Gjensidige satser på eiendomsmegling

Gjensidiges nye modell for eiendomsmegling roses av Forbrukerrådet.

Tekst: Siri Gjelsvik Foto: Morten Brakestad

– Dette er noe av det mest spennende som har skjedd i norsk bolighandel på lang tid, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet.

Gjensidige Bolighandel ble lansert i slutten av februar. Selskapet, som skal dekke hele landet, har seks ansatte, hvorav tre meglere. Foruten 12 visningsansvarlige som er rekruttert internt i Gjensidige og holder til i de største byene, er alle er lokalisert i Oslo. På sikt kan det være aktuelt med egne meglere i flere byer.

KOSTNADSEFFEKTIV MODELL

– Vi har en mer kostnadseffektiv løsning enn det de fleste andre tilbyr. Den er mer digitalisert, og vi tilbyr for eksempel ikke gratis verdivurdering, som er veldig kostnadsdrivende, sier daglig leder i Gjensidige Bolighandel, Andreas L. Ulvær.

Sentralt i den nye modellen er en tilstandsgaranti, hvor Gjensidige, mot en egenandel på 4 000 kroner, utbedrer smått og stort av skjulte feil og mangler i fem år etter salget. Tilstandsgarantien erstatter ordningen med eierskifte- og boligkjøperforsikring, og har heller ingen vesentlighetsgrense.

VENTER KONKURRANSE

Ulvær beskriver det hele som en aldri så liten revolusjon:

– Vi har holdt kortene tett til brystet mens vi har jobbet med dette. I stedet for at kjøper og selger er forsikret mot ansvar, og mye av pengene går til advokater, bruker vi i stedet pengene til å utbedre boligen, sier Ulvær.

Han forventer konkurranse fremover.

– Markedet for boligsalg er i endring og det vil kunne åpne seg flere muligheter for mange aktører i markedet i kjølvannet av det.

GRUNDIG TILSTANDSRAPPORT

Sammen med NITO Takst og NTF har Gjensidige utviklet en tilstandsrapport som skal gi kjøperne en bedre oversikt over boligens tilstand.

– Når takstmannen observerer en mangel ved boligen skal man gi informasjon om årsak, konsekvens, anbefa

FORBRUKERRÅDET FORNØYD: Thomas Bartholdsen, fagdirektør bolig i Forbrukerrådet, mener den nye modellen for eiendomsmegling kan være bra for boligkjøperne. (Foto: Ole Walter Jacobsen).

lte tiltak og kostnad for anbefalt tiltak. Det er nyttig for kjøper. En trygg kjøper gir verdi for selger, sier Ulvær.

Forbrukerrådet laget en liste med krav til en trygg bolighandel i forbindelse med rapporten om eierskifte- og boligkjøperforsikring som ble publisert i mars 2017. Felles forsikringsordning for kjøper og selger og en mer omfattende teknisk tilstandsrapport, var blant punktene på listen.

– Gjensidige Bolighandel svarer langt på vei på dette. Det blir interessant å se om dette er noe boligkjøperne verdsetter, sier Thomas Bartholdsen.

De første boligene fra Gjensidige Bolighandel ble solgt en uke etter at selskapet ble lansert, og flere er klar til å legges ut på markedet om kort tid.