VERDIFULLE SENIORER: Ekspertpanelet var enige om at alt må gjøres for å få seniorene til å stå i stilling lenger enn 62-år. Fra venstre: Nestleder Arne Fredrik Håstein, Finansforbundet, CFO Trond Torvanger Dybvik, Gammel nok, direktør Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk, konserndirektør Tove Selnes, Storebrand, adm.dir. Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene og tidligere stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

53 prosent ønsker tidligpensjon

Et flertall av 60-åringene i finansnæringen vil ikke jobbe til de fyller 67. Nå kan Finansfokus avsløre hva som må til for å få seniorene til å jobbe lenger. Stikkordene er mer anerkjennelse, fleksibel arbeidstid og interessante arbeidsoppgaver.

Nylig la Finansforbundet frem en undersøkelse som viser at et flertall av de ansatte over 60 år ikke ønsker å jobbe til de blir 67 år. Hele 53 prosent oppgir at de ikke ønsker å stå i jobb til ordinær pensjonsalder.

– I et arbeidsliv hvor vi ønsker at flere skal jobbe lenger og det er behov for mer arbeidskraft, er det en utfordring at over halvparten ønsker tidligpensjon, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev

Legg igjen e-postadressen din og motta vårt ukentlige nyhetsbrev med de siste nyhetene fra finansbransjen.

Viktige forutsetninger for å få seniorene til å jobbe lenger er aksept og anerkjennelse, fleksibel arbeidstid og -sted og interessante arbeidsoppgaver. Eldre arbeidstakere ønsker å bli sett på som en ressurs og at de får mulighet for videreutvikling. Deltakelse i prosjekter nevnes som motiverende.

DISKUTERER LØSNINGER

Storebrands hovedkontor på Lysaker grytidlig en torsdag morgen. Bærekraftsnettverket No17 og Anne Jorunn Ravndal inviterer til en framtidssamtale hos Storebrand. Målet er å finne ut hva som skal til for at seniorene skal stå lenger i jobb. Til å svare på spørsmålet er det invitert kunnskapsrike innledere fra politikk, det offentlige og næringslivet for å diskutere løsninger for fremtidens arbeidsliv. Fra finansnæringen deltar Arne Fredrik Håstein, nestleder i Finansforbundet og Tove Selnes, konserndirektør people i Storebrand.

Tidligere stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) og leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget innleder til debatt. Seminaret kan du se i opptak her.

IKKE BÆREKRAFTIG

– Hvis vi skal sikre et bærekraftig pensjonssystem, så må flere stå i jobb lenger. Hvis pensjonsalderen står stille, forventet levealder øker samtidig som færre står i jobb, så går det rett og slett ikke opp. Et slikt pensjonssystem er ikke bærekraftig over tid, sier Trøen til en lydhør forsamling.

Mange opplever aldersdiskriminering

Tone Wilhelmsen Trøen

Hun peker på at det ikke bare er Stortinget og politikerne som skal løse alt. Arbeidslivet må også legge til rette for at seniorene kan stå lenger i arbeid. Derfor må vi snakke om holdningene og kulturen i næringslivet. Hvordan tar vi vare på de ansatte og den verdifulle kompetansen de har fått gjennom mange år?

– Det vi vet er at veldig mange opplever aldersdiskriminering. Sakte, men sikkert mister du dine arbeidsoppgaver. Du er ikke med i de samme prosjektene lenger. Til slutt kommer spørsmålet: Når tenker du å gå av med pensjon? Dette er en holdning vi er nødt til å endre, understreker Tone Wilhelmsen Trøen.

FLEKSIBLE LØSNINGER

Storebrand er opptatt av at likestillingsarbeidet skal komme alle til gode. Derfor jobber de med å skape en organisasjon der alle blir involvert og hørt. Selskapet jobber spesielt med å etablere psykologisk trygghet. Likestillingsarbeidet er ikke rettet mot aldersbestemte grupper. I stedet har forsikringsselskapet satset på fleksible løsninger for å skape et bærekraftig arbeidsliv.

Digital kompetanse har ingen aldersgrense

Tove Selnes, Storebrand

– I Storebrand skal vi investere i din kompetanse og du må lene deg fram å bidra sterkt. Det handler ikke om alder. Her fikk vi litt tilsnakk fra de tillitsvalgte for noen år siden: “Dere snakker bare om unge og digital kompetanse som vi som har jobbet her lenge ikke betyr noe”. Digital kompetanse har ingen aldersgrense. Kompetanse er den viktigste nøkkelen og vi skal hjelpe til slik at individene kan bidra her, sier Selnes.

MISTER FOTFESTET: – Den største endringen som skjer i livet er å slutte og jobbe. Arbeidsplassen er utrolig viktig for psykisk helse, sier konserndirektør people Tove Selnes i Storebrand.

Konserndirektøren er opptatt av å få flest mulige til å arbeide lenger, men egentlig er det ikke 70- eller 72-års grensen som er utfordringen. Den aller største utfordringen er å få flere til å jobbe lenger enn 62.

70 DET NYE 50

– Likestilling, mangfold og inkludering er viktig for å skape en effektiv, innovativ og produktiv organisasjon med store overskudd som kan deles med de ansatte, sier nestleder Arne Fredrik Håstein i Finansforbundet.

Han viser til hvilken kraft som ligger i trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene for å finne gode løsninger for å få flere til å arbeide lenger. Det er helt avgjørende at arbeidsgiverne sier tydelig ifra at de trenger nettopp din arbeidskraft.

– Det er for lengst opplest og vedtatt at vi må få flere til å stå lenger i arbeidet for å finansiere pensjonssystemet, slik at vi alle har noe å leve av den dagen vi blir pensjonister. Derfor trenger vi alle hender vi kan få. Vi må slutte å stigmatisere seniorene. 70 er jo det nye 50.

MER ANERKJENNELSE

Finansforbundet og Finans Norge spurte i 2017 seniorene om hva som skal til for at dere står lenger i jobb. En ny seniorundersøkelse ble gjennomført i mars i år. Men svaret på det viktige spørsmålet har ikke endret seg.

Seniorer har stor verdi for bedriftene.

Arne Fredrik Håstein, Finansforbundet

– Vi må anerkjenne at seniorer har stor verdi for at bedriftene skal kunne levere gode resultater. Seniorene ønsker fleksibel arbeidstid og interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. De må ha en psykologisk trygghet for arbeidsplassen, slik at du slipper å holde deg fast i pulten, understreker Håstein.

GODT ARBEIDSMILJØ: – Vi trenger både unge og eldre for å utløse den skapekraften som kjennetegner et godt arbeidsmiljø, sier nestleder Arne Fredrik Håstein i Finansforbundet.

Han peker på at det aller viktigste er at alle ansatte bygger opp egen kompetanse gjennom hele livet. Finansforbundet og Finans Norge har fått 45 millioner kroner over tre år for å utvikle et bransjeprogram for finansiell sektor. Her får de ansatte tilbud om korte og gratis kurs spesielt innen bærekraft og teknologi. Det nye tilbudet kommer i tillegg til Finansforbundets totale satsing på kompetanse der det er satt av 18 millioner over tre år til gratis kursplasser og studier for medlemmene.