AUTORISERT ROBOT: Innen utgangen av juni må alle personforsikringsroboter være autorisert av FinAut. Storebrand er stolte over å være først ute. Her ved Ole-Kristian Lundal og Jan Eric Elleri (t.v.). 

Firedoblet salget på nett

På fem år har Storebrand firedoblet salget av personforsikringer på nett. Gode digitale løsninger får mye av æren. Selskapet var også først ute med å autorisere sin rådgivingsrobot. 

Innen utgangen av juni må alle som selger personforsikringer på nett ha en løsning som er autorisert av FinAut. Først ute i Norge var Storebrand, som fikk sin løsning autorisert i desember 2023. For å bli autorisert må roboten dokumentere sin kompetanse på samme måte som et menneske må gjøre. I tillegg til å ivareta faglige kvalifikasjoner, følger roboten bransjenormen God Skikk i sine råd og anbefalinger. 

– Det er mye formalia som må på plass for å bli autorisert. Det er en detaljert kravliste ut fra reglene på god skikk. For oss handlet det i stor grad om tilpasninger og forbedringer av den løsningen vi hadde og lanserte våren 2022. Vi måtte kunne dokumentere at roboten møtte kravene som ble stilt, sier produktansvarlig Jan Eric Elleri.  

MÅ HA ORDEN

Å selge personforsikringer krever at du har orden på sysakene. For noen år siden ble det satt krav om personlig anbefaling for salg av personforsikring. Et slikt salg skal være rådgiverbasert. Det kan gjøre det utfordrende når du vil digitalisere så mye som mulig og la kunden selv løse dette på nett. For Storebrand ble løsningen en robotrådgiver, som nå er autorisert av Finansnæringens Autorisasjonsordning.  

– Spørsmålet var hvordan vi skulle løse dette digitalt. Vi har utarbeidet en anbefalingsmatrise som ligger til grunn for den personlige anbefalingen enten rådgivningen skjer via en rådgiver eller gjennom digitale tjenester. Rådgiverne har egne versjoner av roboten. Hvis kunden begynner selv på nett, og så tar kontant for å få hjelp underveis, vil rådgiver se hva roboten har gjort og hva kunden har lagt inn. Målet er å lage en smidig og enkel kundereise. Kunden skal få de samme rådene uansett hvor han henvender seg, sier Ole-Kristian Lundal, leder for personforsikring.  

Det er også beløpsgrenser for hvor store salg som kan gjøres direkte i roboten. Dette for å sikre at kunden får den løsningen de faktisk trenger.  

– Anbefalingene må kunne dokumenteres. Når du får råd, lagres disse, slik at man flere år senere forstår hvorfor man endte opp med akkurat denne løsningen. Vi har en dokumentasjonsplikt, sier Lundal.  

STOR SALGSØKNING 

Motivasjonen for å lage en digital løsning var at stadig flere kunder ønsker å ordne sine forsikringer selv på nett, samt også å øke salget av slike forsikringer.  

Vi har firedoblet salget på nett

Ole-Kristian Lundal, Storebrand

– Vi har firedoblet salget på nett, og selger nå nesten like mye online som vi gjorde av totalt rådgiversalg i 2018. Dette handler om å gjøre det enkelt for kunden, være til stede på den arenaen kunden ønsker å møte oss og å ha produkter som møter kundens preferanser. Personforsikringer er ikke hendelsesstyrt som hus- eller bilforsikring. Da må vi være flinke til å få oppmerksomhet rundt mulighetene som er her. Jeg opplever at vi har lyktes veldig godt med dette, sier Lundal.  

STADIG FORBEDRING 

Selv om roboten fungerer bra i dag, er dette naturlig nok noe som er i stadig utvikling. Da gjelder det å være på lag med kundene.  

– Vi henter inn feedback og skåring og kommentarer på hvor lett og vanskelig roboten er å bruke. Vi har en gjennomgående god skår, men det er alltid forbedringsmuligheter. Da må vi fange opp kunder som foreslår endringer. Løsningen skal være enkel å bruke, samtidig som vi får nok informasjon til å gi gode råd ut fra kundens preferanser. Rådene skal spille sammen med dekningene kunden har fra NAV og egen arbeidsgiver. Det handler i stor grad om å fylle på med det som mangler (på toppen), sier Elleri.  

Undertegnede testet selv løsningen og fikk kjapt et forslag om hvordan jeg burde sikre meg. Løsningen var overraskende enkel å bruke.  

EGENERKLÆRING OM HELSE 

Personforsikringer vil som hovedregel kreve at kundene fyller ut en egenerklæring om helse. Også denne gjøres digital.  

– Som med all forsikring er vi nødt til å vite hvordan tilstanden til objektet er. I dette tilfellet er det den enkeltes helse. Nærmere 50 prosent av kundene kan få svar på helsevurderingen umiddelbart. Vi mener vi har laget en løsning med færre og mer relevante spørsmål som gjør det enklere for kunden, sier Elleri.  

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev

Legg igjen e-postadressen din og motta vårt ukentlige nyhetsbrev med de siste nyhetene fra finansbransjen.

Resultatet fra en helsevurdering vil gi et av tre mulige utfall (utslag): 1. forsikring til normale vilkår, 2. forsikring med reservasjon og/eller tilleggspremie 3. avslag.  

– Hvis du eksempelvis har ryggplager når du søker om forsikring, vil en reservasjon for rygg som årsak til en uføreforsikring trolig bli vurdert. Prinsippet i forsikring er at du ikke skal kunne forsikre noe som allerede har inntruffet. Det blir et tilleggsvilkår, sier Elleri, som er glad over å være først ute med autorisert robot.  

– Å bli autorisert er en tillitserklæring og det er veldig kjekt å være først ute, avslutter han.