Sparebankene har vært vårt DNA

KRONIKK: Færre og større sparebanker vil forringe den totale kvaliteten til alle som bor i distrikts-Norge og gi fattigere lokalsamfunn.

Av: Victor Vang, samfunnsengasjert, Bjerkvik 

Jeg har noen tanker rundt sparebankenes rolle i bygde-Norge generelt og Nord-Norge spesielt, når jeg etter 45 år i finansnæringens tjeneste i og for Narvikregionen avrunder min yrkeskarriere.  

Helt fra starten i 1975 og frem til i dag har jeg sett den enorme verdien min sparebank, Sparebanken Narvik, og andre sparebanker har hatt i og for bygde-Norge. Ja, sparebankenes betydning for folk og næringsliv nord og vest i landet vårt har vært formidabel. Vi har vært med å skape tro, håp og kjærlighet til den bygda, byen og landsdelen vi har virket i. Vi har hatt en sentral rolle i den veksten og utviklingen som har funnet sted i bygde-Norge. Sparebank-ideen har vært selve DNA`et i norsk finansiell infrastruktur. 

KJENNER KUNDENE 

En ytterligere fusjonering av sparebanker vil skape enda mer sentralisering. I tillegg vil distrikts-Norge lide enormt over at beslutninger i fremtiden ikke tas lokalt, men sentralt. Hvis vi ønsker aktivitet vest og nord i landet vårt, så er nøkkelen lokale sparebanker som kjenner kundene, markedet og har korte beslutningsveier.  

Hvorfor er det viktig med små og mellomstore sparebanker? Jo, fordi de er garantisten for en positiv fremtid og utvikling der de store verdiene i Norge skapes. Derfor håper og tror jeg at våre sentrale politikere ser viktigheten av sparebankfamiliens fremtid. Den er like viktig og sentral som vårt arvesølv, vannkraften. 

Sparebankene har i tråd med gammel tradisjon vært sentrale i samspillet mellom banken og lokalsamfunnet. Sparebankene har også vært med på å skape sunne holdninger rundt personlig økonomi. Jeg føler virkelig at vi som jobber og har jobbet i sparebankfamilien har utgjort en stor forskjell for mange. 

INNFRIR DRØMMER 

Sparebankene har også vært utrolig flinke til å innfri drømmer og skape gode opplevelser for sine kunder, og da spesielt i og for distrikts-Norge.  

Å ha innsikt og orden i sin egen økonomi er viktig for å kunne leve et godt liv. Våre liv består av så mange ulike elementer som fort kan skape både store oppturer og store nedturer. Sparebankene gir innhold til begrepet: Kunnskap er makt, penger gir muligheter.   

Jeg er stolt over de mange innspillene og rådene vi har kommunisert til mennesker i alle aldersgrupper. Samfunnet har blitt stadig mer komplisert og nyansert. God selvinnsikt skaper som kjent gode beslutninger, og er blitt viktigere enn noen gang.  

FATTIGERE SAMFUNN 

Færre og større sparebanker vil forringe den totale kvaliteten for alle som bor i distrikts-Norge. Det vil også gi tapt entusiasme, begeistring og engasjement for det lokalsamfunnet man bor og virker i. Det vil øke farten i sentraliseringstenkningen til dagens regjering. Det vil gi fattigere bygdesamfunn og småbysamfunn. Det vil også være ei fallitterklæring for det mangfoldet landet vårt har å tilby, ikke minst opp mot turisme.  

Vi ansatte har vært svært omstillingsdyktige både i forhold til digitale løsninger, men også i forhold til generell kompetanseutvikling. Jeg tror fremtidens overlevelsesevne for små og mellomstore sparebanker avgjøres av omstillingsdyktige ansatte, som er genuint opptatt av å se verdien i nye og smartere løsninger for våre kunder. Jeg tror nok det er i grensesnittet mellom gode digitale løsninger og det menneskelige aspekt at de beste avgjørelsene blir tatt.