DNB innfører kjønnsnøytral foreldrepermisjon globalt

Minst 20 uker til både mor og far, blir nå et tilbud til alle ansatte i DNB, uavhengig av hvor i verden de jobber. Ordningen gjelder fra årsskiftet.

Tekst: Sjur Frimand-Anda, foto: DNB

– Vi vil at alle ansatte i DNB skal ha mulighet til å kunne være hjemme med sine små.  Det er en måte vi kan gi nybakte foreldre støtte og fleksibilitet i en periode som er viktig for både mor, far og barn, , sier fagansvarlig for likestilling og mangfold i DNB, Line Bakke.

Etter at DNB North America innførte ordningen i juli i år har de fleste   DNB-ansatte i dag tilsvarende eller bedre ordninger enn de 20 ukene. Men nå løftes alle opp til et minimumsnivå. Dette vil særlig påvirke fedre i Sør-Amerika, Asia og Sentral-Europa.

– Det vil også kunne være et tilbud til enkelte ansatte i Norge. Her er fars permisjon avhengig av mors rett til lønnet permisjon. Har en av våre mannlige ansatte en partner uten rettigheter vil han allikevel få sine 20 uker fra oss, sier Bakke.

– Hvorfor gjør dere dette?

– For DNB er det viktig å bidra til likestilling. Vi har forpliktet oss til FNs bærekraftsmål om likestilling mellom kjønnene, og ifølge FN kan lik mulighet for foreldrepermisjon fremme likestilling dersom både menn og kvinner blir oppfordret til å bruke den. Men det er først når det blir like vanlig for menn og kvinner å ta permisjon at det bidrar til likestilling, sier Bakke.

– Kulturen rundt disse spørsmålene er veldig forskjellig rundt om i verden. Hvordan skal dere sikre at tilbudet brukes?

– Det er ingen automatikk i at det tas i bruk, og her vil nærmeste leder være veldig viktig – at de støtter og oppfordrer til bruk av permisjonsrettighetene. Vi skal følge utviklingen og se hvordan permisjonen tas i bruk. Samtidig tror jeg det er viktig å løfte frem og synliggjøre de som velger å ta perm for organisasjonen. Gode rollemodeller er vesentlig for å få til en kulturendring, sier Bakke.