– Vi skal være en bank for hele Sør-Norge, da er det naturlig å være til stede i Oslo, sier Elisabeth Gilje Pedersen.

Sparebankene satser i Oslo

Stadig flere lokale og regionale sparebanker etablerer seg i Oslo. Både SR-Bank og Sparebank 1 Lom og Sjåk ønsker å kapre flere kunder i hovedstaden.  

I 2018 åpnet SR-Bank sitt første kontor i Oslo. Sentralt ved rådhuset fant banken plass til et par rådgivere for personmarkedet.  

– Vi merket fort at det var et stort ønske og behov fra kundene om å ha et sted de kunne treffe rådgivere. Derfor etablerte vi flere kontorer, sier Elisabeth Gilje Pedersen, regiondirektør nye markedsområder i SR-Bank. I dag har banken PM-virksomhet ved fire lokasjoner i hovedstaden og 20 ansatte. I september kommer åtte nyansatte på plass.   

Markedet er stort nok til en sunn konkurranse mellom bankene

Elisabeth Gilje Pedersen

– Vi ekspanderer og etablerer også eiendomsmeglervirksomhet samt et par rådgivere med private banking.  

– Hvem er kundene deres? 

– Vi skal være en bank for hele Sør-Norge, og etablerer oss derfor i nye markedsområder. Vi får nye kunder fordi vi tilbyr en relasjon, og er tilgjengelige enten fysisk på kontor, eller digitalt. Kundene er fornøyd med vår tilgjengelighet, rask respons og at de får gode råd for sin økonomi. Samtidig har vi en del utflyttere fra Rogaland, som fortsetter sitt kundeforhold når de havner på Østlandet.  

– Havner dere ikke i konkurranse med andre i alliansen? 

– Nesten 30 prosent av Norges befolkning bor i Stor-Oslo, hvor flere av bankene i SpareBank 1-alliansen er til stede. Vi mener markedet er stort nok til en sunn konkurranse mellom bankene, sier Pedersen.  

SKAL FØLGE KUNDENE 

Også Sparebank 1 Lom og Sjåk holder seg med eget kontor i hovedstaden.  

– Vi startet opp i 2019, i samarbeidslokale med Advokatselskapet Legalis, så vi har vært på plass en stund, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig Kristin Nygård Lonbakken.  

Oslo er et viktig markedsområde, understreker Kristin Nygård Lonbakken.

I dag har banken eget kontor i Bjørvika med to fast ansatte samt en ny som begynner nå i august.  

– Hvorfor er dere i Oslo? 

– Banken hadde en strategi allerede fra åttitallet om å følge utflyttede gudbrandsdøler. Vi har hatt et ganske stort kundegrunnlag over mange år. På et tidspunkt ble det veldig viktig å være nærmere de vi skulle betjene, sier Lonbakken.  

Samtidig som banken skal passe på etablerte kunder, ønsker den også å vokse.  

– Markedsområdet her lokalt er veldig lite og for tre år siden lagde vi en strategiplan, der Oslo ble definert som et nytt og viktig markedsområde for oss. Her er det et stort kundegrunnlag. For å lykkes med veksten er vi avhengig av eget kontor i Oslo, sier Lonbakken.  

SJU I HOVEDSTADEN 

Følgende distriktsbanker er ifølge enhetsregisteret registrert med avdelinger i Oslo: 

SpareBank 1 Sr-Bank 

SpareBank 1 Lom og Sjåk 

SpareBank 1 Østlandet 

Sparebanken Øst 

Sparebank 1 Hallingdal og Valdres 

Sandnes Sparebank 

RørosBanken