjenester, sier Silseth. 
 
Han har en oppfordring:  
– Bedriftene må ikke undervurdere viktigheten av å kommunisere klart og tydelig hvordan de jobber med bærekraft.  
 
Åpen og enkel 

Trine Hvamb, ansvarlig for samfunnsansvar og bærekraft i Sbanken, tror én grunn til at Sbanken gjør det så bra at de ikke har tilbudt bedriftslån, og har dermed heller ikke finansiert selskaper som opererer mindre bærekraftig 

– Som nettbank har vi dessuten hatt et beskjedent klimaavtrykk med lite reising. Det viktigste, allikevel, er nok at Sbanken alltid har hatt åpenhet og enkelhet som kjerneverdier, sier  
 
I 2010 var Sbanken den første i Norge som tilbød ESG–merkede fond. ESG står for miljø, sosiale og forretningsetiske–forhold på norsk.  
– Vi kaller det etisk merking. Og her er et tips: du trenger ikke ofre avkastning for å investere i fond som setter ESG og bærekraft høyt på agendaen.  

Bidrar til lokal omstilling 
Marianne Groth, konserndirektør Samfunn og bærekraft i Eika–alliansen, tror det viktigste bærekraftsarbeidet er å gi god kunderådgivning og bidra til lokal omstilling.  

LOKAL OMSTILLING: Marianne Groth, konserndirektør Samfunn og bærekraft i Eika–alliansen, tror de skårer så høyt på bærekraftbarometeret fordi folk flest er glad i den lokale banken sin. De vil bidra til lokal omstilling. (Foto: Eika-alliansen)

– Det er raske endringer og mange nye krav. Kunderådgiverne trenger den nødvendige kunnskapen slik at de kan gi råd til lokale bedrifter; om alt fra å få ned utslipp i maskinparken til nye krav i anbud.   

Framover vil en viktig prioritering være å svare på de nye rapporteringskravene for klimaregnskap og bærekraft.  

– Alliansen består stort sett av lokale sparebanker rundt om i Norge som også pleier å skare høyt på kundetilfredshet. Vi ser at folk stoler på og er glad i den lokale banken sin, sier Groth. 
 
Handler om ansvarlig drift 
Hilde Nordbø, direktør for bærekraft i Handelsbanken Norge, forteller at i Handelsbanken vektlegger de å lære opp kunderådgiverne i både den miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjonen av bærekraft.  
 
– Det at vi skårer høyt tror jeg har å gjøre med at vi er tett på kundene og har høy tilfredshet og lojalitet. For Handelsbanken handler det å være bærekraftig om ansvarlig drift. 
 
– Hvilke mål jobber dere mot framover?  
– Banken har mål om netto nullutslipp av klimagasser senest innen 2040. Våre viktigste tiltak handler om utlånsporteføljen. Et delmål er å redusere de finansierte utslippene i eiendomsrelaterte utlån med 36 prosent innen 2030 sammenlignet med 2021.  
 
Internt arbeider de med å få Handelsbanken miljøsertifisert som Miljøfyrtårn i løpet av sommeren. De har også mål og tiltak innenfor mangfold og likestilling, og stiller krav innen bærekraft til leverandører.

Det at vi skårer høyt tror jeg har å gjøre med at vi er tett på kundene

Hilde Nordbø, direktør for bærekraft i Handelsbanken Norge
LANGSIKTIGE RELASJONER: – Bærekraft ligger til grunn vår kjernevirksomhet, med lav risikotoleranse og vektlegging på langsiktige relasjoner. Utfordringen er å gjøre bærekraft så konkret som mulig for kundene, sier Hilde Nordbø, direktør for bærekraft i Handelsbanken. (Foto: Handelsbanken)

 
 
Fakta: Norsk Bærekraftbarometer 
Norsk Bærekraftbarometer har for fjerde året på rad under hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted. 

159 virksomheter fra 30 ulike bransjer er vurdert, og 5181 kunder har gitt bedømmelse.  
 
Forbrukerne har vurdert bedriftene på de tre dimensjonene som ligger i bærekraftsbegrepet: Økonomisk bærekraft, miljømessig bærekraft og sosial bærekraft. 
 
Undersøkelsen er gjennomført av Norstat Norge og Barcode Intelligence i samarbeid med Handelshøyskolen BI. 
 
Kilde: BI.no