Tillitsvalgte presses ut av Luminor

I løpet av tre år ar ledelsen i Nordeas og DNBs bank i Estland tvunget tre tillitsvalgte til å slutte. Nå frykter også andre tillitsvalgte i Luminor for sine arbeidsplasser.

Tekst og foto: Börge Nilsson/Textra

TALLINN: I 2017 usjonerte Nordea og DNB sin virksomhet i Estland og etablerte den nye banken Luminor som har 500 ansatte. Men det har kostet dyrt å bygge opp en fagforening i den nye banken. Tre tillitsvalgte er blitt presset til å slutte mot betaling, men de får ikke lov til å fortelle hvorfor de måtte gå.

Det er oktober og surt og kaldt i Tallinn. Det er typisk høst da Finansfokus møter styret i fagforeningen i Luminor på kafé. Tarmo Kase, Taago Pähkel og Darja representerer 337 medlemmer i Luminor som er organisert i det estiske finansforbundet EFL. Finansfokus ønsker å finne ut hvordan det egentlig er å arbeide med fagforeningsspørsmål i Nordeas og DNBs bank i Estland. Det blir langt mer dramatisk enn ventet.

IDEALISTISK VILJE

Bankverdenen vrimler kanskje ikke av faglige helter som drives av en idealistisk vilje for å kjempe for menneskerettighetene. Men Tarmo Kase er nettopp en slik, selv om han risikerer å havne ut i kulden som sine to forgjengere.

Hannes Veskimäe som startet klubben for snart fire år siden, ble diskriminert, ulovlig avskjediget og siden kjøpt ut.

Hans etterfølger, Tiina Kukk lykkes med å tegne den første kollektivavtalen noensinne i en privat bank i Estland. Samme dag som den ble undertegnet, begjærte Luminors konsernsjef Erkki Raasuke at en domstol i Tallinn skulle pålegge Google å avsløre identiteten til en varsler som sendte epost med lenke til et lydopptak som hadde lekket ut. I opptaket kunne man høre at Erkki Raasuke hadde en oppsiktsvekkende holdning til fagforeningsarbeid generelt og til Tiina Kukk spesielt. Siden i sommer er hun ikke lenger ansatt i banken. Hun er også kjøpt ut, men får ikke lov til å fortelle hvorfor.

– Jeg er lei meg. Jeg kan ikke svare på dine spørsmål på grunn av avtalen med Luminor, sier hun.

TØFT PRESS

– Det har vært perioder jeg har hatt vanskeligheter med å sove, sier Tarmo Kase. Heller ikke bankjuristen Taago Pähkel kjenner seg helt sikker på om han mister jobben.

– Tanken slår meg stadig vekk. Akkurat nå kjenner jeg ingen slik trussel, men jeg tenker hele tiden på muligheten, sier han.

DELVIS UBETALT: Tarmo Kase, Taago Pähkel og Darja Sudarinen arbeider delvis ubetalt i fagforeningen. Det løper en høy risiko for å miste jobben. Etter at Finansfokus møtte de tre i Tallinn, mistet Darja jobben uten at hun fikk oppgitt noen grunn.

Darja Sudarinen gikk inn i klubbstyret da Tiina Kukk hadde sluttet og sier at hun turte det fordi Taago og Tiina ba henne om å stille opp.

– Tiina var min sjef, og jeg bestemte meg for å hjelpe dem i det faglige arbeidet.

At det i det hele tatt ble en avtale i januar i år, tror Tarmo Kase henger sammen med all publisitet som det lekkede lydopptaktet fikk i Skandinavia. Tillitsvalgte i svenske fagforeninger nøyde seg ikke bare med å kritisere Nordea, men avsluttet også sine kundeforhold med banken.

NYE EIERE

– Plutselig over natten var de klare til å signere avtalen. Eksakt hva som lå bak, om det kom en ordre fra Skandinavia eller noe annet, vet vi ikke, sier Kase.

Men når neste avtale skal undertegnes, hjelper det kanskje ikke med kritikk til de nordiske eierne. I september fortalte Nordea og DNB at de selger 60 prosent av aksjene i Luminor til et konsortium som representerer det amerikanske risikokapitalfondet Blackstone.

