Marie Heieren
Å være tillitsvalgt har gitt Marie Heieren masse god kompetanse.

Fra hovedtillitsvalgt til HR

Marie Heieren slutter som hovedtillitsvalgt i Sparebanken Sogn og Fjordane (SSF) for å begynne som fagansvarlig HR. Å jobbe som tillitsvalgt kan gi karrieren en boost.

– Det er helt klart at jobben som hovedtillitsvalgt har vært med å kvalifisere meg til denne jobben, sier Heieren.

Hun er ikke den første i banken som går fra tillitsvalgt til HR. HR-direktør Eirik Rostad Ness var hovedtillitsvalgt før han gikk over til ledersiden.

– Tre av de fire siste hovedtillitsvalgte før meg jobber eller har jobbet på HR, sier Heieren.

– Hvorfor er det så bra med denne bakgrunnen?

– Man lærer organisasjonen og ledelsen å kjenne. I tillegg får man god innsikt i hvordan samspillet fungerer. Finansforbundet har også en solid opplæringspakke for de tillitsvalgte, der vi får god innsikt i hvilke lover og regler som gjelder. I tillegg er det mye rundt det mellommenneskelige, der god kommunikasjon er viktig, forteller Heieren. 

– Hva får deg til å velge HR-veien nå?

– Jeg har hatt en veldig interessant og givende jobb som hovedtillitsvalgt, men nå var tiden moden for å prøve noe nytt. Jeg har også studert de siste årene, via BI, der jeg har lært mye om lederes påvirkningskraft og hvordan bygge prestasjonskultur. Her i banken er vi en liten HR-avdeling, noe som gjør at jeg får et bredt arbeidsfelt og får drive med alt fra rekruttering og organisasjons- og kompetanseutvikling. Å bistå ansatte og ledere i ulike situasjoner er også en stor del av jobben, sammen med de daglige HR-oppgavene, sier Heieren, som liker godt å jobbe med folk.

– De ansatte er bankens viktigste ressurs. Arbeidsplassen skal være en god arena for samhandling og inkludering. Nå har vi et prosjekt for å finne ut hvordan vi skal jobbe sammen etter korona. Det er mange viktige og interessante problemstillinger knyttet til dette.

GOD KARRIEREVEI

En som ser at et tillitsverv fremmer karrieren er Mariann Christensen, leder Kompetanse og Fordel i Finansforbundet

– Det er helt klart god ledertrening å være tillitsvalgt. Kompetansen og egenskapene man trenger som tillitsvalg og leder er veldig like, sier Christensen. Svært mye av tillitsvalgsopplæringen samsvarer med kompetanse man trenger som leder.

Å være tillitsvalgt er en god erfaring å ha med seg hvis man har lederambisjoner, mener Mariann Christensen.

– De får kompetanse i alt fra organisasjonsforståelse, forhandling, påvirkning til arbeidsrett, strategi og retorikk. Dette er viktig kompetanse, både som tillitsvalgt og leder. Kompetansen du får i vervet er viktig for arbeidsgiver, både når du er tillitsvalgt og når du trer ut av den rollen, sier Christensen, som selv har vært leder av et styre i en fagforening, der halvparten av styremedlemmene etter hvert ble hentet inn til lederstillinger.

– Det viser at et tillitsverv kan være et godt steg på karrieren, sier hun.