Automatisk lønnsopprykk i foreldrepermisjon

Finansforbundet har fått gjennom en ordning med automatisk lønnsopprykk for alle som tar mer enn fem måneders foreldrepermisjon.

Dette ble forhandlet frem under årets lønnsoppgjør. I praksis innebærer dette minst ett ekstra lønnstrinn ved gjeninntreden til dem som faller inn under vilkårene.

– Å ha et likestillingsperspektiv også i et lønnsoppgjør er helt naturlig, og viser at dette er noe partene tar på alvor. Dette kan bidra til at kvinner nå i mindre grad enn tidligere blir hengende etter lønnsmessig fordi de går ut i permisjon. I tillegg håper jeg at det også oppmuntrer far til å ta en større del av permisjonen, sier Bente Hornsrud Espenes, nestleder i Finansforbundet.