Sparebankfusjonen i Telemark, Buskerud og Vestfold demonstrerer en vilje til regionalt samarbeid som overgår det politikerne i regionen får til. De 520 medarbeiderne i den nye regionbanken er veldig fornøyd med utviklingen.

Tekst: DAG YNGLAND

–  Vi synes at dette er et spennende prosjekt, sier Frede Christensen, hovedtillitsvalgt i SpareBank 1 Telemark. Han tror sparebankene i det nye samarbeidet kan få et større filialnett og bedre muligheter for inntektsvekst framover.

–  Det er heller ingen overlapping av filialer og de eksisterende blir opprettholdt, sier Christensen.

NYE KOMPETANSEOMRÅDER

I en større bank får de ansatte også bedre muligheter til å bygge opp nye kompetanseområder.

–  Vi tror på flere spennende stillinger for de ansatte og bedre muligheter for å få flere større regionale kunder i næringslivet med et større nedslagsfelt, sier Christensen.

I dag har SpareBank 1 Telemark filialer i Bø, Notodden, Ulefoss, Skien, Porsgrunn og Bamble og har her særlig små og mellomstore bedrifter som kunder. 70 % av kapitalforvaltningen er privatkunder og 30 % bedrifter.

Buskerud/Vestfold-avdelingene har større kapitalforvaltning enn Telemark, men Telemarksfilialene har størst kapitalforvaltning per ansatt – 270 millioner.

–  Næringslivet i regionen har allerede beveget seg over de gamle fylkesgrensene og nå følger vi etter, slår Christensen fast.

LYKKES DER POLITIKERNE GLAPP

Hovedtillitsvalgt Hanne Myhre Gravdal i Sparebank 1 BV forteller at det lenge har vært et ønske hos SpareBank 1 Vestfold og Buskerud å få navnesøsteren i Telemark med på laget.

MER SLAGKRAFTIG: Hovedtillitsvalgt Hanne Myhre Gravdal i SpareBank 1 BV mener SpareBank 1 Sørøst-Norge blir mer slagkraftig.

Den nye banken vil ha 520 ansatte (inklusive datterselskaper) på 17 kontorer i Vestfold og Telemark og tidligere Buskerud fylke. Den vil ha en forvaltningskapital på 93 milliarder kroner.

– Nå har vi to likeverdige banker som utfyller hverandre og får en størrelse som gjør at vi kan ta enda større bedrifter som kunder og bli mer slagkraftig i våre områder, sier Myhre Gravdal.

SpareBank 1 i Buskerud og Vestfold har til nå vært størst i byene Kongsberg og Sandefjord. SpareBank 1 Telemark har vært stor i Grenland. Den nye storbanken kan nå bli en mer aktiv partner i regionen – også for de større industriselskapene.

–  Vi har ikke vært store nok til det før, men nå kan vi satse enda mer på å nå de større selskapene i industrien. Vi har jo allerede hatt samarbeid på næringsutvikling og eiendomsmegling, sier Myhre Gravdal.

De to regionbankene i Sørøst-Norge får dermed til det politikerne i de tre fylkene ikke klarte. Politisk er det gamle Buskerud fylke havnet i nye Viken, mens Telemark & Vestfold har blitt et eget fylke. For bankene har det nok vært lettere å finne sammen enn for politikerne.

NYTT HOVEDKONTOR

Administrerende direktør i den sammenslåtte banken vil være Per Halvorsen, styreleder blir Finn Haugan og nestleder i styret blir Anne Berg Behring. Rune Fjeldstad skal være spesialrådgiver for styret og konsernledelsen og lede integrasjonsprosjektet i den nye banken i en periode på 6 til 18 måneder etter fusjonen er realisert 01.06.2021, og deretter fratre.

LITE LOKALKONTOR: Ett av SpareBank 1 Sørøst-Norges kontorer, nærmere bestemt i Stathelle. (Foto: Dag Yngland.)

Den sammenslåtte banken vil ha en liten effektiv stab samt ledelsen lokalisert på nytt hovedkontor i området Fokserød/Torp i Sandefjord.  Alt annet desentraliseres med korte beslutningsveier i de respektive markedsområder.

– Vi vil ta med oss de gode verdiene fra begge bankene, og skape en enda mer kundeorientert og relevant bank med fordelene en større bank kan gi, og samtidig være til stede i våre lokalområder. Med dette vil vi også skape en enda mer attraktiv arbeidsplass med høy faglig kompetanse som skal komme våre kunder til gode, sier administrerende direktør i SpareBank 1 Telemark, Per Halvorsen.

– Å skape en større bank på Sør-Østlandet og være godt posisjonert for ytterligere fremtidige muligheter i våre markedsområder, har vært et mål lenge, sier administrerende direktør i SpareBank 1 BV, Rune Fjeldstad.

FAKTA:

  • Styrene i SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark har vedtatt en intensjonsavtale om sammenslåing. Det nye navnet blir SpareBank 1 Sørøst-Norge og banken vil ha 520 ansatte.
  • De to sparebankene er lokalt godt forankret med markedsområder som grenser til hverandre, men de mangler noe på å spille i øverste liga i en region med store industriselskaper og stor velstående befolkning. Begge bankene er allerede tilknyttet SpareBank 1-alliansen.