Gjensidige legger ned i Bodø

25 medarbeidere mister jobben når Gjensidige legger ned sitt kundesenter i Bodø fra nyttår. – Dette er enda et eksempel på at distriktene og Nord-Norge velges bort når det skal kuttes, sier Dag Inge Lund, leder av Finansforbundet i Nordland.

TEKST OG FOTO: SJUR FRIMAND-ANDA

 BODØ: Han har sett hvordan Vardia valgte Porsgrunn foran Sortland og hvordan DNBs filialkart nesten er utradert i Nord-Norge, med bare ett kontor i Norges største fylke, Finnmark.

– Dette er bekymringsverdig. Finansnæringen velger sentrale lokasjoner i sør foran distriktene. Jeg kan ikke begripe hvorfor det er sånn. De ansatte i distriktene har generelt sett lavere lønninger, og i tillegg er husleien rimeligere. Det er også mindre konkurranse om kompetansen. I det hele er rammebetingelsene bedre enn i sentrale strøk, men det virker ikke å ha noen særlig betydning, sier Lund.

 TRUER NÆRINGSLIVET

Bedriftene skylder på endringer i kundeadferd og teknologisk utvikling når de sentraliserer.

– Samtidig ser de ikke at ny teknologi gjør det uproblematisk å ha desentraliserte kundekontorer. Det er rart at de ikke klarer å opprettholde kompetansesentre utenfor osloområdet, forteller Lund, som understreker at tilstedeværelse i distriktene er viktig for god næringsutvikling.

– Nord-Norge er i en rivende utvikling. Det er kraftig vekst innen både fisk, mineraler og olje. Når det blir store geografiske avstander til finansnæringen, blir det vanskeligere for næringslivet å skaffe finansiering av gode prosjekter, sier han.

 STØTTER IKKE NEDLEGGELSEN

– Automatisering og robotisering er bakgrunnen for nedleggelsen, sier hovedtillitsvalgt i Gjensidige Gunnar Mjåtvedt. Han mener nedbemanningene kunne vært gjort uten å kutte i antall lokasjoner.

GOD TID: For hovedtillitsvalgt Gunnar Mjåtvedt var det viktig at de ansatte fikk vite om nedleggelsen så tidlig som mulig. – Da har ansatte bedre mulighet til å finne seg en ny jobb, sier han. (Foto: Sverre Jarild.)

– Kundesentrene har høyere turnover enn resten av selskapet, og disse kuttene kunne vi ha klart med naturlig avgang hvis alle kundesentrene hadde vært med i prosessen. Da hadde selskapet spart penger og kundesenteret i Bodø blitt spart. Nå velger man i stedet å legge ned en veldrevet avdeling med lav turnover og gode resultater. Det synes jeg er trist. Dette er noe vi overhode ikke støtter, sier Mjåtvedt.

Fra årsskiftet mister dermed 25 ansatte i Bodø jobben. Men faren er stor for at det blir flere.

– Vi har fått signaler om at så mange som 50 jobber kan bli borte frem mot 2020, sier han.

Forbundet har fått på plass at de som finner seg jobb i perioden frem mot nedleggelsen, får med seg sluttpakke.