TYDELIG JOBBNEDGANG: Dette viser den avdelingsvise jobbutviklingen i fusjonerte SpareBank 1 Sørøst-Norge med utgangspunkt i innrapporterte a-meldinger i desember 2021 målt mot samme måned året før. (Kilde: Enhetsregisteret/Kartlagt Grafikk: OBM) 

Slutter med opp til 18 måneders lønn

Åtte av de som fikk tilbud om sluttpakker i SpareBank 1 Sørøst-Norge har valgt å bli i jobben.  De 37 som har takket ja til pakken får fra seks til 18 måneders lønn. De tillitsvalgte kjempet for å få de beste pakkene høyere enn 18 måneder.  

Sluttpakketilbudet gikk til 45 ansatte i SpareBank 1 Sørøst-Norge som er 62 år eller eldre.  Uavhengig av dette har 11 ansatte i SpareBank 1 Modum – som 1. april blir del av storbanken – fått et lignende pakketilbud med søknadsfrist i midten av mars. 

PLANLAGTE SYNERGIER 

Den nylig fusjonerte sørøst-norske regionbanken satser på å spare inn 30 millioner kroner med å la brorparten av de ansatte fra 62 år og oppover slutte med pakke.  Fusjonen ble besluttet i 2020 og det ble lagt til grunn betydlige innsparinger. 

– Det har vært en forutsetning i intensjonsavtalen fra høsten 2020 at vi skal ta ut synergier i forbindelse med fusjonen mellom SpareBank 1 Telemark og SpareBank 1 BV. Vi gjør det innenfor bemanning, funding, it, marked og areal med mål om innsparinger på 80 – 90 millioner kroner frem mot 2024, sier visekonsernsjef Geir Årstein Hansen i SpareBank 1 Sørøst-Norge til Finansfokus. 

Ifølge Hansen er en del av synergiene på bemanning allerede tatt ut, med en reduksjon på 14 – 15 årsverk i 2021.  Innretningen på sluttpakketilbudet ble Ifølge Hansen utformet ut over høsten i fjor, og han forteller at det har vært et godt samarbeid med de tillitsvalgte om prosessen 

– Det har vært et viktig valg for hver og en som har søkt om sluttpakke, og jeg føler det har vært en god prosess. 

ÅTTE BLIR MED VIDERE 

Hansen opplyser at alle de 37 som søkte sluttpakke har fått det innvilget.  Om de åtte medarbeiderne i målgruppen som ikke søkte, sier visekonsernsjefen: 

– De er hjertelig velkommen til å være med videre. 

Ved årsskiftet hadde morbanken i SpareBank 1 Sørøst-Norge 377 årsverk. Da er ikke datterselskapene innenfor eiendom og regnskap medregnet, og disse er heller ikke del av sluttpakketilbudet. 

– Mister banken viktig kompetanse ved at medarbeidere tar sluttpakker? 

– Enkelte nøkkelpersoner som slutter i løpet av inneværende år vil måtte erstattes. I tillegg har vi behov for ny kompetanse blant annet innenfor områder som  compliance, analyse/digitalisering, IRB.  

– Vil det bli nye runder med sluttpakker? 

– Vi har ingen planer om det.  

KJEMPET FOR HØYERE PAKKER 

Hanne Myhre Gravdal, hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i SpareBank 1 Sørøst-Norge sier sluttpakketilbudet ble godt mottatt.  Noen valgte å si ja med en gang, mens flere besluttet seg etter å ha gjort grundige vurderinger og etter personlig økonomisk rådgivning. 

PAKKEPROFIL: Det var vurdert å gi sluttpakketilbud til alle ansatte, men SpareBank 1 Sørøst-Norge landet til slutt på profilen “62 pluss”, ifølge hovedtillitsvalgt Hanne Myhre Gravdal. (Foto: Privat)

Om aldersprofilen på pakketilbudet sier Gravdal at det også kunne vært tilbud til alle, men at det er veldig vanlig i bank å lage pakkeordninger for de som er 62 pluss. Ifølge henne var det pågang fra mange som ønsket pakkeordning da fusjonen ble lansert i 2020. 

