EGEN CHATBOT: – SR-GPT er en chatbot-tjeneste basert på generativ KI-teknologi, som for eksempel også ChatGPT er. Men i motsetning til ChatGPT er dette en intern tjeneste, slik at all dialog holdes internt og er sikker, forklarer KI-sjef Charl Maree i SpareBank 1 SR-Bank.
(Foto: Mari Løvås / SpareBank 1 SR-Bank) 

KI-bot varsler tre rentekutt

Nylig predikerte SpareBank 1 SR Banks KI-verktøy tre rentekutt innen nyttår. Bankens sjeføkonom, Kyrre M. Knudsen, holder en knapp på sine egne forventninger om to kutt, men ser helt klart mange områder der KI kan bidra til bedre prognoser.  

– Det er jo gøy å se hva chatboten kommer opp med, men om jeg hadde spurt den om rentebanen ville det blitt et meningsløst svar. Når Kyrre Knudsen spør, blir det en dialog mellom en ekspert og en dum chatbot, der eksperten har matet roboten med kunnskap. Dermed kunne chatboten svare på en måte som gir mening, forklarer Charl Maree, Chief Data & Analytics Officer i SpareBank 1 SR-Bank.  

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev

Legg igjen e-postadressen din og motta vårt ukentlige nyhetsbrev med de siste nyhetene fra finansbransjen.

Han presiserer at chatbotens svar ikke er et “objektivt” svar:  

– Knudsens bias er absolutt med på å forme svaret. Så dette er ikke en nøytral mening, påpeker han.  

Rentespådommer har aldri vært en del av det chatboten til SR-Bank var tenkt å brukes til. Finansanalytikere og sjeføkonomer bruker normalt andre former for KI til sitt arbeid, og lite tekstbasert generativ KI.  

SPØKEFULL UTFORDRING 

Chatbotens renteprognose ble gjort som en litt spøkefull utfordring av bankens sjeføkonom Kyrre M. Knudsen. Mens Knudsen tror på to rentekutt inneværende år, indikerer rentebanen fra Norges Bank ett til to kutt. Etter å ha fått informasjon, slo chatboten til med tre kutt. Mens boliglånskunder antagelig krysser fingrene for at roboten skal ha best renteteft, peker Knudsen på at et sannsynlig kutt i EU og USA før sommeren ikke ble sannsynlighetsgradert i informasjonen boten fikk. Derimot hadde den snappet opp at rentene historisk har «tatt trappen opp og heisen ned»: En trend som ikke er bakt inn i prognosene verken til sjeføkonomer eller sentralbanker denne gangen.  

LIKER FOLK: – Selv om jeg hadde hatt ti chatboter til hjelp, så vil jeg uansett sette pris på å ha mennesker å sparre med, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank
(Foto: SpareBank 1 SR-Bank)

Knudsen ser likevel det hele som en interessant og positiv øvelse, selv om han har mest tiltro til egen renteprognose.  

– Jeg tror at alle må stå klar til å ta i bruk KI. I fremtiden vil det forhåpentlig bidra til at vi kan lage enda bedre og enda mer relevante analyser. Dette er en type endring som gjør at noen områder vil fortsette å vokse, og om du er den som behersker KI er du på vinnerlaget, men om du sitter og jobber på gamlemåten vil du tape. En god sammenligning er når den ene bonden tar i bruk hest og den andre står igjen med spaden, og deretter når en bonde får seg traktor og naboen står igjen med hest, sier Knudsen.  

I hans egen arbeidshverdag ser han et enormt potensial i den hjelpen han kan få fra KI til ren datainnsamling. Og han håper også at han vil se det hos institusjoner som Norges Bank og SSB – slik at vi kan få daglig oppdatert rentebane og ikke bare kvartalsvis, eller daglig oppdaterte inflasjonstall.  

Verken Charl Maree eller Kyrre Knudsen tror botene vil erstatte analytikerne.  

OPPLÆRING ER AVGJØRENDE 

– Vi har brukt KI over flere år, men med SR-GPT har det blitt stor oppmerksomhet på dette. For oss i Finansforbundet har det hele tiden vært viktig at det ligger en strategi der, at vi får på plass retningslinjer for bruk av KI og at alle ansatte får opplæring. Det er jo ikke KI som stjeler jobben din, men den som behersker bruken bedre enn deg. Derfor er det viktig for oss å få alle med, sier konsernhovedtillitsvalgt i SR-Bank, Sally Lund-Andersen.  

