Sparte 20 minutter per kundemøte

Ved å ta i bruk Chat GPT kan rådgiverne i SR-Bank spare opptil 20 minutter på hvert kundemøter. – Generativ AI er et konkurransefortrinn, sier Ramtin Matin.

STAVANGER: – Det startet i februar med at vi hadde en mistanke om at våre ansatte brukte denne teknologien. Vi gjennomførte en undersøkelse blant våre ansatte. Av de 147 som svarte på undersøkelsen oppga 65 at de hadde brukt Chat GPT (se fakta om Chat GPTi bunnen av saken) på et eller annet tidspunkt 53 prosent oppga at de brukte det ukentlig, 19 prosent daglig, sier Ramtin Matin, leder for innovasjon i SR-Bank. Vi treffer ham under Finansforbundets tillitsvalgtkonferanse i Stavanger.

I undersøkelsen oppga folk at de fremst brukte den til kompetanseheving, i tillegg til private ting, som konfirmasjonstaler og lignede.

– Man ga GPT-en en bred type oppgaver, men det var fett å se at kompetanseheving var øverst.

I SR-Bank har de brukt chatbots siden 2016. Disse støtter fremst kundesenteret, og Matin oppgir at botsen tar unna 50 000 henvendelser i måneden og at selskapet sparer 32 årsverk.

Forskning viser at at mennesker sammen med KI blir omtrent 40 prosent mer effektive og at kvaliteten øker med 20 prosent.

INGET HASTVERK

Samtidig som Matin og gjengen i SR-Bank begynte å snuse på GPT så han at andre banker ikke var like interesserte.

– Andre banker gjorde nesten ingenting. Jeg er overbevist om at dette kan gjøre en forskjell. Vi i finans er veldig lønnsomme. Det gjør at det er lite hastverk med å innovere. Det tror jeg er feil. Det spås at finans er en av de bransjene som vil treffes hardest av kunstig intelligens. SR-Banks visjon er å være en relasjonsbank. Da må vi ta inn det som skjer og gjøre ting annerledes.  

Matin gikk til ledelsen og ba om 500 000 til et pilotprosjekt på Chat GPT der man ønsket å lage en hvitlistet GPT, skreddersydd for bruk i banken og med compliance og GDPR på plass. Banken måtte ha fullt eierskap i dataflyten. Fasit viste at de brukte 250 000 og fikk et verktøy som kunne tas i bruk med en gang.

– Denne teknologien er hyllevare og ikke vanskelig å ta i bruk. Vi lagde en løsning som våre rådgivere trygt kan bruke sammen med kundene. Nå lager GPT-en automatisk et sammendrag av kundemøtene. Det sparer rådgiverne 15 til 20 minutter på.

Det er flere bruksområder på gang. Bedriftsmarkedet kan få integrasjon av dataflyt for årige rapporteringer. I tillegg kan man få boten til å samle inn og oppsummere regnskapsdata for raskere beslutningsstøtte.

– Det kommer integrasjon mot våre forretningsstyresystem. Når GPT-en forstår vår produktmiks og hvordan det henger sammen vil den kunne komme med ferdige forslag, sier Matin.

ENTUSIASTISKE ANSATTE

I dag bruker om lag 100 av SR-Banks ansatte teknologien daglig.

– Det er en entusiasme i konsernet og det har blitt en kultur for å teste ting. Dette bidrar til at vi kan forbedre løsningen ytterligere. Toppledelsen får trygghet og tillit til at innovasjon er et verktøy for å løse forretningsproblemer. Fremover kommer vi til å skru litt her og der for å optimere løsningen Vi kommer til å feile, men det er greit, det lærer vi av, sier Matin.

Fakta Chat GPT

Chat GPT er en stor språkmodell utviklet av OpenAI. Den kan skape tekst, oversette språk, skrive forskjellige typer kreativt innhold og svare på spørsmål på en informativ måte. Kan skrive forskjellige typer kreativt innhold, for eksempel dikt, kode, skript, musikkstykker, e-post, brev også videre.