Gjensidige åpner fem nye kontorer

Betydningen av lokal tilknytning er grunnen til at Gjensidige Forsikring åpner fem nye kontor ulike steder i landet. Rekrutteringen er allerede i full gang og interessen er stor. 

Tekst: Marius Rosbach Foto: NTB scanpix  

Gjensidige Forsikring og brannkasser over hele landet har en mer enn 200 år lang tradisjon for samarbeid. Nå er epoken over flere steder 

Etter at flere brannkasser ikke ønsket å videreføre en ny avtale med forsikringsselskapet, bestemte Gjensidige seg for å åpne egne kontor fem steder i landet – i Orkanger, Molde, Kristiansund Vikersund og Gran på Hadeland.  

– Vi tar konsekvensene av dette og etablerer oss med egne kontor disse plassene, forteller Sturla Heglum som er direktør for salgssenter og kontor i Gjensidige Forsikring. Han har også ansvaret for privatkundene til selskapet.  

11 av 15 gjenværende brannkasser videreføres. En del brannkasser har valgt å fortsette samarbeidet, mens enkelte har valgt å gå til den sparebankeide konkurrenten Frende.  

GODT MED SØKERE

Til sammen er Gjensidige på jakt etter opptil 15 ansatte ved de nye kontorene. Prosessen med å rekruttere er allerede i full gang.  

– Vi er i ferd med å rekruttere folk. Søknadsfristen er i ferd med å gå ut, og vi har godt med søkere. Vi har allerede tilsatt noen få, også er vi i prosess de fleste stedene, forteller Heglum 

De nye medarbeiderne blir ansatt i Gjensidige Forsikring.  

PÅ JAKT ETTER LOKALER

Samtidig er selskapet på jakt etter passende lokaler til kontorene som etter planen skal være i drift på nyåret. Foreløpig er ikke dette arbeidet fullført, men de har noen intensjonsavtaler på plass.  

– En samlokalisering med Nordea kan også aktuelt, forteller Heglum 

Gjensidige har i rundt ett år samarbeidet med Nordea om banktjenester og er allerede samlokalisert med banken flere steder i landet.  

– Det gjør prosessen med å finne lokaler enklere, legger han til.  

Gjensidige betjener regionale kunder i disse områdene både i privat- og bedriftsmarkedet. Målet er at prosessen gjennomføres uten at kundene merker noe.  

– Kundene skal oppleve akkurat samme gode service og oppfølging som før, når vi overtar distribusjonen selvVi vil også bruke de øvrige delene av distribusjonen vår og kundesenteret i gjennomføringen, forteller Heglum 

TROR PÅ LOKAL TILSTEDEVÆRELSE 

Innholdet i produktene fra forsikringsbransjen har forandret seg lite de siste årene. Men måten kundene har kontakt med forsikringsselskapene sine har endret seg betydelig. 

– Det store bildet er at kundene kommuniserer mer digitalt. Samtidig har Gjensidige veldig tro på multikanalmodellen, som tar utgangspunkt i at kundene har ulike behov, forteller Sveinung Kjøren, som er direktør for bedrift og landbruk i Gjensidige.  

Vi har godt med søkere

Det er også bakgrunnen for at de velger å opprette nye kontor til å ta seg av de eksisterende kundene – i stedet for å «gi opp» den lokale tilstedeværelsen.  

GODT I GANG: Sturla Heglum forteller at de er godt i gang med rekrutteringsprosessene for de nye kontorene. (Foto: Gjensidige) 

– Kunden har noen ganger behov for å gjøre ting digitalt, mens de andre ganger vil møte oss fysisk. Det er derfor vi etablerer disse nye kontorene, påpeker Kjøren 

EN GOD JOBB

Samarbeidet mellom Gjensidige og brannkassene har røtter til starten av 1800-tallet da den første lokale brannkassen ble etablert. På den tida ble sikring av verdier viktigere, og fram mot 1920-tallet ble det startet opp hele 260 brannkasser over hele landet.  

Gjensidige har veldig tro på multikanalmodellen

Brannkassene har vært egne juridiske enheter, men har fungert som agenter for forsikringsselskapet. De aller fleste av disse brannkassene har i dag gått inn som en del av Gjensidige Forsikring.  

– Brannkassene har gjort en god jobb i disse årene, og det arbeidet vil vi videreføre, avslutter Kjøren.