TETT INVOLVERT: Arne Berset var tillitsvalgt i nå fusjonerte Surnadal Sparebank. Han forteller at de ansatte var tett involvert i prosessen. (Foto: SpareBank 1 Nordmøre).

Ansatte stiller seg bak sparebankfusjon på Nordmøre

Arne Berset og Øystein Aandahl var tillitsvalgte i Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest i forbindelse med fusjonen til SpareBank 1 Nordmøre. De forteller at de ansatte stiller seg bak sammenslåingen.

Tekst: Jørn-Arne Tomasgard

KRISTIANSUND: De to bankene ble juridisk slått sammen 3. mai. Det innebærer at begge bankenes kundeforhold blir videreført i SpareBank 1 Nordmøre fra dette tidspunktet. Den tekniske sammenslåingen til et felles system skjer i november. Bankene har en 185 år lang historie.

– Banken har en lang historie lokalt som en viktig samfunnsaktør med et sterkt merkenavn. Vi var spent på hvordan det ble å se det gamle Surnadal Sparebank-navnet forsvinne, men det har gått fint. Sammenslåingen er positivt mottatt av de ansatte. Vi som jobber i bank, ser at det blir stadig flere myndighetskrav å forholde seg til. Skal vi være levedyktig i fremtiden, erkjenner vi at det må gjøres grep, sier Arne Berset. Han var hovedtillitsvalgt i Surnadal Sparebank og involvert i prosessen med sammenslåing.

Skal vi være levedyktig i fremtiden, erkjenner vi at det må gjøres grep

Arne Berset

Øystein Aandahl fortsetter som hovedtillitsvalgt i den nye banken. Han forteller at han var sterkt involvert i prosessen både som hovedtillitsvalgt og som ansattrepresentant i styret. Han beskriver prosessen som givende, men sier også at det har vært noen utfordringer i samarbeidet med ledelsen.

DE FLESTE MED VIDERE

– Vi er meget godt fornøyde med fusjonen på vegne av våre medlemmer. Vi får større kraft. Det kan gi mange muligheter i seg selv. Når mer kompetanse og erfaring samles, gir det større mulighet for kompetanseutvikling og styrket spisskompetanse. Vi tenker jo også at vi kan være bedre sammen ved å være enda tettere på lokalsamfunnet, fordi vi kjenner markedet i hele regionen, skriver Aandahl i en e-post.

– Samarbeidet med ledelsen har hatt noen utfordringer underveis. Etter diskusjoner med god takhøyde for hvordan veien videre skulle være, så har samarbeidet fungert mye bedre. Både vi tillitsvalgte og øvrige ansatte er blitt mer involvert.

Ifølge Berset blir alle de knapt 40 ansatte fra Surnadal Sparebank med videre.

– Noen har kanskje fått andre arbeidsoppgaver, noe som er naturlig i forbindelse med en omlegging. Cirka 12 av de ansatte er tilknyttet kontorene våre i Kristiansund og Trondheim. Surnadal Sparebank hadde et kontor med flott beliggenhet i Kaibakken i Kristiansund og fortsetter som før, sier Berset.

Aandahl opplyser at to har sluttet i deres miljø.

FÅR TO HOVEDBASER

Tidligere SpareBank 1 Nordvest hadde hovedadministrasjon i Kristiansund. Den nye SpareBank1 Nordmøre har to hovedbaser, i Surnadal og Kristiansund, men er formelt registrert med hovedkontor i Kristiansund.

Berset tror SpareBank 1 Nordmøre blir en sentral utviklingsaktør i Møre og Romsdal som er primærmarkedet. Banken får 13 kontorer, fra Trondheim i nord til Ålesund i sør.

– Det er absolutt gode utsikter. Jeg tror dette blir knallbra. En større bank gir større muligheter for næringsutvikling.

OPPRETTET STIFTELSER

Den tidligere hovedtillitsvalgte i Surnadal Sparebank peker på at opprettingen av to stiftelser til allmennyttige formål er viktig.

– Surnadal Sparebank var en viktig støttespiller for idrett, kultur og organisasjonsliv. Vi har vært opptatt av at denne funksjonen blir videreført. I tillegg til at SpareBank 1 Nordmøre vil være like aktiv på sponsing og arrangement, er det opprettet en stiftelse som sørger for at lokalmiljøet i Surnadal fortsatt blir tilgodesett, sier han.

Det er også opprettet en stiftelse i Kristiansund. Begge stiftelsene blir eiere i den nye banken. Overskuddet som eierandelene gir i form av utbytte, kan deles ut til allmennyttige formål og komme lokalsamfunnene til gode.

Surnadal Sparebank var den dominerende banken i Surnadal. Også Sparebank 1 SMN har kontor på tettstedet. Ifølge Berset har det vært noe forvirring rundt at det nå er to banker i SpareBank 1-systemet, men han understreker at de er to ulike enheter og at konkurranseforholdet er uendret.

Ifølge Trollheimsporten.no blir SpareBank 1 Nordmøre etter fusjonen en bank med cirka 31 milliarder kroner i forretningskapital. Konsernet vil ha rundt 200 årsverk. Banken blir én av 15 banker i SpareBank 1 Alliansen.

ALLAN TROELSEN BLIR SJEF

Allan Troelsen var banksjef i Surnadal Sparebank fra år 2000. Nå blir han adm. dir. i nye SpareBank 1 Nordmøre. Han mener det er en styrke at begge bankene har levert gode resultater over tid.

NY BANKSJEF: Allan Troelsen var banksjef i Surnadal Sparebank fra år 2000. Nå blir han adm. dir. i nye SpareBank 1 Nordmøre. (Foto: SpareBank 1 Nordmøre).

– Etter vårt syn er det nettopp det som gjør at vi har handlingsrom til å rigge oss for fremtiden. Vi har over tid sett at det er riktig å ta grep, for å møte de utfordringer og gripe de muligheter som kommer fremover. Vi vil videreføre verdigrunnlaget, fordi begge bankenes oppdrag på mange måter har vært det samme; å være en best mulig bank for folk og næringsliv, og å være en pådriver og bidragsyter til utviklingen av lokalsamfunnene og regionen, skriver Troelsen i en e-post.

– Hovedmålet med sammenslåingen er å skape økte muligheter til å møte fremtidens utfordringer, større konkurransekraft, sikre og utvikle attraktive lokale arbeidsplasser, økt lønnsomhet og avkastning for eierne. 

De tillitsvalgte har vært løsningsorienterte og hatt en meget god tilnærming

Allan Troelsen

Han kaller medarbeiderne bankens «absolutt viktigste ressurs».

– Vi har hatt et tett og meget godt samarbeid med de tillitsvalgte. Vi har selvfølgelig hatt våre diskusjoner, men de tillitsvalgte har vært løsningsorienterte og hatt en meget god tilnærming. Våre medarbeidere er vår absolutt viktigste ressurs. Det er avgjørende for vår suksess at medarbeidere har innflytelse, forstår hvorfor vi gjør det vi gjør, er med på reisen og er motiverte for den videre utviklingen.