FARGERIKT TILSKUDD: De ansatte i Larvik-banken blir et fargerikt tilskudd til de etablerte bankene i Holmestrand. Fra venstre: Kundebehandler Elisabeth Foyn Eithun, avdelingsleder Johan Harris-Christensen, kontorleder Simen Thormodsrud, markedssjef Jan Erling Kvisvik og adm.banksjef Joachim Steinsett.

Norges nyeste filial

Mandag 10. mai åpnet Larvikbanken Norges nyeste bankfilial i Holmestrand, men uten noen markering av noe slag på grunn av pandemien.

HOLMESTRAND: Larvikbanken har for lengst vokst ut av sin egen by. For å vokse videre måtte banken ut av Larvik. I 2019 etablerte de en filial i Tønsberg. 3. mars i år åpnet rådgivningskontoret i Horten. Nå er banken også på plass i Holmestrand, kjent som byen under fjellet.  

NY VEKSTSTRATEGI

Banksjef Joachim Steinsett opplever at ingen andre banker i Holmestrand tilbyr nøyaktig samme type personlig økonomisk rådgivning som Larvikbanken. Riktignok er både Sparebanken Øst, DNB og SpareBank 1 Buskerud/Vestfold til stede i byen, men uten det samme tilbudet.

-Hva er det som er unikt for Larvikbanken?
-Det som skiller oss fra andre banker, er at vi har nærhet, tilgjengelighet og en god dialog med kundene. Å ha god kontakt med kunden bygger en relasjon over tid som er til nytte og glede for begge parter. Utover dette er vi en liten, selvstendig bank i Eika Alliansen med korte beslutningsveier. Det gjør at vi kan snu oss raskt rundt, forteller banksjefen entusiastisk.

Vi tenker langsiktig med våre etableringer

Joachim Steinsett

Norges nyeste bankfilial holder åpnet hver dag og har 2 til 3 medarbeidere som er klare til å gi kundene gode finansielle råd i livets ulike faser. Simen Thormodsrud, autorisert finansiell rådgiver og bosatt i Hof, er kontorleder, mens Elisabeth Foyn Eithun er kundebehandler. De betjener også filialen i Horten. Johan Harris-Christensen er avdelingsleder for filialene i Tønsberg, Horten og Holmestrand.

DIGITAL VS FYSISK

-Foretrekker ikke kundene å bruke digitale kanaler i stedet for å oppsøke en filial fysisk?
-Våre undersøkelser viser at mange av våre kunder nettopp ønsker å møte en av våre dyktige rådgivere fysisk. Selv om alle banktjenester i dag kan løses digitalt, så har det fortsatt en stor verdi å bygge gode relasjoner til kundene over tid. Banken startet i 1910 og vi har vært bank for mange familier i tre generasjoner, forteller markedssjef Jan Erling Kvisvik.

Han har klokketro på at relasjonsbanken ikke har gått ut på dato, men at filialene står foran en ny gullalder. Mange storbanker velger å avvikle filialene på mindre steder og det åpner et nytt marked for lokalbankene. Larvikbanken tilbyr selvsagt alle produkter og tjenester digitalt både innen dagligbank og forsikring. Kundene velger selv hvordan de ønsker å bruke banken. Målsettingen er å levere gode kundeopplevelser på begge flater.

MER FRAGMENTERT

– I dag er bankverdenen mer fragmentert enn for 10 år siden, sier avdelingsleder Johan Harris-Christensen. Derfor er det viktig å ha en tydelig strategi for vår satsing. Det handler ikke bare om å tilby bedre produkter enn konkurrentene. Det handler også om den måten vi leverer på.

TRAPPER OPP: Larvikbanken utvider med en ny filial i Holmestrand. Nederste rekke fra venstre: Avdelingsleder Johan Harris-Christensen, kontorleder Simen Thormodsrud og kundebehandler Elisabeth Foyn Eithun. Øverste rekke foran: Adm.banksjef Joachim Steinsett og markedssjef Jan Erling Kvisvik.

Larvikbanken i Holmestrand retter seg først og fremst mot personkunder og førstegangsetablerere som blant annet boliglånskunder, men har også noen små og mellomstore bedrifter som kunder. Holmestrand er en by med sterk vekst i boligmarkedet og er attraktiv for dem som pendler til Oslo.

FLERE ANSATTE

I dag har Larvikbanken 43 ansatte og en forvaltningskapital på 8,1 milliarder, men banksjef Steinsett og hans medarbeidere har ikke tenkt å gi seg med det. Banken er avhengig av fortsatt vekst for å kunne levere på alle regulatoriske krav som myndighetene har til bankene.

-Vi rekrutterer ansatte fra nærmiljøet som har en god lokalkunnskap og kjenner markedet. Det gir oss et konkurransefortrinn. Her i Holmestrand har vi vært så heldige å få med Simen Thormodsrud som er født og oppvokst i nabokommunen Hof, forteller banksjef Steinsett.

Det handler om å skape gode relasjoner

Simen Thormodsrud

Selv gleder Thormodsrud seg til å ta fatt på jobben å bygge opp en lønnsom portefølje i Holmestrand.

-Det er selvsagt utfordrende å bygge opp en helt ny portefølje fra grunnen av, men jeg har stor tro på at dette skal vi klare i godt samarbeid med våre dyktige kolleger. Det handler om å bygge sten på sten og skape de gode relasjonene til kundene. De skal få oppleve hvordan det er å være kunde i Larvikbanken, smiler Thormodsrud.

LANG HORISONT

-Hvor stor portefølje må Larvikbanken ha i Holmestrand for å tjene penger?
-Vi vurderer selvsagt vår filial som en businesscase, men uten at vi har satt et tall på hvor stor porteføljen må være for å tjene penger. Vi etablerer våre filialer i samarbeid med hovedkontoret og basiskostnadene ligger der.

Ellers er ikke banksjefen veldig opptatt av priser. Selvbetjente nettbanker tilbyr lavpris, men det er mindre viktig for Larvikbanken som tilbyr personlig økonomisk rådgivning. Det gir kunder en ekstra trygghet når de store økonomiske avgjørelsene skal tas i livet.

-Vi tenker langsiktig med våre etableringer. Det er viktig for oss å ha flere bein å stå på. Derfor etablerer vi oss i nye markeder hvor det ikke finnes andre Eika-banker, men vi har ingen planer om ytterligere ekspansjoner eller fusjoner, avslutter banksjef Joachim Steinsett i Larvikbanken.