Gjensidige må utlevere kundedata 

Strid om kundedata og muligheter til markedsføring etter skilsmisse mellom Gjensidige og tidligere brannkasser.

Tekst: MARIUS ROSBACH

Finansfokus omtalte i sommer at Gjensidige åpner nye kontorer flere plasser i landet, som følge av at flere brannkasser går ut av samarbeidet med forsikringsgiganten.

I kjølvannet har det oppstått en konflikt mellom Gjensidige og fire utbrytere som skal over til konkurrenten Frende Forsikring. Striden gjelder de tidligere brannkassenes tilgang til kundedata og mulighetene til å drive markedsføring.

– VI ER I EN PROSESS

Nylig møtte Gjensidige de fire utbryterne Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, Varig Orkla Forsikring, Varig Forsikring Midt-Buskerud og Varig Forsikring Hadeland, i retten. Ifølge Finansavisen ble resultatet at Gjensidige må utlevere opplysningene om brannforsikringskunder i Varig-selskapene, til de tidligere brannkassene.

Det har medført mange utfordringer for oss

Fortsatt er ikke opplysningene utlevert, og partene er nå i dialog utenfor rettsapparatet.

– Vi er i en prosess med Gjensidige og regner med at dette løser seg i tråd med dommen, forteller administrerende direktør Vidar Skaar i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal.

Partene har mulighet til å anke dommen, men om det ikke skjer innen fristen, vil den være rettskraftig.

VIL BEGRENSE MARKEDSFØRING

Bakgrunnen for at partene møttes i retten ble nylig beskrevet i lokalavisa Hadeland. Der kommer det fram at de utbryterselskapene i august kom med et rettslig krav om få utlevert kundedata. Gjensidige svarte med å hevde at brannkassene «markedsfører, eller ville markedsføre forsikringsprodukter i strid med partenes avtaler før samarbeidet er avsluttet», ifølge avisa.

Forsikringskjempen mener det vil være i strid med avtalen som er inngått, om utbryterselskapene kontakter egne kunder for å fornye forsikringsavtalene.

Ifølge Hadeland har samtidig flere kunder blitt forvirret etter å ha mottatt e-post fra Gjensidige om at de fortsatt er kunder av forsikringskjempen. Flere har stusset ettersom de har ansett seg om kunder av det lokale selskapet.

– MEDFØRT MANGE UTFORDRINGER

Ved årsskiftet skal de fire tidligere brannkassene drive videre under Frende-paraplyen. Nå er de i full gang med å planlegge overgangen. Administrerende direktør Vidar Skaar i Molde-baserte Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, forteller at de har opplevd vansker som følge av at de mangler tilgang på opplysningene striden står om.

– Det har medført mange utfordringer for oss. Vi jobber nå med å få på plass nye systemer, noe som er tidkrevende, påpeker han.

Både Gjensidige og Varig-avdelingene har understreket at kundene ikke skal bli skadelidende som følge av uenigheten.

– Kundene har så langt vært lite berørt, men med nødvendig kundeinformasjon kan vi orientere kundene på en helt annen måte, enn uten disse dataene, forklarer han.

Kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige har uttalt til Finanswatch at de ikke ville gå i detalj om konflikten.

– Vi tar oss av saken og kundene blir ikke berørt. Vi vil berolige kundene om at vi skal fortsette som vanlig, sier han.

FEM NYE KONTORER

Tradisjonen med samarbeid mellom Gjensidige og lokale brannkasser har en mer enn 200 år lang historie. Av de gjenværende 15 brannkassene, er det 11 som valgte å videreføre samarbeidet.

Som et svar på at fire brannkasser vil fortsette på egenhånd, åpner Gjensidige Forsikring kontor fem steder i landet – i Orkanger, Molde, Kristiansund, Vikersund og Gran på Hadeland. Gjensidige betjener regionale kunder i disse områdene både i privat- og bedriftsmarkedet. Målet er at prosessen gjennomføres uten at kundene merker noe.