–  Arbeidsvaner endres for alltid 

–  Vi tror at den perioden vi fortsatt er inne i, vil endre arbeidsvaner permanent, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige. Flere bedrifter åpner for større fleksibilitet når det gjelder bruk av hjemmekontor.  

Tekst: Hasse Farstad Foto: Gjensidige 

Erfaringene med tvungent hjemmekontor vil føre til at arbeidsvaner i norsk bank- og finanssektor endres for alltid. Frivillig hjemmekontor kan ventes å få en større plass i de ansattes og deres familiers liv. 

Dette fremgår av svarene i en spørreundersøkelse Finansfokus har foretatt blant et utvalg foretak i norsk finanssektor. 

Fleksibilitet, sett både fra arbeidsgivers og ansattes synsvinkel, er et nøkkelord. Finansfokus stilte dette spørsmålet: «Vil de ansatte i fremtiden i økt grad få velge mellom hjemmekontor og vanlig kontor?» 

Vi kommer til å utvise større fleksibilitet

–  Vi kommer til å utvise større fleksibilitet for bruk av hjemmekontor for funksjoner og avdelinger dette er aktuelt for, svarer HR-rådgiver Line Amalie Gilde på vegne av SpareBank 1 SMN. 

PERMANENT ENDRING 

Bunny Nooryani, direktør marked og kommunikasjon i Lindorff, svarer at også hennes virksomheten ser for seg økt grad av fleksibilitet mellom hjemmekontor og vanlig kontor i fremtiden.  

–  Vi tror at den perioden vi fortsatt er inne i, vil endre arbeidsvaner permanent. Fleksibilitet med hensyn til hvor du løser oppgavene dine, har vi alltid praktisert hos oss, men samtidig tror vi at ansatte fortsatt vil foretrekke å jobbe på kontoret der man møter kolleger fysisk, så langt det er praktisk mulig, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige. 

I Storebrand ønsker man å videreføre mindre reisevirksomhet og flere effektive, digitale møteplasser også etter at smitteverntiltakene letter, ifølge Tove Selnes, kommunikasjonsdirektør for People. 

IKKE TIL «NORMALEN» 

Kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter i Fremtind sier at det på et tidspunkt vil være forsvarlig å gå tilbake til en mer normalisert hverdag: 

–  Men det betyr ikke nødvendigvis at vi skal tilbake til det som var normalen før korona. 

I DNB vil man ifølge Brita Alsos, divisjonsdirektør People, utarbeide policy for bruk av hjemmekontor slik at de samsvarer med myndighetenes råd og føringer, i tillegg til virksomhetens behov. Vi har flere scenarioer i våre planer, men ser det som naturlig at vi får en gradvis åpning av samfunnet.  

BRUKER HANDLINGSROM 

–  Vi ønsker imidlertid å utnytte handlingsrommet og mulighetene vi har til å jobbe delvis hjemmebasert og delvis fra kontoret. Dette gjør vi med utgangspunkt i oppgavenes karakter holdt opp mot virksomhetens og ansattes behov, sier Alsos. 

Ikke alle representanter for bank- og finanssektoren er like overbeviste om at bruk av hjemmekontor vil være høyere etter krisen enn før den. Harald Hollerud, leder for beredskapsgruppen i Norge i If, sier at tiden eventuelt vil vise dette, men at det inntil videre ikke er noen konkrete planer om økt valgfrihet mellom hjemmekontor og vanlig kontor. 

–  Dette er det for tidlig å si noe om, men det er noe vi vurderer å se nærmere på, er svaret fra konserndirektør kommunikasjon Siv Stenseth på vegne av SpareBank 1 Østlandet.