INGEN BOMBE: – Det var jo ingen bombe at banken nå har inngått en intensjonsavtale om fusjon. Vi håper og tror at fusjonen vil komme både de ansatte, kundene og lokalsamfunnet til gode, sier hovedtillitsvalgt Anne Leversby, tillitsvalgt Hans-Thore Grøterud og tillitsvalgt Wibecke Moen Røe.

Modum-tillitsvalgte støtter fusjonen

15. september ble det kjent at SpareBank 1 Modum fusjonerer med den nyetablerte SpareBank 1 Sørøst-Norge. De tillitsvalgte i Modum støtter fusjonen og mener dette er en riktig vei å gå.

VIKERSUND: På kort varsel ble de 100 ansatte i SpareBank 1 Modum innkalt til et allmøte på Teams kl. 0800 i dag. Da kunne administrerende banksjef Egil Meland slippe nyheten om at det var undertegnet en intensjonsavtale om fusjon med SpareBank 1 Sørøst-Norge. De tillitsvalgte ble orientert dagen før. I ett år har bankens styre, ledelse og hovedtillitsvalgt jobbet for å få til en intensjonsavtale. Nå vil det gå raskt framover. Fusjonen skal etter planen gjennomføres 1. april 2022. Den nye banken vil få ca. 660 ansatte.

SKREKKBLANDET FRYD

– Det var med skrekkblandet fryd vi mottok nyheten om fusjonen, forteller de to tillitsvalgte Hans-Thore Grøterud og Wibecke Moen Røe. Hovedtillitsvalgt Anne Leversby er de ansattes representant i styret og hadde kjent til fusjonsplanene ett års tid. Hun synes det derfor var ekstra godt at fusjonsplanene endelig ble offentliggjort.

De aller fleste ansatte var positive til fusjonsplanene, men noen følte naturlig nok en usikkerhet for hva framtida vil bringe. Det er en rivende utvikling der endringene skjer stadig raskere og raskere.

– Vår viktigste oppgave som tillitsvalgte framover blir å berolige våre kolleger og forklare litt mer hva som ligger i intensjonsavtalen som nå er inngått. Vi er forskjellige som mennesker og reagerer ulikt. Derfor vil vi informere og forklare hvorfor vi tillitsvalgte støtter fusjonsplanene, sier Anne Leversby.

NATURLIG FUSJON

– Vi tillitsvalgte synes det var naturlig at banken fusjoner nå for å kunne fortsette den gode veksten vi har i markedet. Det var jo ikke gitt at vi skulle fusjonere med Sørøst-Norge. Det er jo også andre Samspar-banker i nærheten, men vi er godt fornøyde med resultatet og at vi blir en skikkelig storbank som også kan konkurrere i et større marked, sier tillitsvalgt Hans-Thore Grøterud.

Vi blir en skikkelig storbank

Hans-Thore Grøterud

I dag er utfordringen til den tradisjonsrike Modum-banken at den ikke er stor nok til å betjene de største bedriftskundene i sitt område. Men etter fusjonen blir det helt annerledes. Den sammenslåtte banken vil få en forvaltningskapital på 115 milliarder kroner og blir den 7. største sparebanken i Norge.

Vi går en spennende tid i møte

Wibecke Moen Røe

– Den andre årsaken til fusjonen er at stadig nye regulatoriske krav fra EU og norske myndigheter gjør det krevende å drive en selvstendig bank på vår størrelse. Det ville bare vært spørsmål om tid før vi måtte fusjonere, men nå er heldigvis prosessen godt i gang og det blir en spennende tid vi går i møte, sier tillitsvalgt Wibecke Moen Røe.

TRE PRIORITERINGER

– Men vil det ikke by på utfordringer å fusjonere med en storbank som nettopp selv har fusjonert?
– Vi tillitsvalgte mener timingen er veldig god. Nå kommer vi inn i en bank der ikke alt er helt satt og vi helt klart kan bidra med vår kompetanse og erfaring. Dessuten har jo Sørøst fersk og god erfaring med å fusjonere og det vil være en fordel for oss, mener hovedtillitsvalgt Anne Leversby.

Hun forteller at de tillitsvalgte har tre klare prioriteringer i tiden som kommer: Kundene, de ansatte og bevare lokalbanken. Gjennom fusjonen med Sørøst-Norge blir det en god match for å kunne gjøre disse prioriteringene.

– Kundene vil ikke merke noen stor forskjell etter fusjonen, men det er selvfølgelig viktig at kundene blir ivaretatt på best mulig måte. Når vi nå får betydelig mer kapital i ryggen, vil vi kunne få flere kunder på konkurransedyktige betingelser. Vi skal fortsette være til stede i lokalmarkedet og tilby gode løsninger for våre kunder. Derfor vil vi arbeide for å bevare vårt lokalbankkonsept, sier Leversby.

Å opprettholde arbeidsplassene i banken etter fusjonen er naturlig nok en høyt prioritert oppgave for de tillitsvalgte. Hun legger til at det vil bli endringer i banken, men understreker at ingen vil miste jobben på grunn av fusjonen. Det blir en virksomhetsoverdragelse der alle ansatte følger med til ny arbeidsgiver.

INGEN ULEMPER

På spørsmål om hvilke ulemper fusjonen gir for de ansatte i Modum, så kan ikke de tillitsvalgte peke på noe spesielt. Det skal selvsagt forhandles fram en fusjonsavtale som skal godkjennes av styret i november og av generalforsamlingen i midten av desember.

Det har vært en god prosess

Anne Leversby

– Det har vært en god prosess i styret hvor vi sammen har kommet fram til hvilke kriterier som er viktige for SpareBank 1 Modum ved en eventuell sammenslåing. Dette gjenspeiles i intensjonsavtalen som danner grunnlaget for arbeidet med en fusjonsavtale, sier Anne Leversby.

Hun legger til at det også er viktig at lokalsamfunnet får nyte godt av den kapitalen som banken har opparbeidet gjennom 180 år. Derfor overføres halvparten av bankens grunnkapital til den lokale stiftelsen som ble opprettet i forbindelse med oppkjøpet av Varig forsikring i 2020.