VALGTE SAPIENS: Torstein Ingebretsen i Gjensidige Pensjonsforsikring regner med å ha flyttet over på ny kjerneplattform sommeren 2022. (Foto: Gjensidige) 

Gjensidige først ut med ny kjerneplattform

Levetiden for datasystemene i livselskapene er utrolig lang. De tikker og går, men er lite fleksible og lite attraktive for IT-folk å jobbe med. Nå vil flere livselskaper bytte dem ut.

Tekst: Claude R. Olsen 

Gjensidige Pensjonsforsikring er i full gang med å installere og teste en ny kjerneplattform, det vil si hoveddatasystemet i selskapet. Nordea Liv er midt i utredningsfasen for å kjøre en anbudsrunde mot leverandører, mens Fremtind (eid av SpareBank 1 og DNB) og Storebrand er fornøyde med det de har. 

KLAR I 2022 

I Gjensidige Pensjonsforsikring jobber ansatte fortsatt med grønn skrift på sorte skjermer på et datasystem skrevet i Cobol, et programmeringsspråk som var veldig populært på 80- og 90-tallet.  

Ifølge administrerende direktør Torstein Ingebretsen fungerer det gamle systemet fortsatt bra, men det er dyrt å drifte og lite fleksibelt.  

Å bytte kjernesystem er aldri noe du gjør helt frivillig. 

Torstein Ingebretsen, Gjensidige.

– Å bytte kjernesystem er aldri noe du gjør helt frivillig, men vi ser stor verdi i å gå over på en mer fremtidsrettet og fleksibel plattform, sier han. 

En ny kjerneplattform vil gi mer fleksibilitet i utviklingen av nye produkter og mer automatisert drift. Målet er at kundene skal kunne gjøre mer selv, enten det er betalinger eller investeringer. 

Gjensidige Pensjonsforsikring har valgt Sapiens som leverandør av kjerneplattformen, og vil i stor grad bruke egne ansatte til å tilpasse og teste. Ti-femten ansatte jobber på heltid med prosjektet, mens en rekke andre ansatte bidrar underveis, spesielt når systemet skal testes. 

– Det stjeler kapasitet fra andre ting, men det er en veldig fordel å ha kunnskapen innomhus, sier Ingebretsen. 

Han sier at planen er å konvertere systemet for personkundene enten 1. juni eller 1. september 2022 for å unngå feriemånedene. Parallelt jobber selskapet med å utvikle bedriftsprodukter med sikte på å ha mest mulig ferdig i 2022. 

Overgangen til nytt system skyldes også at det blir færre og færre it-folk som kan den gamle teknologien. 

VIL TA FLERE ÅR 

Det gjelder også Nordea Liv. Administrerende direktør Hans-Erik Lind sier at det er vanskelig å tiltrekke seg it-folk til å jobbe på systemplattformer som er skrevet i Cobol.  

– Ut fra en sånn type risikovurdering er det viktig for oss å kunne ha en plattform i bunn som er moderne og hvor det er enklere å tiltrekke seg god kompetanse, sier han. 

FEMÅRSPLAN: Hans-Erik Lind i Nordea Liv vil ha valgt leverandør i første halvår 2022, og full drift i løpet av fire-fem år. (Foto: Nordea) 

Nordea Liv har tatt beslutningen om å bytte kjernesystemer, men har ikke valgt noen leverandør. Det er fortsatt langt frem til de er i drift på nytt system. 

Det tar fort fem år fra start til mål med ny kjerneplattform. 

Hans-Erik Lind, Nordea.

– Det tar tid å flytte over alle produktene våre. Vår hypotese i øyeblikket er at det fort tar fem år fra start til mål. Det var tiden det tok for vårt søsterselskap i Sverige som nå nærmer seg slutten av sin systemtransformasjon, sier han.  

Målet for prosjektet er å skaffe en plattform som det er lettere å utvikle på, er kostnadseffektiv, er enklere å vedlikeholde og enklere å bruke. Løsningen vil høyst sannsynlig bli skybasert. 

Nordea Liv har for tiden en kjernegruppe på fem ansatte på heltid supplert av andre ansatte og eksterne. Gruppen vil neste år bli utvidet med ny kompetanse og økt kapasitet. 

– Vi regner med å gjøre valg av leverandør i første halvår 2022, sier Lind. 

INGEN UMIDDELBARE PLANER 

Storebrand Livsforsikring er ikke der. 

– Storebrand Livsforsikrings kjerneplattform dekker våre nåværende behov godt, og vi har ingen umiddelbare planer om å anskaffe ny plattform. Vi følger godt med på utvikling i markedet og tilpasser plattformstrategien vår fortløpende etter hva behovet vårt er til enhver tid, sier Margrethe Assev, kommunikasjonsdirektør i Storebrand. 

Heller ikke Fremtind, eid av SpareBank 1 og DNB, har noen utskiftingsplaner. 

– Vi har et godt fungerende system som er over 20 år gammelt og som det i øyeblikket ikke er et godt business case å skifte ut. Vi investerer heller i kunderettede løsninger som ligger utenfor kjernen, sier Roar Skorge, konserndirektør for Fremtind Digital.