Talsperson Vidar Korsberg Dalsbø i DnB Eiendom mener mindre aktivitet og bedre teknologiske systemer som gjør arbeidshverdagen til meglerne mer effektiv, kan være forklaringer på at antall ansatte er gått ned på landsbasis siste året. (Foto: Stig B. Fiksdal/DnB)

Færre jobber i eiendomsmeglerbransjen

Antall jobber i eiendomsmeglerbransje har gått ned fra 7466 til 6490 siste år. Dette tilsvarer en nedgang på 13,1 prosent. 

– Mindre aktivitet i markedet kan være noe av forklaringen. En annen forklaring kan være bedre teknologiske systemer som gjør arbeidshverdagen til meglerne mer effektiv.  Generelt er det stor konkurranse mellom eiendomsmeglerne om å hente de beste folkene for tiden, skriver kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i en e-post til Finansfokus. Han har ansvar for saker som berører DnB Eiendom.

VANLIG MED TURNOVER

Som jobbtallene viser, har det vært et år med bevegelser i jobbene i DNB Eiendom. Dette ble også reflektert høsten 2023, blant annet i en artikkel i Finansavisen med påstander om at en omorganisering i DnB Eiendom har skapt misnøye. Avisen hevder å vite at kutt i støttefunksjoner, brå endringer, mangel på informasjon og at flere ledere ved lokalkontorene ble fratatt lederansvar, gjorde at 15 ansatte sa opp eller var i ferd med å finne seg ny jobb. Dette ønsker ikke Korsberg Dalsbø å kommentere.

– Det er forholdsvis vanlig med litt turnover i denne bransjen, og i løpet av det siste året har noen sluttet samtidig som vi har rekruttert aktivt. Det handler mest om å finne de rette folkene. Vi har fått inn veldig mange dyktige meglere til DNB Eiendom det siste året. Det kan være krevende å finne de rette personene. Det er tøff konkurranse om de beste meglerne, og DNB Eiendom er aktiv på overgangsmarkedet. Vi er på utkikk både etter nyutdannede meglere og de med mer erfaring, skriver han i e-posten. 

KRAFTIG NEDKJØLING

Stor aktivitet under pandemien da mange ville kjøpe boliger og fritidseiendommer, ble etterfulgt av dyrtid med økte rente og lavere aktivitet i eiendomsmarkedet. Nyboligmarkedet har blant annet opplevd kraftig brems. Ifølge Boligprodusentenes nettsted var tolvmånederssalget i oktober 2023 lavere enn bunnpunktet under finanskrisen. Salget av nye leiligheter var 43 prosent under samme periode i 2022.

Nedkjølingen kan være en forklaring på at det har vært behov for færre ansatte i bransjen etter pandemiperioden med vekst.

– Pandemien var spesiell med stor aktivitet både i bolig- og hyttemarkedet. I tillegg begynte man med påmeldinger til visninger/individuelle visninger, noe som krevde mer arbeidsinnsats fra meglerne. Aktiviteten har vært lavere det siste halvåret på for eksempel visninger og omsetninger. Aktiviteten påvirker nok antall meglere noe, men et rolige boligmarked trenger ikke nødvendigvis bety færre meglere. I slike scenario blir ofte flere boliger liggende i markedet og det tar lengere tid å selge. Da trengs det gode meglere!

Korsberg Dalsbø bekrefter at det er forskjeller mellom by og land.

– Boligmarkedet er veldig delt mellom by og land for tiden, og det er betydelig større aktivitet i byene. Derfor er det der etterspørselen er størst nå, og det er også der DNB Eiendom har sitt største nedslagsfelt.  

KUTTER STØTTEFUNKSJONER: Styreleder Grethe W. Meier i bransjeorganisasjonen Eiendom Norge mener det generelt ikke er blitt færre årsverk som eiendomsmegler, men at det har vært kutt i støttefunksjoner som eksempelvis oppgjør.(Foto: Johnny Vaet Nordskog/Eiendom Norge)

KUTT I OPPGJØR

Styreleder Grethe W. Meier i bransjeorganisasjonen Eiendom Norge tror det spesielt kan være kutt i støttefunksjoner som viser igjen i statistikken.

– Signalene jeg har fått er at det har vært noen permitteringer spesielt på avdelinger for oppgjør. Dette henger naturlig sammen med lavere aktivitet med færre oppdrag. Når det blir tyngre å selge eiendom, må eiendomsmeglere jobbe hardere, og behovet for gode eiendomsmeglere blir ikke mindre. Tvert om. Inntrykket mitt er ikke at det er blitt færre eiendomsmeglere. Jeg føler antall årsverk er «status quo». Men i perioder med lavere aktivitet tjener vi litt mindre og jobber hardere, sier Meier.

Hun er også administrerende direktør i Privatmegleren og sier de ikke er blitt færre eiendomsmeglere.

– For Privatmeglerens del er stillingen stort sett uendret.

Meier sier hun føler trenden i eiendomsmeglerbransjen er i ferd med å snu.

– Vi rigger oss for at markedet nå skal ta seg opp igjen.

FAKTA: JOBBMONITOR

Ved å analysere data fra Enhetsregisteret i Brønnøysund skapes en monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i A-meldingen til Enhetsregisteret. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via A-meldingen. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet. Merk: Det oppgis ikke tall for underenheter med med mindre fem jobber i A-meldingen.