Gjensidige-ansatte frykter indisk selskap 

Gjensidige har inngått en avtale med TataConsultancyServices (TCS) for å se om de kan få fart på digitaliseringsarbeidet og om noen arbeidsoppgaver kan outsources. – Vi frykter for arbeidsplasser og tror ikke dette er veien å gå for Gjensidige, sier hovedtillitsvalgt Gunnar Mjåtvedt 

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Chr. Jarild 

– Vi er bekymret og frykter at dette på sikt kan berøre veldig mange ansatte, der oppgaver blir satt ut til India, og folk mister jobbene sine. Det har til nå ikke vært mulig å få tall på hvor mange ansatte dette potensielt kan berøre, ei heller hvor mye penger man håper å spare på det, selv om vi vet at dette har ledelsen regnet på. Gjensidige har som mål å være et åpent og transparent selskap. Det er man ikke i denne prosessen, sier Mjåtvedt, og fortsetter: – Selskapet skriver at all kostnadsbesparing skal brukes til å videreutvikle selskapet. Vår erfaring er at nesten alt overskudd skal til eierne. Gjensidige har ambisiøse utbyttemål, og vi tillitsvalgte føler at lovnadene er en måte å sukre pillen på. 

Han frykter også at en avtale vil være vanskelig å reversere.  

 Det kan bli vanskelig å ta arbeidsoppgaver tilbake hvis de ikke fungerer tilfredsstillende.  Du kan fort få en innelåsningsmekanismeder man har nedbemannet i Norge og har folk som jobber med ting i India. Da blir det vanskelig å snu.  

Det kan bli vanskelig å ta arbeidsoppgaver tilbake

OUTSOURCING IKKE MÅL I SEG SELV 

Gjensidige skriver på sin side en informasjonsmail til de ansatte at selskapet skal teste om samarbeid med TCS kan bidra til at digitalisering og automatisering skjer enda raskere  

«Dette kan skape rom for økte investeringer i innovasjon og utviklingsoppgaver og bidra til å forsterke vår konkurransekraft i fremtiden. Avtalen åpner for å teste outsourcing av enkle oppgaver som ikke ennå kan automatiseres, men outsourcinger er ikke et mål i seg selv.» 

– Vi har jobbet hardt over lang tid for å utvikle selvbetjeningsløsninger og å automatisere driftsoppgaver. Mange medarbeidere legger ned betydelig og verdifull innsats i dette arbeidet, og vi er blant de som har kommet lengst. Likevel ser vi behovet for å teste om en ny type samarbeid kan hjelpe oss ytterligere i denne utviklingen, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i pressemeldingen.  

«Det blir gjennomført pilotprosjekter i skade i Norge, Sverige og Danmark. Formålet med pilotene er å teste leverandørens kompetanse og derfra kunne vurdere neste steg. Gjennom testing og læring i pilotene skal vi vurdere i hvilken grad og på hvilken måte TCS kan bidra med digitalisering, automatisering og outsourcing,» står det videre i informasjonsskrivet til de ansatte.  

FRYKTER FOR OMDØMMET 

Selv om ledelsen kaller dette prøveprosjekter og at alt skal begynne med kartlegging, frykter Mjåtvedt at dette kan gå fort.  

– Når noe slikt begynner å rulle, skjer ting ganske fort, sier han. Egentlig skulle avtalen vært klar før sommeren, men ble forsinket på grunn av koronasituasjonen.  

Han mistenker også at alt ikke vil bli så smidig som ledelsen kanskje tror og håper.  

– Vi har snakket med andre tillitsvalgte i bedrifter med lignende avtaler. De rapporterer om kommunikasjonsvansker og kulturelle utfordringer som gjør samarbeidet vanskelig og ikke så effektivt. Eksempelvis skal all kommunikasjon foregå på engelsk. Jeg tror det blir vanskelig å oppnå de effektene man ønsker og at man undervurderer kompleksiteten i et slikt prosjekt, forklarer Mjåtvedt. Han frykter også at dette vil kunne gå utover selskapets omdømme.  

– I tillegg kan selskapet fort gå på en omdømmesmell. Gjensidige samarbeider med mange organisasjoner, som YS og Tekna, som er opptatt av å bevare norske arbeidsplasser. Da sender denne avtalen uheldige signalerFinansforbundet er medlem av YS og vser gjerne at YS kommer på banen her, sier Mjåtvedt 

UKJENT SPAREPOTENSIALE 

Hos ledelsen oppgir de at det på dette tidspunktet er usikkert hvor mye man kan spare  dette prosjektet.  

– Vi har svart på det vi kan svare på. Dette er en serie pilotprosjekter der vi skal teste og lære hvordan ting fungerer. Vi går inn i dette uten prognoser og kan derfor ikke gi noen økonomiske prognoser. TCS er et spennende selskap og vi skal se om det er noe de kan hjelpe oss med som vi ikke helt klarer på egen hånd. Vi går forsiktig frem og ser hvordan dette går, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen 

INGEN OMDØMMEFARE: – Vi skal gjennom hele prosessen være åpne og transparente om hva som skjer, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen, som heller ikke ser noen omdømmefare ved å outsource. (Foto: Gjensidige)

Pilotprosjektene skal løpe ut 2020. Etter dette gjøres en evaluering av veien videre.  

– Vi skal gjennom hele prosessen være åpne og transparente om hva som skjer, sier Thoresen, som heller ikke ser noen omdømmefare ved å outsource 

– Vi har ingen omdømmebekymring. Det er mange selskaper, både innen finans og andre bransjer, som har lignende avtaler, uten å ha fått noen omdømmereaksjon, sier Thoresen.