Ser behovet for kvinner med kompetanse

Ann Jeanett Klinkenberg starter på NHOs Female Future-programmet i oktober og er en av 16 deltagere fra finansbransjen av totalt 60 deltagere fordelt på to kull.

KVINNE MED FREMTID: Banksjef Ann Jeanett Klinkenberg i Grong Sparebank deltar i Female Future-programmet.

– Jeg bor i Namdalen, lengst nord i Trøndelag. Det er et lite lokalsamfunn hvor det er viktig å gi kvinnelige ledere et tilbud om videreutdanning som på sikt kan gi impulser tilbake til lokalsamfunnet. Også derfor er Female Future-programmet viktig: Det gir kvinnelige ledere økt kompetanse, og kan gi noe tilbake til lokalsamfunnet også, mener Klinkenberg.

NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på. I og med at Finans Norge går inn i NHO fra årsskiftet åpnes dette programmet nå også for ansatte i finansbransjen.

– Ser du Female Future-programmet som både nyttig og nødvendig i en banknæring som vel har et renomme som en litt konservativ sektor?

– Jeg skjønner hva du mener, men jeg er faktisk litt uenig i en slik påstand om en litt konservativ bransje. Finansnæringen er blant de bransjer som ser at man trenger kvinner med mer kompetanse innenfor blant annet styrearbeid og i ledelsen, så jeg opplever at finansnæringen faktisk gjør mye for å få det til, sier den kvinnelige banksjefen i Grong Sparebank.

ENDRINGER PÅ VEI

Klinkenberg tilføyer at banknæringen befinner seg i en situasjon der mange herrer fortsatt sitter som banksjefer.

– Men husk nå på at banksjefene historisk sett har sittet virkelig lenge i sjefsstolen. Jeg er ikke i tvil om at endringer er på vei også blant bankene, ikke minst når generasjonsskifter tvinger seg frem, sier Klinkenberg.

Jeg er takknemlig for at arbeidsgiver ønsker å investere i dette

– Det virker som om du sier at banknæringen fortsatt har et stykke å gå, men at bransjen selv er opptatt av å bidra til endringer i bant annet kjønnsbalansen også på ledernivå. Det skyldes ikke minst at bransjen vil beholde de flinke folkene?

– Ja, det er riktig.

Klinkenberg leder sparebankens kundeservice og digitale virksomhet og sitter dessuten i bankens sentrale ledergruppe. Og hun gleder seg til deltagelsen i et lederutviklingsprogram som faktisk lever i beste velgående i sitt 20. år.

– Jeg har hørt mye positivt om programmet, sier banksjef Klinkenberg i Grong Sparebank.

FÅR TID

– Hvordan var holdningen fra din arbeidsgiver til at du skal gå inn i dette programmet?

– Det var arbeidsgiver som mottok informasjonen om at også banknæringens kvinner kan søke seg inn. Og banken kanaliserte invitasjonen videre til meg. Jeg er jo takknemlig for at arbeidsgiver ønsker å investere i dette, sier Klinkenberg.

Sintef har foretatt undersøkelser blant tidligere deltagere i Female Future-programmet som viser at det har hatt positive virkninger for mange av deltagerne.

– Og arbeidsgiver vil gi deg tid til å drive med dette programmet?

– Ja, absolutt. Jeg skal være med på samlinger i Female Future-programmet. Og vi skal få faglig ballast i form av et studium på Handelshøyskolen BI for å øke vår kompetanse innen styrearbeid, sier Klinkenberg.