OFFENSIV HOLDNING: Hovedtillitsvalgt Steffen Sleire Opdal i Tysnes Sparebank mener det er en viktig oppgave å ha en offensiv holdning til fremtidige utfordringer, og at det i så måte var helt riktig å forhandle fusjon med Etne Sparebank. (Foto: Tysnes Sparebank).

Utelukker ikke nye svermerier i vest

Selv om sparebankene Tysnes og Etne kastet forlovelsesringene rett før palmehelgen, utelukkes ikke nye forsøk på ekteskap i fremtiden.Tekst: MAGNE S. OTTERDAL

Men med en samlet forvaltningskapital på drøyt fem milliarder kroner, ville en sammenslått Tysnes/Etne Sparebank nå uansett vært for liten til å møte de store utfordringene i banksektoren. Dette ifølge analysen Finansfokus nylig har publisert.

Tysnes Sparebank klarer seg godt alene fremover

Rune Ramsvik

Etter tre måneders planlegging av det lokale bankbryllupet, ble drømmen om nok et sparebankekteskap avblåst den aller siste uken av forhandlingene. Men kimen til at det kunne bli knute på tråden kom bare et par dager etter forlovelsen i desember. Tysnes Sparebank er en av de 53 bankene i Eika-alliansen som skal flytte it-tjenestene fra den danske leverandøren SDC til Tieto Evry. Etne Sparebank er allerede i Tieto Evry-folden. En sammenslåing av de to bankene ville ikke latt seg gjøre teknisk før hele Eika-alliansen er konvertert til Tieto Evry.

– De tekniske utfordringene ble endelig stadfestet som umulige å komme rundt den siste uken før vi avsluttet forhandlingene, skriver banksjef Dag Sandstå i Tysnes Sparebank i en epost til Finansfokus.

VILLE TATT FLERE ÅR

Banksjef Rune Ramsvik i Etne Sparebank viser overfor Finansfokus til sine uttalelser til lokalavisen Grannar i Etne. Nyheten om Eika-alliansens overgang til Tieto Evry kom bare et par dager etter at de to sparebankene signerte intensjonsavtalen i desember 2020.
Til Grannar sier Ramsvik at de ikke helt så konsekvensen av it-konverteringen i starten, men at de etter møter med Tieto Evry kartla de ulike tidsmessige scenariene.

– Det vi oppdaget da, var at en teknisk fusjon mellom våre IT-systemer ikke vil være realistisk før om flere år, sier Rune Ramsvik.

De to lokalbankene i Vestland vil fortsatt ha et godt øye til hverandre, skal vi forstå banksjefene rett. Men Ramsvik ser ikke bare utfordringene med “kjemien” rent it-messig. Også andre strategiske element spiller inn, antyder han overfor lokalavisen etter fusjonsbruddet, for som han sier: “me som driv banknæring i dag, kjenner at skoen byrjar å trykke litt no. Spesielt rundt dei regulatoriske forhold som gjer at det er ein fordel å være litt større, eller å være ein del av noko der ein får god hjelp.”
Ramsvik sier han vil holde på tråden de har fått med Tysnes. Og Tysnes-sjef Sandstå skriver til Finansfokus at banken “er positiv til å ta opp igjen dialogen når de tekniske utfordringene er løsbare.”

– Tysnes Sparebank klarer seg godt alene fremover, men vi er våkne for den strukturelle endringen som skjer i finansmarkedet, konstaterer Sandstå.

En teknisk fusjon mellom våre IT-systemer ikke vil være realistisk før om flere år

 Dag Sandstå

UANSETT FOR SMÅ, IFØLGE SVINGEN

Trenden som egentlig trykker i sparebanksektoren, at det er mange banker som angivelig er altfor små, ble gjennomgått og presentert i siste magasinutgave av Finansfokus rett før påske. Arctic Securities-analytiker Joakim Svingen spår at fusjonsbølgen blant sparebanker vil fortsette med øket styrke i årene som kommer. Banker med under ti milliarder i forvaltningskapital vil slite, og bli tvunget til å slå seg sammen med andre, konstaterer Svingen.

Etne økte sin forvaltningskapital med 0,5 prosent til 2,01 milliarder kroner i 2020, mens Tysnes økte sin forvaltningskapital med 7,1 prosent til 2,95 milliarder kroner. Ifølge Svingens analyse vil ikke de to bankene vært store nok til å overleve som selvstendig, selv om de hadde slått seg sammen. Ifølge analytikeren vil det om åtte år være bare rundt 30 sparebanker i Norge, som betyr en reduksjon av antall sparebanker på rundt 95 prosent i løpet av 100 år. Les mer om Svingens analyse i Finansfokus her.

TILLITSVALGTE MÅ VÆRE OFFENSIVE

Hovedtillitsvalgt i Tysnes Sparebank, Steffen Sleire Opdal har vært aktivt med i forhandlingene om fusjonen. Han skriver til Finansfokus at det er ikke avtalt konkret at bankene skal gå i nye forhandlinger etter at det tekniske er avklart, “men banken vår held absolutt døra open for Etne om det skulle være interessant for dei.”

Opdal skriver også at Tysnes Sparebank kjenner på flere av de trendene som den store sparebank-analysen viser, blant annet at de økende myndighetskravene og tilgang på kapital gjør det vanskelig å være liten.

På spørsmål fra Finansfokus om mulige konsekvenser for arbeidsplassene etter fusjonsbruddet, svarer hovedtillitsvalgt Opdal at “me føler ikkje nok press på nokon av arbeidsplassane i banken” men legger til: “I alle fall ikkje på kort sikt, då eg/me føler at det i Tysnes Sparebank framleis er godt grunnlag for fortsett drift i eksisterande former framover.”

Opdal mener det er en del av oppgaven som tillitsvalgt å ha en offensiv holdning til fremtidige utfordringer som kan påvirke arbeidsplassen på lengre sikt:

“Så eg meinar at det var heilt riktig av banken å innleie forhandlingar med Etne, med mål om skape ein endå meir robust bank for framtida i Sunnhordland, som også ville vert med å sikre arbeidsplassane.”
Steffen Sleire Opdal forteller om betydelig aktivitet med informasjon og samtaler med ansatte under forhandlingene. Det var ukentlige oppdateringer på epost til alle ansatte, og jevnlige morgenmøter med spørsmål og svar. Alle ansatte var også i en-til-en-møter med banksjef og økonomisjef, der den enkelte ansatte fikk mulighet til å komme med innspill om sin rolle i en eventuelt sammenslått bank.

Opdal selv var som hovedtillitsvalgt svært tett på prosessen, som en av de fire medlemmene fra Tysnes i hovedarbeidsgruppen for fusjonen, der også kollega og hovedtillitsvalgt i Etne Sparebank, Aud Laila Lunde Frøland deltok. Hun viser for øvrig, som banksjef Ramsvik, til lokalavisen Grannars rapport om fusjonsbruddet.

Les mer:

https://tysnes-sparebank.no/aktuelt/2021_03_avslutta_fusjonsforhandlingar