Handelen skal være klar første halvår 2019, mens den avtalen de tillitsvalgte underskrev gjelder til januar 2020.

– Da har vi en ny hovedeier og holdningen kan være en helt annen, sier Tarmo Kase.

Klubben på Luminor er ellers ikke imponert over sine nordiske eiere. Tvertimot. De har kritisert bankene for dobbeltmoral, der ett regelverk gjelder i hjemlandet og et annet i nabolandet. Med amerikanske eiere går det ikke å henvise til dobbeltmoral.

FØLG MENNESKERETTIGHETENE

UTRYGG JOBB: Som bankens jurist burde Taago Pähkel ha en trygg stilling i Luminor i Estland. Likevel er han ofte urolig for å miste jobben på grunn av sitt engasjement i fagforeningen.

– Det er viktig for våre medlemmer at vi holder et øye på at våre nye eiere følger loven og respekterer menneskerettighetene, sier Tarmo Kase.

– Vi har engasjert oss i fagforeningsarbeid fordi vi tror på menneskerettighetene. Når de ikke respekteres, kan vi ikke tie, fortsetter han.

Derfor tar de tillitsvalgte i Luminor en større risiko enn andre tillitsvalgte og på vilkår som ikke mange bør akseptere. Tilsammen deler de tillitsvalgte i Luminor og deres tillitsvalgtkolleger i byen Tartu på kun 16 timers betalt tid til tillitsarbeid i måneden.

– Det er altfor lite. Når kolleger kommer og vil ha hjelp, så løper tiden raskt. Men vi hjelper dem så godt vi kan, sier Taago Pähkel.

ARBEIDER GRATIS

– Klubben på Luminor utgjør majoriteten av det estlandske finansforbundet EFLs medlemsmasse på knapt 500 medlemmer, forteller forbundsleder Tanel Erik Podar.

Han tar imot i sitt hjem i Tartu der han arbeider som jurist i et IT-firma. I drøyt fem år var han jurist i Swedbank og SEB i Estland. Hans fagforeningsarbeid skjer helt på ideell basis.

– Jeg kunne brukt min ideelle tid på Amnesty eller en annen organisasjon for menneskerettigheter, men det ble fagforeningen, sier han.

Bankenes personalpolitikk under finanskrisen i 2008 var den direkte årsaken til at han engajserte seg i fagforeningen.

– Det ble så tydelig hvor liten respekt det var for menneskerettighetene i bankene.

 INNKALT TIL LEDELSEN

Bare 10 dager etter at Finansfokus møtte de tre tillitsvalgte i Luminor på kafé i Tallinn, blir Darja Sudarinen innkalt til ledelsen i banken. Ledelsen ville at hun skulle slutte frivillig. Årsaken skal ikke ha med hennes arbeidsprestasjoner å gjøre, forsikrer Luminor overfor hennes tillitsvalgte. Arbeidet hennes var helt utmerket. Det skal heller ikke ha noe å gjøre med at hun i noen måneder var tillitsvalgt i fagforeningen.

– Det er selvsagt opp til hver og en om de vil tro på det, sier klubbleder Tarmo Kase.

Luminor skriver gjennom sin kommunikasjonssjef Hedwig Meidra at de ikke kommenterer personalsaker, men fortsetter:

”Imidlertid vil vi understreke at dette ikke har noe å gjøre med at hun var tillitsvalgt i fagforeningen. Vi har hatt et konstruktivt samarbeid med fagforeningen og deres tillitsvalgte, og de har vært involvert i prosessen.”

FAKTA

EFL och ESTAL blir PRO

Det estlandske finansforbundet EFL planlegger sammen med et annet forbund ESTAL å starte et nytt funksjonærforbund i Estland. Forbundet får navnet PRO og skal samle funksjonærer i privat sektor og blir søsterforbund til samme forbund i Finland. Det finske forbundet er ett av de nordiske finansforbundene i Nordic Financial Unions (NFU).