– Udramatisk flytting

– Sett med norske øyne er Nordeas beslutning om å flytte hovedkontoret fra Stockholm til Helsinki helt udramatisk. Verken arbeidsoppgaver eller ansatte vil bli flyttet i denne prosessen, sier hovedtillitsvalgt Hans Christian Riise til Finansfokus.

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SVERRE JARILD

Onsdag 6. september ble det kjent at styret i Nordea Bank AB har besluttet å flytte bankens hovedkontor fra Sverige til Finland. Bakgrunnen for flyttingen er at Nordea på grunn av sin størrelse har hatt særsvenske reguleringer som har påført finanskonsernet store ekstrakostnader. Etter flyttingen blir banken en del av EUs bankunion og regulert etter de samme rammevilkår som øvrige europeiske storbanker.

LIKE RAMMEVILKÅR

– Dette er en beslutning som vi som tillitsvalgte i Norge ikke har sterke synspunkter på. På den positive siden vil Nordea under regulering av den europeiske bankunion få større forutsigbarhet, og det er en god ting i vår bransje, sier Riise.

Han legger til at bare noen få ansatte blir direkte berørt på den måten at de må flytte. Nordea har allerede ca. 7 000 ansatte i Finland. Riise antar at det for Nordea-ansatte i Norge kan bli noen flere reiser til Finland i stedet for til Sverige, men det er lite trolig at norske ansatte vil bli flyttet til Finland.

– Flyttingen av hovedkontoret fra Stockholm til Helsinki vekker naturlig nok større bekymring og engasjement i Stockholm, men også her er det som sagt bare et fåtall som vil bli direkte berørt av flyttingen. Nordea har med sin størrelse bidratt til at Sverige har hatt en større konsentrasjon av banker enn snittet i Europa. Dette har igjen medført at Nordea har blitt regulert strengere og blitt pålagt ekstra kostnader. Nå får vi like rammevilkår som våre viktigste konkurrenter og det gir oss en styrket posisjon i kampen om kundene, understreker Riise.

HEKTISK PERIODE

Det har vært en lang og grundig prosess som til slutt konkluderte med at Nordea strategisk ville være best tjent med å flytte hovedkontoret til Finland. Forut for dette var det en stor prosess med å samle de nordiske enhetene i Nordeas svenske morselskap Nordea Bank AB.

– Det har vært en hektisk periode med mye arbeid for mange ansatte, men flyttingen av hovedkontoret vil verken påvirke ansatte eller kunder. Vi skal fortsatt operere i de fire nordiske hjemmemarkedene, men nå regulert av tilsynsmyndighetene i EU, avslutter Hans Christian Riise.

Flyttingen planlegges gjennomført andre halvår 2018 som en omvendt tverrnasjonal fusjon der Nordea Bank AB vil bli fusjonert inn i et nyopprettet finsk datterselskap. Fusjonen forutsetter godkjennelse av berørte tilsynsmyndigheter og aksjonærenes samtykke på en generalforsamling.