Over 1700 på kurs i Gjensidige

Gjensidige satset 25 millioner på kompetanseutvikling i fjor. Gjensidigeskolen er selskapets viktigste læringsprogram.

Tekst: Sjur Frimand-Anda

Finansfokus har gjennomført en spørreundersøkelse på epost blant seks foretak i finansbransjen.Undersøkelsen ble gjennomført på epost i januar 2018 og sendt til fire banker og tre forsikringsselskaper: DNB, Gjensidige, Storebrand, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank og If. DNB, Gjensidige, Storebrand og Handelsbanken har gitt detaljerte svar på spørsmålene. Nordea og If har svart generelt, og Danska Bank besvarte ikke Finansfokus’ henvendelse. Vi gjengir de utfyllende svarene fra de fire førstnevnte. I dag starter vi med Gjensidige, ved HR-direktør Bente Sverdrup. 

– Hvilken type kompetanse vil dere trenge i 2018?

– Strategisk bemanningsplanlegging er et satsningsområde for Gjensidige. Vi gjennomfører kompetansekartlegginger i alle divisjoner for å vurdere behovet. Vi utvikler medarbeiderne, slik at vi kan tette kompetansegapet internt. Følgende spesialkompetanser vil vi trenge mer av: Digital kompetanse i hele organisasjonen, algoritmer/automatisering, kritisk kompetanse IKT og fagkompetanse innen forsikringsfag. Vi har også behov for analytikere og salgsledelse i en mer digitalisert verden.

– Hvor mange vil dere ansette i år?

– 150–200 vil bli ansatt i år.

– Hvor mange har sluttet som følge av omstilling i 2017?

– 158.

– Hvor mange ansatte dere i fjor, og hvilken type kompetanse hadde disse?

– Totalt ble 230 medarbeidere ansatt i Norge, Sverige og Danmark, herav 96 i Norge. De fleste med bachelor eller mastergrad.

– Hvilke muligheter gir dere de ansatte for å videreutvikle sin kompetanse?

– Alle har mulighet til å utvikle seg. Det ligger som fast punkt i medarbeidersamtalen at leder og medarbeider blir enige om en utviklingsplan. Denne følges opp i oppfølgingssamtaler mellom leder og medarbeider. Selskapets toppledelse er opptatt av å utvikle medarbeiderne for å møte fremtidens kompetansebehov. Kompetansekartlegging og tiltak for å nå kompetansebehovet, er derfor tema i en halvårlig statusrapportering.

– Hvor mange av de ansatte hadde noen form for videreutdanningsløp i 2017?

– Det har i mange år vært gjennomført kurs innen salg, skade og ledelse og øvrige programmer i Gjensidigeskolen. Dette er studieløp som ikke gir studiepoeng, men som er viktig for at vi skal nå målet om å være det mest kundeorienterte skadeforsikringsselskapet i Norden. 1 732 ansatte deltok på kurs og programmer i Gjensidigeskolen i 2017 – 6 690 kursdøgn. Mer og mer av opplæringen gjennomføres via digitale løsninger. 90 minutters video brukes aktivt i tillegg til kursdøgnene. Her arbeider deltakerne med et case før de møter fagansvarlige og kolleger fra kullet. Disse seansene har fått svært gode tilbakemeldinger, men de er foreløpig ikke med i tallmaterialet. Alle salgsrådgivere må være sertifisert i en godkjennelsesordning via Finans Norge, og Gjensidigeskolen gjennomfører denne opplæringen internt. I 2017 besto 475 medarbeidere oppdateringskravet.

– Hvor mye penger har dere brukt på kompetanseutvikling per år i perioden 2015–2017?

– 40 millioner kroner i 2015, 36 millioner kroner i 2016 og 25 millioner kroner i 2017. Årsaken til reduksjonen i kostnadene i 2017, er økt bruk av egne ansatte fremover innleide konsulenter.