MER HJEMMEKONTOR: – Vi vet at desember kan være en tøff måned for enkelte og vil derfor tilrettelegge for at de som trenger det kan jobbe på kontoret av og til, sier Tove Selnes i Storebrand.

Avlyste julebord og mer hjemmekontor

Det er noen av konsekvensene i finansbransjen når smittetrykket nå øker igjen.

Ny smitteøkning innebærer nye rutiner på arbeidsplassen. Finansfokus har gjort en rundspørring hos noen finansforetak for å høre hvordan de løser den nye situasjonen.

Vi har spurt dem om:

1. Hva gjør dere i forhold til den økte smitten?

2. Hvordan merker de ansatte det?

3. Hvordan påvirker dette virksomheten?

Tove Selnes, konserndirektør People, Storebrand:

1. – Vi vil følge myndighetenes råd om hjemmekontor som hovedregel og bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde avstand. Vi anbefaler også å ikke gjennomføre sosiale arrangementer.

2. – Storebrand har siden gjenåpningen av Norge i høst jobbet hybrid, med stor grad av fleksibilitet når det gjelder arbeidssted. Den viktigste endringen nå er at valgfriheten reduseres. Basert på tidligere erfaring, er vi ekstra oppmerksomme på medarbeiderne som nå får mindre mulighet til å møte både kolleger og venner. Vi vet at desember kan være en tøff måned for enkelte og vil derfor tilrettelegge for at de som trenger det kan jobbe på kontoret av og til.

3. – Vi tok tidlig grep for å legge til rette for en hybrid arbeidshverdag og er godt rigget for å jobbe fra andre steder enn kontoret. Vi har fått på plass gode rutiner for IT-sikkerhet og har arbeidsverktøy som setter oss i stand til å jobbe effektivt uansett arbeidssted. Vårt viktigste fokus nå er å ta vare på medarbeiderne våre, betjene kundene våre og forvalte vårt samfunnsoppdrag.

Anine Nicolaisen, HR-sjef Danske Bank Norge:

1. – Vi i Danske Bank har gjennom COVID-perioden valgt å legge oss på en noe strengere linje enn det myndighetene har anbefalt, noe vi syns har fungert godt. I forbindelse med de siste dagers utvikling har vi blant annet tatt grep for å sørge for at enda flere slipper å dra inn på kontoret for å gjennomføre arbeidsdagen. Her hadde vi tidligere rundt halvparten av staben hjemme, og nå øker denne andelen ytterligere. Vi har også innført munnbind-plikt i de områdene på kontoret der det kan være utfordrende å holde 1 meters avstand, for eksempel ved matserveringen i kantinene. Vi har også skjerpet rutinene knyttet til våre ulike kundearrangement. Her har vi et åpenbart ansvar knyttet til å holde smitten på et minimum, samtidig som vi også må se til at de nødvendige tilstelningene går sin gang og at disse blir gjennomført på en forsvarlig måte. Alle større julearrangementer for kunder har dog blitt kansellert.

2. – Forhåpentligvis går ikke de nye retningslinjene ut over våre ansatte i for stor grad. Etter over to år med ulike retningslinjer og regler har vi full forståelse om noen syns det begynner å bli litt mye. Vi bestreber derfor en balanse mellom å sørge for at smitten spres så lite som mulig og at våre ansatte ikke oppfatter tiltakene som for begrensende med hensyn til å få utført jobben sin på en god måte. Praktisk vil de ansatte på kontoret merke at man i større grad enn tidligere må ha på seg munnbind i ulike settinger, og at man må belage seg på enda hakket mer hjemmekontor fremover. Vi har gitt våre medarbeidere støtte til å utstyre hjemmekontoret på en god måte, slik at denne ordningen skal fungere best mulig for den enkelte.

3. – Gjennom hele pandemien har vi vært dypt imponert over hvordan våre ansatte har taklet tiltaksmengden knyttet til COVID, og hvordan banken har fortsatt å prestere på et meget høyt nivå under forhold som har vært både uvante og stadig endrede. For å utøve det bankhåndverket som vi i Danske Bank er kjent for og ønsker er det imidlertid både nødvendig og ønskelig også å møte mange av kundene våre fysisk fra tid til annen. Dette er selvsagt noe utfordrende i disse dager. Samtidig syns vi generelt sett at kundene våre, så vel som de ansatte, har hatt en formidabel evne til å tilpasse seg den nye hverdagen som pandemien har ført med seg.

Brita Alsos, divisjonsdirektør Employee Relations, DNB:

1. – Vi følger myndighetenes råd til enhver tid. Det betyr at vi har en normal arbeidshverdag med økt beredskap og stor grad av hjemmekontor. I DNB har vi gode rutiner på dette, og ledere og ansatte bruker dagen til å tilpasse seg utviklingen i koronasituasjonen. DNB oppfordrer alle til å ha lav terskel for å bli hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon. Det gjelder også de som er vaksinert mot koronavirus. Ved kontorene opprettholdes gode rutiner for vasking, smittevern og håndtering av smitteutbrudd.

UTSATTE JULEBORD: – I DNB har oppblomstringen ført til færre julebord, opplyser Brit Alsos. (Foto: Stig Fiksdal.)

2. – Det blir mer hjemmekontor og mindre sosialt på jobb. For mange har julebordet nå blitt avlyst eller utsatt. DNB-ansatte har blitt vant med å jobbe hjemmefra, og vi har gode teknologiske løsninger, tiltak og erfaringer med dette. Dette er en viktig bakgrunn for at vi innførte fleksibel arbeidshverdag der ansatte har mulighet for å jobbe hjemmefra.

3. – De fleste av kundene våre får løst sine oppgaver digitalt eller på telefon. Derfor har ikke korona påvirket DNB i stor grad. Under den forrige nedstengningen stengte vi ned kontorene, men det ser vi ut til å slippe i denne runden. I DNB vil naturligvis følge rådene til myndighetene og begrense kundekontakt der det er hensiktsmessig samt ha stor oppmerksomhet på smittevern ved kontorene.  

Øystein Thoresen, konserndirektør kommunikasjon, Gjensidige:

1. – Hovedregelen er at våre medarbeidere skal jobbe hjemmefra, i første omgang til og med 6. januar 2022. Kontoret er dermed kun tilgjengelig for oppgaver som krever tilstedeværelse, etter avtale med leder.

2. – Det betyr at vi løser oppgavene våre hjemmefra, men dette har vi god erfaring med. Nå var vi godt tilbake til normalen, og hadde funnet en god balanse mellom kontorbruk og hjemmekontor, så det er selvsagt synd at vi må tilbake til start igjen.

3. – Vi har god erfaring med å håndtere dette, slik våre ansatte på en imponerende måte har vist gjennom hele pandemien, så dette kommer til å gå fint.