MULIG SLUTTPAKKE: Hovedtillitsvalgt Frede Christensen sier det er mange medlemmer i aldersgruppen 62+ som trolig får mulighet sluttpakker i løpet av de neste par årene.

Innsparing uten press på ansatte

De tillitsvalgte i nyfusjonerte SpareBank 1 Sørøst- Norge mener det er bedre å lokke enn å presse de ansatte når innsparinger på mellom 32,5 og 60 millioner kroner skal realiseres.

Tekst: Dag Yngland

Bankledelsen med nyansatt administrerende direktør Per Halvorsen i spissen har vært klare på at fusjonen skal gi innsparinger, men at jobbkutt skal komme frivillig. De ansatte sier nei til oppsigelser, men ja til gode sluttpakker.

I november 2020 gikk de to store regionbankene i Telemark, Vestfold og Buskerud ut med nyheten om sammenslåing. Den nye SpareBank 1 Sørøst- Norge, som ble godkjent av Finanstilsynet nylig, skal bli en større og mer effektiv bank. Da fusjonsplanene ble offentlig kjent, hadde de to bankene identifisert mellom 75 og 120 millioner i årlige innsparinger som kan realiseres før fusjonen er ferdigstilt i 2024. Det betyr at den nye banken har tre år på seg til å kutte kostnadene med mellom 32,5 og 60 millioner kroner.

OPPSIGELSER UTELUKKET

De tillitsvalgte i den nye banken ser positivt på ledelsens planer, men holder et øye på detaljene.

Det gjelder å ha gode pakker å tilby

Frede Christensen

Frede Christensen, hovedtillitsvalgt og nyvalgt i styret for den fusjonerte banken fra Telemark, ser det som utelukket at det blir oppsigelser i dagens situasjon.

– Men vi har fått informasjon om at det blir sluttpakker i 2022/23 med tilbud om å få gå av. Da vil det også være ganske mange medlemmer som er i den aktuelle aldersgruppen 62+.

– Kan noen bli bedt om å gå?

– Da gjelder det å ha gode pakker å tilby, svarer han.

Hovedtillitsvalgt Hanne Myhre Gravdal, også styremedlem i fusjonsbanken fra Vestfold, er også klar på at oppsigelser ikke kommer på tale.

– Vi vil redusere bemanningen, men ikke som en følge av fusjonen. Alle som vil skal få en plass i organisasjonen. Vi venter en ny pakke på høsten.

TETT PÅ TORP

– Hva med den nye sentralen på Torp – blir det et hovedkontor som etter hvert trekker til seg stadig mer makt og innflytelse i organisasjonen?

– Torp blir kalt et hovedkontor, men blir mer en sentral med 50 – 70 ansatte i stab- og støttefunksjoner. Situasjonen under pandemien har vist at nettmøter kan være like effektive som å reise fysisk til møter. Så det blir sikkert mindre behov for reising, sier Frede Christensen.

Han synes stemningen er god i den nye organisasjonen og at folk er blitt bedre kjent over gamle grenser, selv om de bare er på Teams-møter.

– Men noen eneboere kan nok føle seg ensomme med en arbeidsdag fra 9 – 15 som bare har et møte med kollegene, sier han.

KUNDENE LIKER FLEKSIBILITET

Hanne Myhre Gravdal tror kundene også liker den nye fleksibiliteten. Kundene må ikke lenger ta seg fri fra jobben for å besøke oss.

– Hjemmekontor har også vært en god anledning til å “dressere” våre kunder. Nå kan ikke kunden dra til banken og de må venne seg til ny teknologi, sier hun.

IKKE OPPSIGELSER: Hovedtillitsvalgt Hanne Myhre Gravdal er klar på at oppsigelser ikke kommer på tale i den nyfusjonerte sparebanken i Vestfold og Telemark.  (Foto: Privat).

Hun mener de ansatte i banken også er blitt flinkere på Teams etter å ha fått trening i kamerabruk og posisjon. Rundt halvparten av møtene er nå på nett.

– Men vi trenger fortsatt fysiske møter, for eksempel når vi skal drøfte saker og tenke høyt, mener hun.

Alle som vil skal få en plass i organisasjonen

Hanne Myhre Gravdal

FASCINERENDE FORSKJELLER

De to fusjonskameratene har også funnet forskjeller som fascinerer.

– Vi i Vestfold og Buskerud har jo regnskapshus. Det har ikke Telemark. Men de har veldig mange boligbyggelag – og det har ikke vi. Dette er nye synergier der vi kan bygge på hverandre. Det er ikke avklart hvilke nye aktiviteter utenfor tradisjonell bankvirksomhet det skal satses på.

– Vi er enige med ledelsen – kundesenter ja, men ikke outsourcing, sier Myhre Gravdal.

NATURLIG AVGANG

Per Halvorsen, som nå er ansatt som administrerende direktør, vil lede SpareBank1 Sørøst-Norge fra det nye hovedkontoret ved Torp.  Styreleder i SBV, Finn Haugan er valgt til styreleder i den nyfusjonerte banken.

Den nye banken kommer totalt til å ha rundt 520 ansatte fordelt på 17 bankfilialer, eiendomsmeglerkontorer og hovedkontoret på Torp. I et intervju med nettstedet Finanswatch nylig definerte Halvorsen banken som desentralisert med makten ute hos kundene.

– Men vi må ha et hovedkontor der stab og fellesfunksjoner samles, sa Halvorsen. Han påpekte at en del av synergiene vil komme gjennom effektivisering.

– Læring fra pandemien viser at vi kan drive bank med noen færre ansatte. Men det er ingen planer om oppsigelser, annet enn reduksjon gjennom naturlig avgang, ifølge banksjef Halvorsen.

Han vil ha inntekter opp og kostnader ned. Målet er å øke inntektene fra eiendom-, næringsmegling, forsikringssalg, spareprodukter og regnskapshusene. Effektivisering, desentralisering, og nye produkter er de tre målene.