HYPPIGE MØTER: Konsernhovedtillitsvalgt Sally Lund-Andersen i SpareBank 1 SR-Bank har jevnlige møter med KI-sjefen. Sikker bruk og opplæring har vært blant fanesakene til Finansforbundet når KI har gjort sitt inntog i banken (Foto: Finansforbundet) 

Alle ansatte som tar i bruk SR-GPT går gjennom obligatorisk kursing.  

– Avanserte verktøy kommer med fordeler og risiko. Risiko er noe vi bruker mye tid på å håndtere. Dersom man bruker dette feil og stoler blindt på roboten, kan man få feil svar, sier Maree.  

Finansforbundet har vært involvert i prosessene rundt bruken av KI i SR-Bank, og konsernhovedtillitsvalgt og nestleder har jevnlige møter med Maree. I tillegg til at forbundet har ivret for opplæring, har en annen viktig problemstilling for de tillitsvalgte vært å avklare hvem som har ansvaret om noe skulle gå galt.  

– Vi kjenner oss trygge på at SR-Bank sørger for at vi bruker KI ansvarlig

Sally Lund-Andersen, SR-bank.

– Vi kjenner oss trygge på at SR-Bank sørger for at vi bruker KI ansvarlig, og med de prosessene vi har hatt føler vi oss komfortable på at viktige aspekter her er ivaretatt, sier Lund-Andersen.  

FAKTAORIENTERT BOT 

Sikker bruk og risikostyring er helt oppe på toppen av prioriteringslisten til Maree og hans KI-team. Kritiske røster påpeker ofte at ChatGPT til tider kan være svært oppfinnsom og ikke nødvendigvis helt sannferdig i svarene sine. For å kunne benytte et slikt verktøy i en profesjonell setting, har naturligvis SR-Bank måttet forsikre seg om at roboten ikke sitter der og ljuger:  

– GPT har en innstilling som heter temperatur. Høy temperatur gjør at svarene blir mer tilfeldige eller kreative og lavere temperatur gjør svarene mer forhåndsbestemte. De mer forhåndsbestemte svarene er «kjedeligere» å lese enn de kreative, men for SR-GPT har vi valgt en lavere temperatur som legger mer vekt på fakta. Og når ansatte ber om informasjon fra interne prosesser, har vi satt temperaturen til null, slik at roboten kun får lov å svare på ting som allerede finnes i virksomhetsstyringsplattformen, forklarer Maree.  

SR-GPT er koblet mot bankens virksomhetsstyringsplattform. Det innebærer blant annet at boten ikke vet hva som beveger seg i verden utenfor banken: Chatboten vil for eksempel ikke være i stand til å svare deg med informasjon om internasjonale kjendiser, forklarer Maree.  

GENERERTE INVITASJON TIL KAKEKALAS 

– Spørreundersøkelser viser at IT- avdelingen benytter boten til å skrive kode. Mange benytter den som en avansert søkeplattform inn mot virksomhetens styringsplattform, eller til å oppsummere store mengder tekst. Rådgivere bruker den for eksempel til å skrive innstillinger. Jeg har til og med hørt om noen som brukte den til å generere en invitasjon til de andre i avdelingen, da det skulle serveres bursdagskake, sier Maree.  

SR-Bank har opplevd en kraftig økning i antallet unike brukere hver dag. De ansatte som tar i bruk verktøyet går gjennom et obligatorisk kurs, som skal sikre at boten brukes på en ansvarlig måte. Dessunten har banken også satt personvern i sentrum når de har utviklet boten:   

– Alle samtalene med roboten skal være helt anonyme.

Charl Maree, SR-Bank. 

– Alle samtalene med roboten skal være helt anonyme. Samtalene skal ikke lagres og det er heller ikke innsyn i hva det spørres om, sier Maree  

– Det skyldes personvernhensyn. En forutsetning i GDPR er jo at om du ikke trenger å lagre data som kan være sensitive, så skal du heller ikke gjøre det.