Vil forsikre fire millioner nordmenn

Engasjement, vilje og nysgjerrighet på hva som rører seg blant kunder, i selskapet og i bransjen. Det er hva administrerende direktør Turid Grotmoll i Fremtind mener er oppskriften for å kapre fire millioner nordmenn.

Tekst: Svein-Thore Gran og Magne Otterdal

Foto: Gorm K. Gaare

Det fusjonerte forsikringsselskapet har formelt vært i drift siden første januar i år, og skal ta opp kampen med de største i det norske forsikringsmarkedet – Gjensidige, If og Tryg. I størrelse er Fremtind nummer tre fra første dag etter Gjensidige og If. Men det er fortsatt mye som skal på plass etter sammenslåingen av det meste av forsikringsaktivitetene til SpareBank 1-gruppen og DNB. Blant annet er 40 nye medarbeidere på vei inn, og selskapet vil totalt ha over 900 ansatte på lønningslisten.

FLINKE FOLK: – Flinke folk ønsker å samarbeide med andre flinke folk som kan noe annet enn de kan selv. Vi er imponert over de ansattes og fagforeningens bidrag til fusjonsprosessen i Fremtind, sier administrerende direktør Turid Grotmoll.

BANKER INN FORSIKRING

Det er ett år siden det hele startet med ett toppmøte mellom DNB og SpareBank 1-gruppen etter initiativ fra Turid Grotmoll. Rune Bjerke tente på ideen, og dermed var et nytt samarbeid mellom bank og forsikring i den norske finansbransjen startet. Grotmoll legger ikke skjul på at det først og fremst var tilgangen til DNBs 2,2 millioner norske bankkunder hun siklet etter da hun tok kontakt med Bjerke. I tillegg kommer omlag 1,2 millioner bankkunder fra SpareBank 1 og kollektiv avtalene de to bankene har med henholdsvis Sykepleierforbundet og LO Favør.

– Vi vil skille oss fra de andre forsikringsselskapene ved at vi har mulighet for en løpende kommunikasjon med tre til fire millioner nordmenn gjennom bankenes flater på nett- og mobilbanker. Det betyr at vi kan tilby forsikringsprodukter i relevante situasjoner for kunden. Når hun kjøper bolig, bil eller når det skjer viktige ting i livet, sier Grotmoll.

DATA SKAL OLJE SALG

Hun er overbevist om at data fra kundenes bruksmønster både i nett- og mobilbankene og på forsikringsselskapenes egne flater gjør at selskapet kan ligge i front når det gjelder produktutvikling.

– Det store antallet kunder, hvor noen vil velge å kjøpe forsikring og andre ikke, gir muligheter for en datafangst som gjør at vi kan ligge langt fremme med nye produkter. Vi har en toveis kommunikasjon med kunden og kan være veldig lydhøre for deres ønsker, sier Grotmoll.

Vi vil skille oss fra de andre forsikringsselskapene

Hun legger til at det gjøres et stort arbeid for at det nye selskapet skal opptre i overensstemmelse med GDPR-direktivet. Dette innebærer at det må foreligge samtykke fra kundene for at selskapet skal kunne gjøre bruk av spor og data kundene legger igjen etter å ha besøkt ulike digitale tjenester.

SAMARBEID PÅ TVERS

Men den største jobben ligger selvsagt foran Grotmoll og hennes 900 medarbeidere når de i disse dager skal få en ny organisasjon med endringsvilje til å fungere. Og hvor det er helt nødvendig at det er gjensidig respekt mellom dem som har tradisjonell kundekontakt gjennom oppgjørsfunksjoner og de som utvikler nye digitale løsninger. I tillegg skal to ulike organisasjonskulturer kjøres sammen, og lønns- og arbeidsvilkår skal harmoniseres.

Et prosjekt med 200 involverte for operativ samkjøring er nettopp avsluttet. Grotmoll er trygg på at hun har et samarbeidsvillig lag:

– Det vi ser er at flinke folk ønsker å samarbeide med andre flinke folk som kan noe annet enn de kan selv. I tillegg vet vi fra medarbeiderundersøkelser at de ansatte ønsker minst mulig byråkrati. Min beskjed til ledere i organisasjonen er derfor at de må ha mot til å gi folkene sine mulighet til å gjennomføre endringer og endringsprosesser som noen ganger inneholder detaljer og problemstillinger med ubesvarte spørsmål, sier hun.

– Og hvilke egenskaper er nødvendig for å lykkes som medarbeider i Fremtind?

– Man må ha vilje til å lære nye ting, og vilje til å endre. Ikke minst vil nysgjerrighet og forståelse av kundene og deres behov være viktig. Og alt dette krever engasjement, sier hun.

EN IDÉ TIL ETTERFØLGELSE

Idéen om at bank og forsikring skal utnytte hverandres salgsnettverk kan neppe sies å være ny eller original. Heller ikke erkjennelsen av at størrelse og vekst i seg selv vil være viktig for å ha investeringsevne. Dette er nødvendig for å klare en digital transformasjon som bare vil fortsette i årene som kommer, og som utløser behov for å tiltrekke seg ny kompetanse. I tillegg må kunnskapene i organisasjonene økes for å takle nye regulatoriske forhold og økte erstatningsutbetalinger som følge av klimaendringer. Grotmoll mener trekket fra SpareBank 1 og DNB fikk snøballen til å rulle:

– Se hva som har skjedd etter at vi lanserte den 20. juni i fjor. Da gikk det vel 14 dager så fortalte Gjensidige at de hadde fått en strategisk samarbeidsavtale med Nordea. I august inngikk If en nordisk samarbeidsavtale med Santander. I september/oktober inngikk Tryg en samarbeidsavtale med Danske Bank, sier Turid Grotmoll.