– Vi hadde en diskusjon om det skulle være pakke til alle eller om det skulle være til 62 pluss. Så landet vi på det sammen med ledelsen, sier Hanne Myhre Gravdal. 

Hun legger til at hun egentlig ikke er så glad i sluttpakker. 

– Vi skal jo egentlig prøve å la folk stå i jobb. 

100 PROSENT FRIVILLIG

Hun understreker at pakkene er 100 prosent frivillige.  

Vi har pratet masse med medlemmene, og ingen har følt seg presset. 

Hanne Myhre Gravdal, hovedtillitsvalgt i SpareBank 1 Sørøst-Norge

– Det har overhodet ikke vært noe press.  Vi har pratet masse med medlemmene, og ingen har følt seg presset til å ta sluttpakken. Mange i aldersgruppen 62+ har vurdert sluttpakken, og har kommet til at det er et godt tilbud som et stort antall har takket ja til. 

Hun forteller at pakkene er 18 måneders lønn for de yngste, og så graderes det ned til seks måneders lønn for de eldste.  De fleste av pakkemottakerne vil slutte i løpet av høsten. 

– Vi tillitsvalgte jobbet for å få pakkene høyere enn 18 måneder, sier Gravdal. 

TILBUD TIL MODUM-ANSATTE 

SpareBank 1 Modum, har gitt tilbud om sluttpakker til de 11 medarbeiderne i banken som er født i 1960 eller tidligere.  Banken med hovedkontor i Vikersund besluttet å slutte seg til SpareBank 1 Sørøst-Norge sist høst

Bakgrunnen for dette tilbudet er slett ikke noe mål om kostnadskutt, men at denne gruppen medarbeidere skal få muligheten til å vurdere om de ønsker å være med videre i den nye storbanken.  Hovedtillitsvalgt Anne Ulberg Leversby sier det ikke er snakk om noen nedbemanning. 

ØNSKET PAKKE: Da SpareBank 1 Modum besluttet fusjon med SpareBank 1 Sørøst-Norge, kom også ønsker fra medarbeidere om en sluttpakkeordning, forteller hovedtillitsvalgt Anne Ulberg Leversby.  (Foto: Svein Åge Eriksen). 

–  Om en måned så er vi del av SpareBank 1 Sørøst-Norge, og det ville være litt feil om de som er 62 pluss hos oss ikke hadde fått denne muligheten til å vurdere om å bli med videre eller ikke, sier Leversby til Finansfokus. 

Det ville være litt feil om de som er 62 pluss hos oss ikke hadde fått denne muligheten til å vurdere om å bli med videre eller ikke. 

Anne Ulberg Leversby, hovedtillitsvalgt i SpareBank 1 Modum

Hun forteller at det har vært et godt samarbeid med ledelsen om dette. Spørsmålet kom veldig fort fra enkelte medarbeidere i den aldersgruppen da fusjonen ble kjent, og det kom ønske om et pakketilbud. 

– Hvor mange tror du vil velge sluttpakke? 

– Noen vil nok gjøre det, mens andre er i tenkeboksen, sier Leversby.  En foreløpig frist for de som vil velge sluttpakke er satt til 15. mars, og senest før fusjonen er en realitet 1. april. Fortsatt venter en på godkjennelse av fusjonen fra Finanstilsynet. 

Finansforbundet har høy medlemsgrad i SpareBank 1 Modum, der 90 prosent av ansatte er medlemmer. 

– Vi har veldig god dekning, med medlemmer på alle plan i banken som er organisert. 

– Hvordan er stemningen med tanke på å bli del av en større bank? 

– Det er klart det blir en endring. Vi har vært selvstendig i 180 år. Det er første gang vi fusjonerer. Men jeg føler at alle ser at dette er riktig vei å gå. Vi er allerede i gang med samarbeid, mye skal være på plass til 1. april.  Mange er med i prosjektgrupper med kolleger i SpareBank 1 Sørøst-Norge, sier Anne Ulberg Leversby.