Female Future har framtiden foran seg

Flere kvinner tar lederansvar i finansbransjen. DNB er best i klassen. Men likevel: «Female Future»-utdanningen er minst like nødvendig som tidligere, mener kjønnsforsker Anne Grethe Solberg. 

KVINNELIG FREMTID: Anne Grete Solberg ved Arbeidsforskningstinstituttet mener den store interessen for Female Future i finansbransjen lover meget godt.

Seniorforsker Solberg ved Arbeidsforskningsinstituttet, tilknyttet OsloMet, har jobbet med NHOs Female Future-program – og før det Futura Finans-programmet- i en årrekke. Hun er en av nøkkelpersonene på den faglige siden i Female Future-programmet.  

Tidligere i uken kunne du lese om Ann Jeanette Klinkenberg som er deltaker i programmet. Nå åpner Female Future-programmet opp også for kvinnelige ledere i finansbransjen. Det skjer fordi Finans Norge i nær fremtid kommer inn under NHO-paraplyen.

– Men har et slikt program for kvinner i finansbransjen fortsatt sin misjon i en tid da kvinnene er på fremmarsj i hele arbeidslivet og de kvinnelige studentene etter hvert nærmer seg to tredjedeler av studentene ved universiteter og høyskoler?

– Det er bare å se på statistikken over mangelen på balanse mellom kjønnene i ledersjiktet for å avgjøre om slike programmer har sin berettigelse. Oversikter over Norges 200 største virksomheter viser at det kvinnelige innslaget blant mellomledere, og særlig toppledere, øker fra år ti år. Men det går svært tregt!

TRANGT PÅ TOPPEN

– Jo lavere ned i organisasjonen du går, jo bedre er utviklingen fra kvinnenes synspunkt. Men jo nærmere toppen du kommer, jo tregere går det. Så svaret er absolutt et ja, vi trenger et lederprogram av typen Female Future, sier Solberg.

Det er topplederbarometeret CORE fra Institutt for samfunnsforskning som viser ferske likestillingstall fra toppen av de 200 største bedriftene i norsk næringsliv. Barometeret skal komme annethvert år og blir utarbeidet på oppdrag fra Kulturdepartementet. Den øverste lederen i de største virksomhetene er nesten alltid en mann.

Klarer du å være en aktør og ikke bare en brikke, har du nesten et klippekort på videre avansement i karrieren

Tallene viser 84,5 prosent menn i topplederjobbene, mens kvinner bare legger beslag på 15,5 prosent. I styrene er balansen noe bedre: 32 prosent av styremedlemmene er kvinner.

KVINNER PÅ FREMMARSJ

Og tallene viser en viss bedring for kvinnenes del i både de operative posisjonene – konserndirektører med såkalt linje og resultatansvar – og ikke minst i mellomposisjonene som ikke nødvendigvis er knyttet direkte til bedriftenes operative kjernevirksomhet. Mellomposisjonene inkluderer direktører for markedsføring, innkjøp, teknologi og logistikkdirektører.

I mellomposisjonene utgjorde kvinnene 25 prosent av stillingene i 2016. I de såkalte operative lederposisjonene går det også fremover: Kvinneandelen var 14 prosent i 2016 og 19 prosent i 2022.

– Hva vil du fremheve ved «Female Future»?

– Dette er et lederutviklingsprogram som i praksis kan være nyttig for både kvinnelige og mannlige ledere. Et viktig punkt i programmet er å demonstrere overfor deltagerne hvordan man kan knekke karriere- og kommunikasjonskoder.

– Hva betyr det?

– En kode er for eksempel evnen til å tenke strategisk. Prøv og sett deg inn i hvordan situasjonen er for en leder som befinner seg på et høyere nivå enn der du selv er til enhver tid i organisasjonen. Hvis du greier å løfte blikket og se rundt deg, på utfordringene som arbeidsplassen din står overfor, så har du egentlig tatt et langt steg i retning en positiv karriereutvikling. Tenk på hva den jobben du gjør betyr for kundene, for din bedrift, for konkurrentene og for leverandørene. Prøv å se hele bildet. Hvis du dessuten greier å kommunisere tydelig og vite hva du skal si til hvem, når, hvor og hvordan, kan du få gjennomslagskraft og bli lagt merke til. Klarer du å være en aktør og ikke bare en brikke, har du nesten et klippekort på videre avansement i karrieren, mener Solberg.

Kjønnsforskeren har skrevet boken «Kjønnsbalanse i ledelse» og har jobbet i mange år med karriereutvikling.

TAR STØRRE ANSVAR

– Vi ser at flere kvinner tar et større lederansvar, blant annet ved hjelp av programmer som Female Future. Og det er svært positivt at finansbransjen nå også kommer inn i dette programmet. Finansbransjen har jo lyspunkter i kjønnsbalansen på ledernivå. DNB er jo en ledestjerne her.

Så lenge det er kvinner som er i mindretall der strategiske beslutninger tas, er det viktig at de får informasjon om hvordan de kan ta større ansvar ved for eksempel å knekke karriere- og kommunikasjonskoder. De kvinnene som er med, har lederambisjoner, er kvalifiserte og utviklingsorienterte, sier Anne Grete Solberg.