GODE RESULTATER: Både bankene og forsikringsselskapene leverte bedre resultater i 3. kvartal 2021 enn i samme kvartal i fjor. (Foto: Shutterstock)

Bedret lønnsomhet i finans

Både banker og forsikringsselskap leverer bedre resultater i tredje kvartal 2021 enn året før. Lavere tap i bankene og økte investeringsinntekter i forsikring er den viktigste forklaringen.

Finanstilsynet skriver i en pressemelding at norske bankers samlede resultat før skatt var 28 prosent høyere etter tre kvartaler i 2021 enn i samme periode året før. Det økte resultatet innebar en bedring av samlet egenkapitalavkastning fra 9,4 til 11,0 prosent, som er om lag på nivå med årene før pandemien.

LAVERE TAP PÅ UTLÅN

Hovedårsaken til resultatforbedringen er lavere tap på utlån, påvirket av betydelige tilbakeføringer av tap i flere av de store bankene. Samlede utlånstap tilsvarte 0,1 prosent av utlån (annualisert) sammenlignet med 0,6 prosent i samme periode i 2020. Lavere netto renteinntekter enn året før førte til at det totale kostnad/inntektsforholdet økte noe, til 44 prosent. Total utlånsvekst var 3,3 prosent siste tolv måneder, det samme som ett kvartal tidligere. Omfanget av misligholdte lån var 10 prosent lavere enn året før, og tilsvarte 2,0 prosent av utlånsvolumet.

NEDGANG I FORBRUKSLÅN

Ved utgangen av tredje kvartal 2021 hadde foretakene i Finanstilsynets kartlegging av forbrukslån en nedgang i utlånsvolum til norske kunder på 12 prosent siste år. Justert for salg av porteføljer av misligholdte lån var reduksjonen på 7 prosent. Totalt 13 prosent av forbrukslån i foretakene var misligholdt mer enn 90 dager ved utgangen av tredje kvartal, en nedgang på ett prosentpoeng siste år. Banker med forbrukslån som hovedaktivitet har enda høyere misligholdsandel, med 19 prosent av utlån, som er en nedgang på ett prosentpoeng siste år.

STERKERE I FORSIKRING

Livsforsikringsforetakene fikk et bedre resultat før skatt i første til tredje kvartal 2021 sammenlignet med ett år tidligere. Oppgangen i aksjemarkedene bidro sterkt til økte investeringsinntekter. Den verdijusterte avkastningen i kollektivporteføljen, som inkluderer de urealiserte verdiendringene, var 6,4 prosent i første til tredje kvartal 2021, opp fra 2,5 prosent i samme periode i 2020. I investeringsvalgporteføljen var avkastningen 10,7 prosent i første til tredje kvartal 2021.

Skadeforsikringsforetakene hadde også et sterkere resultat før skatt i første til tredje kvartal 2021 enn i samme periode i 2020. Resultatet skyldes i hovedsak et rekordsterkt forsikringsresultat kombinert med realisasjoner av aksjegevinster. Resultatet før skatt utgjorde 26,0 prosent av premieinntektene for egen regning i første til tredje kvartal 2021, mot 16,6 prosent i samme periode 2020.