Ensidig digitalisering farlig

Facebook, Amazon, Netflix og Google utfordrer bankenes forretningsmodeller. For å møte den digitale utfordringen, investerer bankene store beløp i digitalisering og robotisering uten å være sikre på om de vil tjene penger på investeringene.

TEKST OG FOTO: SVEIN ÅGE ERIKSEN

– Bankene kan ikke vinne kampen om kundene mot digitale giganter som Facebook og Google ved ensidig å satse på digitalisering og robotisering. De må også satse på fysisk tilstedeværelse og personbasert tillit. Det er her bankene har et konkurransefortrinn i dag. Dersom bankene ikke lykkes med å utvikle nye og lønnsomme produkter, kan det true finansnæringens eksistens, sier administrerende direktør Halvor Jordbakke i SPAMA.

ET FARLIG SPOR

Allerede i 2014 advarte Harvard Business Review bankene om at de ikke kan møte den digitale trusselen bare ved å bli mer digitale. Jordbakke mener at det er nettopp det bankene nå gjør. Han har ingen problemer med å forstå at digitalisering er absolutt nødvendig i finansnæringen, men tror at ensidig satsing på digitalisering og robotisering kan være et farlig spor.

Han bygger sine betraktninger på det som står å lese i mediene og ikke på en inngående kjennskap til hva som foregår på styrerom eller ledermøter rundt omkring i bankene.
– Riktignok går ikke alle bankene i takt, men under Finans Norges konferanse «FutureBank2017» handlet det meste om digitalisering. Det er farlig hvis «TheFuture» ligger langs et fysisk spor, understreker Jordbakke.

DIGITALISERING NØDVENDIG

– Det er blitt en konkurranse bankene imellom om å være den tøffeste gutten i klassen på digitalisering. Roboter er tøft, men 45 år gamle rådgivere er det ikke. Det overrasker meg hvor lite opptatt en del bankledere er av å fylle det tomrommet som digitaliseringen etterlater seg. Hvor ligger lojaliteten hos banksjefene?  Hos internasjonale investeringsfond som har investert sine penger i bankene, eller hos ansatte som har investert sine liv og fremtid i bankene? spør Halvor Jordbakke.

Roboter er tøft.

Digitalisering er selvfølgelig en absolutt forutsetning for å drive en konkurransedyktig bank i 2017.  Spørsmålet er imidlertid om det er her norske banker skal finne den differensierende konkurransekraften. Jordbakke peker på at mange banker ukritisk har kastet seg på digitaliseringsbølgen. De investerer store beløp i digitalisering av betalingsformidlingen uten å være sikre på om de vil kunne tjene penger i selve transaksjonsøyeblikket.

– Ny blockchainteknologi truer mellommannsrollen til bankene. Hvis Starbucks kan bli bank, så kan bankene bli kaffebar. For Facebook og Amazon er det kundedata som er valutaen. Her er betalingstjenesten gratis. I denne situasjonen må norske banker tenke nytt og annerledes. Det blir vanskeligere å tjene penger i transaksjonsøyeblikket for eksempel knyttet til betalingsformidling og kredittgivning.  Da er det helt avgjørende at bankene klarer å utvikle nye og lønnsomme produkter.  Produktmulighetene finnes før og etter transaksjonsøyeblikket. Her kan det skapes nye og interessante arbeidsplasser, påpeker Halvor Jordbakke.

NYE ARBEIDSPLASSER

Spama-sjefen har flere eksempler på hvilke nye muligheter som finnes dersom banklederne begynner å lete før og etter transaksjonsøyeblikket for å utvikle nye og lønnsomme tjenester.

– Ta formuesforvaltning. Ofte defineres formuesforvaltning som forvaltning av kundenes overskuddslikviditet. Hvis vi utvider begrepet formuesforvaltning, åpner det seg en rekke spennende muligheter. Formue er jo ikke bare overskuddslikviditet, men også bolig, sekundærbolig, barn, helse, utdanning, miljø og kultur. Her ligger det mange muligheter for å tilby helt nye produkter som vil gi mer fornøyde kunder og bedre lønnsomhet for bankene, på begge sider av transaksjonsøyeblikket.

NY STRATEGI

Det har ikke manglet på dystre spådommer om fremtiden for de ansatte i finansnæringen. Det er ikke lenge siden Rune Bjerke sto på talerstolen og annonserte at halvparten av de ansatte vil forsvinne om fem år. Andre banksjefer fronter samme budskap uten å virke nevneverdig bekymret for hva som skal skje med alle dem som det ikke lenger blir plass til i finansnæringen.  Alt dette skjer uten store protester.

– Jeg tror tiden er inne for å tenke helt nytt for å sikre de ansattes og bankenes fremtid. Her har tillitsvalgte og fagforeningene et stort ansvar. Aldri før har det vært så stort behov for tillitsvalgte, og for dem er det viktig å være en motvekt til ledelsens ofte ensidige fokus på robotisering og digitalisering.  Det handler om å velge en strategi der banken har et naturlig konkurransefortrinn og kan skape størst mulige verdier for kundene, de ansatte og for eierne. Jeg tror kampen om kundene først og fremst handler om personbasert tillit og fysisk nærhet, understreker Jordbakke.

Han synes ikke fagforeningens stemme har vært synlig nok i mediene.  Finansnæringen trenger sterke fagforeninger som kan spille inn gode og lønnsomme alternativer langs det fysiske veivalget når fremtidens strategier skal legges.

– Jeg tror det også er viktig å sikre den nødvendige avstanden mellom ledelse og tillitsvalgte.  På denne måten blir de ansattes interesser ivaretatt.  Eiernes interesser er godt nok ivaretatt allerede, avslutter administrerende direktør Halvor Jordbakke i SPAMA.